Menu
Zamknij

Zdrowie publiczne-wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę z zakresu zdrowia publicznego. Autor prezentuje zagadnienia związane z progresywną koncepcją zdrowia publicznego i medycyny społecznej w świecie i w kraju, zagadnienia problematyki ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowia związane ze stylem życia, czynnikami genetycznymi i in. Zagadnienia omówione w publikacji zgodne z zatwierdzonym poprzez Ministerstwo Edukacji programem z zakresu propedeutyki zdrowia publicznego.
Publikacja adresowana do studentów kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo na poziomie licencjackim, magisterskim i w czasie studiów specjalizacyjnych.
Może być także wykorzystana w czasie studiów podyplomowych.

Spis treści:
Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego
1.1. Definicja zdrowia i trudności w jej sformułowaniu
1.2. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia
1.3. Zdrowie w systemie wartości osobistych i społecznych
1.4. Zdrowie jednostki a zdrowie społeczności
Rozdział 2. Zdrowie publiczne? definicje, cele i zadania
2.1. Ewolucja pojęcia i zakresu zdrowia publicznego
2.2. Podstawowe zadania zdrowia publicznego
2.3. Podstawy naukowe zdrowia publicznego
2.4. Zdrowie publiczne a medycyna lecznicza
2.5. Niejednoznaczność pojęcia?zdrowie publiczne?
2.6. Zdrowie publiczne a ochrona zdrowia
Rozdział 3. U źródeł zdrowia publicznego
3.1. Początki wiedzy o przyczynach chorób
3.2. Era epidemii chorób zakaźnych
3.3. Odkrycia naukowe jako podstawa rozwoju ochrony zdrowia
3.4. Powstanie i rozwój bakteriologii
3.5. Początki zorganizowanej ochrony zdrowia
3.6. Powstanie i rozwój higieny publicznej
3.7. Od higieny publicznej do zdrowia publicznego
3.8. Zdrowie publiczne we Francji
3.9. Higiena publiczna w Niemczech
3.10. Zdrowie publiczne w wielkiej Brytanii
3.11. Zdrowie publiczne w Ameryce Północnej
3.12. Zdrowie publiczne w innych krajach Europy
3.13. Rozwój higieny społecznej
3.13.1. Higiena społeczna a medycyna społeczna
3.13.2. Medycyna społeczna jako dyscyplina uniwersytecka
3.14. Medycyna uniemożliwiawcza i medycyna środowiskowa
3.14.1. Medycyna uniemożliwiawcza albo prewencyjna
3.15. Medycyna społeczna i zdrowie publiczne w Polsce
3.15.1. Od medycyny społecznej do zdrowia publicznego
Rozdział 4. Globalne wyzwania zdrowotne
4.1. Zmiany populacji globu i ich uwarunkowania
4.2. Transformacja epidemiologiczna
4.3. Transformacja demograficzna
4.4. Sytuacja zdrowotna w krajach rozwijających się
4.5. Sytuacja zdrowotna w Polsce
4.6. Świeże zagrożenia zdrowotne
Rozdział 5. Polityka zdrowotna i polityka społeczna państwa
5.1. Cele i zakres polityki zdrowotnej
5.2. Odpowiedzialność państwa w sprawach zdrowia
5.3. Zakres polityki społecznej
5.3.1. Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych
5.4. Patologie społeczne i ich konsekwencje
5.5. Międzynarodowe regulacje polityki społecznej
5.6. Polityka społeczna starzejących się społeczeństw
5.7. Konstytucyjne gwarancje w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej
5.8. Zdrowie a samorządy terytorialne
5.8.1. Uregulowania prawne samorządów w zakresie zdrowia
5.8.2. Zadania samorządów gminnych
5.8.3. Zadania samorządów powiatowych
5.8.4. Zadania samorządów wojewódzkich
5.8.5. Samorządy a zakłady opieki zdrowotnej
Rozdział 6. Determinanty zdrowia
6.1. Czynniki ryzyka zdrowotnego
6.2. Styl życia? definicja i implikacje zdrowotne
6.3. Aktywność fizyczna a zdrowie
6.4. Sposób odżywiania a zdrowie
6.5. Stres a zdrowie
6.6. Uzależnienia i mechanizmy ich powstawania
6.6.1. Narkomania jako problem zdrowia publicznego
6.6.2. Uzależnienie od nikotyny a zdrowie
6.6.3. Uzależnienie od alkoholu
6.7. Zagrożenia zdrowia ze strony środowiska naturalnego
6.8. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie
6.9. Wykształcenie a zachorowania
6.10. Czynniki kulturowe a zdrowie
6.11. Czynniki genetyczne a zachowania
Rozdział 7. Polityka prozdrowotna, a także promocja zdrowia
7.1. Cele i założenia polityki prozdrowotnej
7.2. Wielosektorowość działań zdrowia publicznego
7.3. Polityka prozdrowotna a promocja zdrowia
7.4. Promocja zdrowia
7.4.1. Rola promocji zdrowia
7.4.2. Model społeczno-naturalny promocji zdrowia
7.5. Kształcenie i edukacja zdrowotna
7.6. Od edukacji do promocji zdrowia
7.7. Promocja zdrowia a zapobieganie chorobom
7.8. Typ i zakres działań zapobiegawczych
7.8.1. Badania profilaktyczne w chorobach układu krążenia
7.8.2. Badania profilaktyczne w chorobach nowotworowych
7.8.3. Uniemożliwianie chorobom układu oddechowego
7.8.4. Zapobieganie cukrzycy insulinoniezależnej
7.8.5. Zapobieganie obecności zaburzeń psychicznych
7.8.6. Badania przesiewowe (skriningowe)
7.8.7. Genetyczne badania przesiewowe
7. 9. Narodowy Program Zdrowia
7.10. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007?2015
7.10.1. Strategiczne cele Narodowego Programu Zdrowia
7.10.2. Cele operacyjne dotyczące zwalczania czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia
7.10.3. Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji
7.10.4. Działania służby zdrowia i samorządu terytorialnego
7.10.5. Koordynacja działań międzyresortowych
Rozdział 8. Międzynarodowa współpraca w zakresie zdrowia
8.1. Początki współpracy międzynarodowej
8.2. Panamerykańska Organizacja Zdrowia
8.3. Międzynarodowe Biuro Higieny Publicznej
8.4. Organizacja Zdrowia Ligi Narodów
8.5. Liga Towarzystw Czerwonego Krzyża
8.6. Biuro Zdrowia Administracji NZ ds. Pomocy i Rehabilitacji
8.7. Ewolucja filozofii współpracy międzynarodowej
8.8. Organizacje międzynarodowe i międzyrządowe systemu ONZ współpracujące w zakresie zdrowia
8.8.1. Cele i zadania agend i organizacji systemu ONZ
8.9. Wyspecjalizowane agendy systemu ONZ
8.9.1. Światowa Organizacja Zdrowia
8.9.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy
8.9.3. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa
8.9.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury
8.9.5. Bank Światowy
8.9.6. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
8.10. Programy i fundusze systemu ONZ
8.10.1. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
8.10.2. Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych
8.10.3. Centrum ds. Osiedli Ludzkich ONZ? HABITAT
8.10.4. Fundusz Działań Populacyjnych Narodów Zjednoczonych
8.10.5. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
8.11. Programy, fundusze i jednostki organizacyjne ONZ
8.11.1. Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom ONZ
8.11.2. Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców
8.11.3. Organizacja NZ ds. Pomocy w Klęskach Żywiołowych
8.11.4. Międzynarodowy Program Kontroli wykorzystywania Leków
8.11.5. Uniwersytet Narodów Zjednoczonych
8.12. Organizacje pozostające poza systemem ONZ
8.12.1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
8.12.2. Światowa Organizacja Handlu
Rozdział 9. Zdrowie w programach organizacji europejskich
9.1. Unia Europejska
9.1.1. Sprawy zdrowia w działaniach Unii Europejskiej
9.1.2. Zdrowie publiczne w Traktacie Amsterdamskim
9.1.3. Priorytety programu badań w zakresie zdrowia na lata 2008?2013
9.1.4 Europejska strategia zdrowia
9.2. Rada Europy
9.2.1. Zadania Rady Europy
9.2.2. Programy Rady Europy w zakresie zdrowia
Rozdział 10. Globalizacja a zdrowie publiczne
10.1. Cechy globalnego rynku
10.2. Siły napędowe globalizacji
10.3. Skutki globalizacji
10.4. Zdrowie publiczne w dobie globalizacji
10.5. Ruchy antyglobalistyczne i alterglobalistyczne
10.6. Świeże Międzynarodowe regulacje zdrowotne
Rozdział 11. Główne systemy opieki zdrowotnej
11.1. Podstawowe wartości systemów opieki zdrowotnej
11.2. Podstawowe systemy opieki zdrowotnej
11.2.1. Model ubezpieczeniowy opieki zdrowotnej Bismarcka
11.2.2. Model budżetowy opieki zdrowotnej Beveridge?a
11.2.3. Model ochrony zdrowia Siemaszki
11.2.4. Model skandynawski opieki zdrowotnej, tzw. Hybrydowy
11.2.5. Model wolnorynkowy opieki zdrowotnej
Rozdział 12. Kształcenie i doskonalenie kadr zdrowia publicznego
12.1. Rozwój szkół zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych
12.2. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego w Europie
12.3. Kształcenie kadr zdrowia publicznego w Polsce
Dodatek. Definicje i określenia pojęć z zakresu zdrowia publicznego
Piśmiennictwo
Skorowidz nazwisk
Skorowidz

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, Refluks krtaniowo-gardłowy (opr. twarda)
od 159

1 oferta

Refluks krtaniowo-gardłowy (opr. twarda)

 • ISBN 9788320046083 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Dymek Andrzej, Dymek Lucyna 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 160 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Książki medyczne, Dna moczanowa Współczesne podejście W gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)
od 69 85

1 oferta

Dna moczanowa Współczesne podejście W gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)

 • ISBN 9788320057706 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Maria Majdan 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 84 
 • Rok wydania 2019 
Porównaj
Książki medyczne, Leki w ratownictwie medycznym - Kleszczyński Jacek, Marcin Zawadzki (opr. miękka)
od 91 64

2 oferty

Leki w ratownictwie medycznym - Kleszczyński Jacek, Marcin Zawadzki (opr. miękka)

 • ISBN 9788320053388 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 462 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Książki medyczne, Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych NOWY 2018 (opr. miękka)
od 119

2 oferty

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych NOWY 2018 (opr. miękka)

 • ISBN 9788320053883 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Renata Kowalik, Małgorzata Najman 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 414 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki medyczne, Pediatria Tom 1-2 Wydanie II zmienione i uaktualnione Komplet NOWY 2018 (opr. twarda)
od 284 53

1 oferta

Pediatria Tom 1-2 Wydanie II zmienione i uaktualnione Komplet NOWY 2018 (opr. twarda)

 • ISBN 9788320055832 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Wanda Kawalec 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 1400 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki medyczne, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)
od 98 97

1 oferta

Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)

 • ISBN 9788320055863 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 150 
 • Rok wydania 2019 
Porównaj
Książki medyczne, Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych NOWOŚĆ (opr. miękka)
od 69

1 oferta

Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych NOWOŚĆ (opr. miękka)

 • ISBN 9788320049855 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 182 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
Książki medyczne, Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (opr. miękka)
od 141 79

1 oferta

Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (opr. miękka)

 • ISBN 9788320039597 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Clive Handler, Gerry Coghlan, Henrietta Hughes 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 72 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Książki medyczne, Rak płuca Współczesne podejście W gabinecie lekarza specjalisty onkologia
od 65 69

1 oferta

Rak płuca Współczesne podejście W gabinecie lekarza specjalisty onkologia

 • ISBN 9788320062021 
 • Autor Ramlau Rodryg 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 114 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.