Menu
Zamknij

zdrowie publiczne (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Walka o zdrowie nie leży tylko w gestii instytucji medycznych,jeszcze instytucji życia społecznego i jednostkowego zachowania ludzi. Publikacja prezentuje koncepcje zdrowia w medycynie, standardy opieki, profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, a także opieki medycznej nad młodzieżą szkolną.

Autorzy wyjaśniają różnicę w definiowaniu pojęć zdrowie publiczne i medycyna społeczna. Książka różnorodną politykę ochrony zdrowia w krajach europejskich i w Polsce oraz podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny i jej wpływem na zdrowie jednostek.

Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Koncepcja zdrowia w medycynie 1.1. Historyczno-ewolucyjna koncepcja zdrowia 1.2. Koncepcja mechanistyczno-redukcjonistyczna 1.3. Paradygmat socjomedyczny zdrowia 1.4. Paradygmat socjoekologiczny zdrowia 1.5.

Promocja zdrowia 1.6. Wychowanie zdrowotne 1.7. Edukacja zdrowotna 1.8. Profilaktyka i jej znaczenie dla współczesnej koncepcji zdrowia Ćwiczenia sprawdzające Bibliografia Rozdział 2. Zdrowie publiczne a medycyna społeczna 2.1.

Zakres i zadania medycyny społecznej 2.2. Zakres i zadania zdrowia publicznego 2.3. Perspektywy medycyny rodzinnej w Polsce Ćwiczenia sprawdzające Bibliografia Rozdział 3. Czynniki kształtujące stan zdrowia 3.1.

Zagrożenia środowiska naturalnego w Polsce 3.2. Czynniki psychiczne jako problem społeczny 3.3. Sytuacja demograficzna w Polsce Ćwiczenia sprawdzające Bibliografia Rozdział 4. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem 4.1.

Zachowania zdrowotne 4.2. Sposób odżywiania się a zdrowie 4.3. Palenie tytoniu a zdrowie 4.4. Picie alkoholu a zdrowie 4.5. Aktywność fizyczna a zdrowie 4.6. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia i chorób nowotworowych 4.7.

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych Ćwiczenia sprawdzające Bibliografia Rozdział 5. Systemowy model ochrony zdrowia 5.1. Standardy opieki w zdrowiu i w chorobie 5.2. Ubezpieczenia zdrowotne 5.3. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 5.4.

Orzecznictwo lekarskie Ćwiczenia sprawdzające Bibliografia Źródła prawne Rozdział 6. Polityka zdrowotna 6.1. Definicje i zakres polityki zdrowotnej 6.2. Systemy opieki zdrowotnej 6.3. Założenia Narodowego Programu Zdrowia 6.4.

Odpowiedzialność za politykę zdrowotną 6.5. Zasady projektowania opieki zdrowotnej Ćwiczenia sprawdzające Bibliografia Rozdział 7. Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobie 7.1. Rodzina jako system społeczny, tożsamość rodziny 7.2.

Rodzina miejscem edukacji zdrowotnej 7.3. Patologia życia w rodzinie 7.4. Formy pomocy rodzinie z problemami zdrowotnymi Ćwiczenia sprawdzające Bibliografia Rozdział 8. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego 8.1.

Profilaktyka wypadków i urazów w szkole i otoczeniu 8.2. Profilaktyka zakażeń wirusem HIV 8.3. Aktywność i uprawianie sportu 8.4. Wypoczynek czynny i bierny 8.5. Profilaktyka uzależnień Ćwiczenia sprawdzające Bibliografia Rozdział 9.

Koncepcja medycyny pracy 9.1. Struktura i zadania Służb Medycyny Pracy 9.2. Uniemożliwianie chorobom zawodowym i parazawodowym 9.3. Organy sprawujące nadzór nad zakładami pracy Ćwiczenia sprawdzające Bibliografia Załącznik nr 1.

Wykaz chorób zawodowych Rozdział 10. Opieka nad zdrowiem osób starszych 10.1. Starzenie się populacji wyzwaniem dla zdrowia publicznego 10.2. Norma społeczna jako społeczny wyznacznik opieki nad osobą starszą 10.3.

Indywidualizacja procesu starzenia się człowieka 10.4. Znaczenie rodziny w opiece 10.5.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.