Menu
Zamknij

Prowadzenie porodu (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

W książce są przedstawione teoretyczne i funkcjonalne zagadnienia ciąży, porodu i oceny noworodka w aspekcie opieki sprawowanej przez położne. Omówione sąistotne aspekty praktyki położniczej, które w innych publikacjach występują w mniejszym zakresie, m.

in.: poród domowy, poród w wodzie, pozycje wertykalne, algorytmy nowoczesnania w trakcie cięcia cesarskiego, nowoczesnanie pozafarmakologiczne i niekonwencjonalne w indukowaniu porodu. Publikacja ma dużą wartość dydaktyczną.

W celu ułatwienia korzystania z książki struktura większości rozdziałów wygląda następująco: wprowadzenie, częstość występowania i fakty, rola położnej w udzielaniu opieki skoncentrowanej na kobiecie i opartej na dowodach.

Publikacja zawiera ilustracje służące jako graficzne podpowiedzi. Na końcu większości rozdziałów umieszczono podsumowanie głównych zagadnień, listę organizacji, do których w razie zapotrzebowania można się zwrócić i adresami sugerowanych stron internetowych.

Odbiorcami publikacji będą studenci kierunków położnictwa I i II stopnia, studiów doktoranckich i praktykujące położne. Spis treści: Wykaz skrótów Rozdział 1. Akcja porodowa i poród fizjologiczny Wprowadzenie Objawy zapowiadające poród Pierwszy okres porodu Drugi okres porodu Parcie Poród Trzeci okres porodu Po urodzeniu Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 2.

Badanie wewnętrzne poprzez pochwę i nienaturalne przebicie błon płodowych - amniotomia Wprowadzenie Poprawność i moment wykonania badania wewnętrznego poprzez pochwę Udzielanie danych: świadoma zgoda czy współpraca$376 Wykonanie badania wewnętrznego poprzez pochwę nienaturalne przebicie błon płodowych - amniotomia Podsumowanie Piśmiennictwo Rozdział 3.

Monitorowanie czynności serca płodu podczas porodu Wprowadzenie Okresowe osłuchiwanie czynności serca płodu Elektroniczne monitorowanie dobrostanu płodu Elektroda skalpowa Klasyfikacja zmian częstości tętna płodu atuty i wady elektronicznego monitorowania płodu (EFM) Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Dodatek: Algorytm ciągłego elektronicznego monitorowania płodu Rozdział 4.

Urazy i szycie krocza Wprowadzenie Ograniczanie urazów krocza Ocena urazu krocza Pęknięcia krocza pierwszego i drugiego stopnia: szyć czy nie szyć$377 technologia zakładania szwów Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 5.

Badanie noworodka po urodzeniu Wprowadzenie Ocena noworodka dokonywana przez położną Pomiary noworodka Suplementacja witaminy K Pełne badanie noworodka Przekazywanie przykrych danych rodzicom Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Dodatek: tabela przeliczników masy Rozdział 6.

Poród w domu Wprowadzenie Korzyści wynikające z porodu w domu konieczny sprzęt Opieka podczas porodu w domu Kiedy do szpitala$378 Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 7. Zastosowanie wody w czasie porodu Wprowadzenie zalety immersji wodnej Ryzyko związane z zanurzeniem w ciepłej wodzie Kryteria kwalifikacji rodzącej do porodu w wodzie Względne przeciwwskazania Przygotowanie Opieka w trakcie porodu możliwe trudności Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 8.

Poród powolny i nieprawidłowe przodowanie płodu/ nieprawidłowe ułożenie płodu Wprowadzenie Poród przedłużający się Przyczyny porodu przedłużającego się Wydłużona faza utajona Wydłużona faza aktywna Wydłużony drugi okres porodu Nieprawidłowe przodowanie płodu i nieprawidłowe ułożenie płodu w trakcie porodu Ułożenie potylicowe tylne Ułożenie twarzyczkowe Ułożenie czołowe Położenie poprzeczne (przodowanie barków) Podsumowanie Zalecana literatura Piśmiennictwo Rozdział 9.

Poród wspomagany: próżniociąg położniczy i kleszcze Wprowadzenie Jak uniknąć porodu instrumentalnego wskazania do porodu instrumentalnego dobór narzędzia Opieka nad kobietą przechodzącą poród instrumentalny Asystowanie w trakcie porodu instrumentalnego Poród instrumentalny prowadzony poprzez położną Po porodzie: problemy i pielęgnacja Podsumowanie Piśmiennictwo Dodatek 1: Wzór karty porodu z próżniociągiem położniczym prowadzonego poprzez uprawnioną położną Dodatek 2: Formularz odmowy wykorzystania próżniociągu położniczego przez uprawnioną położną Rozdział 10.

Cesarskie cięcie Wprowadzenie Ryzyko i korzyści cesarskiego cięcia Jak powstrzymać falę wyróznionia do cięcia cesarskiego z wyboru Jakie przeżycia wiążą się z cięciem cesarskim Plan porodu w sytuacji rozwiązania ciąży cesarskim cięciem na prośbę kobiety Opieka położnicza w trakcie cesarskiego cięcia Podsumowanie Grupy wsparcia dla kobiet po cesarskim cięciu Przydatne kontakty Zalecana literatura Piśmiennictwo Dodatek: Algorytm cięcia cesarskiego wg NICE Rozdział 11.

Poród drogą pochwową po cesarskim cięciu Wprowadzenie Po cesarskim cięciu - poród drogą pochwową czy cesarskie cięcie z wyboru Indukcja porodu drogą pochwową po cesarskim cięciu Opieka położnicza w porodzie drogą pochwową po cesarskim cięciu Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 12.

Poród przedwczesny Wprowadzenie Miejsce porodu Przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed rozpoczęciem akcji porodowej Opieka położnicza podczas przedwczesnej niepowikłanej akcji porodowej i porodu Opieka bezpośrednio po porodzie Resuscytacja wcześniaka progresywnanie w zależności od wieku ciąży i typu porodu przedwczesnego Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 13.

Poród miednicowy Wprowadzenie Odmiany położenia miednicowego Możliwości wyboru rodzącej a dostępność opieki specjalistycznej Powikłania porodu miednicowego Akcja porodowa i poród Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 14.

Bliźnięta i ciąże mnogie Wprowadzenie Miejsce porodu rodzaj porodu Porody trojacze i czworacze Poród bliźniaczy Opieka po narodzinach Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 15. Krwotok Wprowadzenie Łożysko przodujące Przedwczesne odklejenie łożyska Krwotok poporodowy Okołoporodowe czynniki ryzyka krwotoku Pęknięcie pępowiny Łożysko zatrzymane Podsumowanie Piśmiennictwo Rozdział 16.

Sytuacje nagłe w trakcie porodu Wprowadzenie Wypadnięcie pępowiny i pępowina przodująca Zator płynem owodniowym Pęknięcie macicy Dystocja barkowa Wynicowanie macicy Wstrząs Podsumowanie Piśmiennictwo Rozdział 17.

Resuscytacja matki i noworodka Wprowadzenie nowoczesnanie w sytuacjach szczególnego ryzyka - przewidywanie Podstawowa resuscytacja noworodka Resuscytacja noworodka - powikłania Resuscytacja matki Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 18.

Indukcja porodu Wprowadzenie Czynniki ryzyka i objawy uboczne Udzielanie informacji i świadoma zgoda Określanie daty porodu Wywołanie porodu na prośbę ciężarnej Indukcja porodu w ciąży przenoszonej Poród indukowany a przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży donoszonej Ocena szyjki macicy Metody indukcji porodu Opieka nad ciężarną podczas indukcji porodu Podsumowanie Przydatne kontakty Zalecana literatura Piśmiennictwo Rozdział 19.

Stan przedrzucawkowy Wprowadzenie Zwiastuny i objawy Opieka w czasie porodu Monitorowanie stanu matki oraz płodu w łagodnym i ciężkim stanie przedrzucawkowym Preparaty używane w leczeniu ciężkiego nadciśnienia innowacyjnanie w rzucawce progresywnanie podczas napadu drgawek rzucawkowych i po nim Zespół HELLP Podsumowanie Przydatne kontakty Piśmiennictwo Rozdział 20.

Poród martwego płodu i śmierć noworodka Wprowadzenie Definicja Czynniki predysponujące do porodu martwego płodu Rozpoznawanie śmierci płodu i podejmowanie decyzji Opieka położnej podczas porodu Pielęgnacja po porodzie: cenne chwile z dzieckiem Ciągły nadzór w okresie poporodowym Ludzie, którzy służą pomocą Podsumowanie Przydat...

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, Dna moczanowa Współczesne podejście W gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)
od 89

1 oferta

Dna moczanowa Współczesne podejście W gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)

 • ISBN 9788320057706 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Maria Majdan 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 84 
 • Rok wydania 2019 
Porównaj
Książki medyczne, Leki w ratownictwie medycznym - Kleszczyński Jacek, Marcin Zawadzki (opr. miękka)
od 109

1 oferta

Leki w ratownictwie medycznym - Kleszczyński Jacek, Marcin Zawadzki (opr. miękka)

 • ISBN 9788320053388 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 462 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Książki medyczne, Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych NOWY 2018 (opr. miękka)
od 139

1 oferta

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych NOWY 2018 (opr. miękka)

 • ISBN 9788320053883 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Renata Kowalik, Małgorzata Najman 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 414 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki medyczne, Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej NOWOŚĆ (opr. miękka)
od 95 43

1 oferta

Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej NOWOŚĆ (opr. miękka)

 • ISBN 9788320050868 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Maria Rabiej, Ewa Dmoch-Gajzlerska 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 252 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Książki medyczne, Urazy czaszkowo-mózgowe. Diagnostyka. Leczenie. Rehabilitacja. (opr. miękka)
od 90 64

1 oferta

Urazy czaszkowo-mózgowe. Diagnostyka. Leczenie. Rehabilitacja. (opr. miękka)

 • ISBN 9788320051285 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Józef Opara 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 170 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Książki medyczne, rak nerki. nowe spojrzenie. onkologia. w gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)
od 80 69

1 oferta

rak nerki. nowe spojrzenie. onkologia. w gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)

 • ISBN 9788301223830 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Paweł Wiechno 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 138 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Książki medyczne, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)
od 98 84

1 oferta

Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)

 • ISBN 9788320055863 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 150 
 • Rok wydania 2019 
Porównaj
Książki medyczne, niezbędnik stomatologiczny. zbiór zadań dla studentów stomatologii. część 2
od 116 03

1 oferta

niezbędnik stomatologiczny. zbiór zadań dla studentów stomatologii. część 2

 • ISBN 9788301226664 
 • Autor Simińska Aleksandra 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 295 
Porównaj
Książki medyczne, Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (opr. miękka)
od 149

1 oferta

Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (opr. miękka)

 • ISBN 9788320039597 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Clive Handler, Gerry Coghlan, Henrietta Hughes 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 72 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.