Menu
Zamknij

Praktyka zawodowa (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Książka jest adresowana zwykle do położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej i pełniących rolę tzw. Położnej środowiskowej. Jej treści tej są zgodne ze współczesnym rozumieniem opieki położniczej, uzasadnionym praktyką i potwierdzonym w badaniach naukowych.
Rolą położnej środowiskowej jest opieka nad kobietą i niemowlęciem nie tylko tuż po porodzie, ale i wcześniejsza opieka przedkoncepcyjna. Ten aspekt pracy położnej jest w Polsce ciągle niedoceniany. Możliwości ukazane w książce pozwalają położnej pracującej w środowisku rozwinąć swe umiejętności zawodowe i w pełni się usamodzielnić. W książce omówione są problemy dotyczące porodu w domu i prowadzenia III okresu porodu, skrining noworodków wizytowanych w domu, karmienie piersią i psychologiczna i socjalna pomoc kobietom.
Autorzy książki to położne pracujące w ośrodkach akademickich, lekarze oraz pracownicy socjalni.
Publikacja jest adresowana do wszystkich położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Gromadzi treści ważne dla położnych samodzielnych, prowadzących porody w domu albo domach narodzin.


Spis treści:
Przedmowa
Podziękowania
Rozdział 1. Wstęp. Praca w środowisku
Dawniej
National Service Framework a przyszłość
· Gabinet położniczy w Albany
· Jedna matka - jedna położna
· Grupy podstawowej opieki medycznej i zlecanie zadań na podstawie praktyki
Najważniejsze rozważania i inicjatywy
· Ośrodki dziecięce
· Common Assessment Framework (CAF) i działania interdyscyplinarne
· Asystentki położnych
Krytyka National Service Framework
Podsumowanie
CZĘŚĆ I. PORÓD
Rozdział 2. Obserwacja i oczekiwanie: warunki porodu w domu
Praktyka oparta na faktach
· Krok 1. Dowiedz się, co jest ważne dla kobiety i jej rodziny
· Krok 2. Używaj danych, opierając się na ocenie klinicznej
· Krok 3. Szukaj i oceniaj fakty w celu podjęcia decyzji
· Krok 4. Otwarcie rozmawiaj o możliwych powikłaniach i ich konsekwencjach
Prawo do porodu w domu?
· Poród w domu i kompetencje położnej
Fizjologia porodu i narodzin
Sztuka położnictwa
· Ochrona przestrzeni narodzin
· Fizyczne i psychiczne wsparcie
Podsumowanie
Rozdział 3. Poród w domu wbrew zaleceniom
Pojęcie ryzyka
Zobowiązania państwowej ochrony zdrowia a zapewnienie opieki w trakcie porodu w domu
· Czy położna ma obowiązek asystować przy porodzie w domu?
Opieka stawiająca kobietę na pierwszym miejscu a poród w domu wbrew zaleceniom
· Świadomy wybór
· Rozsądny kanon informacji
· Czym jest skuteczność umysłowa?
Rola położnej przełożonej
· Dokumentacja
Czy położna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w sytuacji komplikacji podczas porodu w domu?
Przygotowania do opieki nad kobietą decydującą się na poród w domu wbrew zaleceniom
Podsumowanie
Rozdział 4. Fizjologiczny przebieg trzeciego okresu porodu w domu
Jak określić rolę położnej w trzecim okresie porodu
Fizjologia trzeciego okresu porodu
· Oddzielenie łożyska
Przegląd informacji na temat naturalnego przebiegu trzeciego okresu porodu
· Trzeci okres porodu a zagrożenie dla życia i zdrowia matki6
· Czas trwania trzeciego okresu porodu
Przygotowanie do trzeciego okresu poprzedzające poród
· Podawanie danych i świadomy dobór
· Przygotowanie otoczenia sprzyjającego bezpiecznemu porodowi w domu
funkcjonalne aspekty asystowania położnej w trzecim okresie porodu
· Odklejenie się i wydalenie łożyska
· Ocena pojemności utraconej krwi
· Łożysko zatrzymane
· Obserwacja dziecka bezpośrednio po urodzeniu
Poród w wodzie a fizjologiczny przebieg trzeciego okresu porodu
Podsumowanie
Rozdział 5. Nauczanie w szkołach rodzenia: jak radzą sobie położne?
Położne jako nauczyciele
· Liczebność grup
· Praktyka i stałe wsparcie
Główne założenia
Jak uczą się dorośli
· Planowanie wykładu
· Program nauczania
· Sposoby uczenia się i nauczania
Koncentracja i zarządzanie czasem
· Zestawienie całości - przykłady krok po kroku
Wskazówki dla nauczycieli
· Gdzie, co i kto?
Refleksja i ocena
Podsumowanie
CZĘŚĆ II. DZIECI
Rozdział 6. Badania przesiewowe noworodków: co powinna wiedzieć położna
Zasady badań przesiewowych
· Krajowe Stowarzyszenie Badań Przesiewowych
Przesłanki badań przesiewowych u noworodków
Badania przesiewowe krwi u noworodków
· Fenyloketonuria
· Wrodzona niedoczynność tarczycy
· Zaburzenia komórek sierpowatych
· Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCADD)
· Mukowiscydoza
Pobieranie próbek krwi od noworodków do badania
Program przesiewowy badania słuchu u noworodków
· Otoemisja akustyczna
· Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu
Badanie noworodków i niemowląt pomiędzy 6. A 8. Tygodniem życia
Udzielanie informacji i zgoda
· Kalendarz badań przesiewowych
· Język
Doskonalenie badań przesiewowych poprzez pobieranie próbek kropli krwi w odpowiednim czasie
Ryzyko związane z badaniami przesiewowymi krwi
Podsumowanie
Rozdział 7. Karmienie piersią i rola położnej środowiskowej
Karmienie piersią a zdrowie
wybór
· Rozpoczęcie karmienia piersią
· Rola położnej
· Czas trwania karmienia
Baby Friendly Initiative (Inicjatywa przychylna Dziecku)
· Praca nad uzyskaniem akredytacji9
· Dlaczego nie wszystkie placówki ochrony zdrowia przyłączają się do Inicjatywy przychylnej Dziecku?
Powrót do podstaw
· Zbieranie wywiadu
· Wysłuchanie kobiety i obserwacja karmienia
Analiza przypadków związanych z karmieniem piersią
Podsumowanie
poręczne źródła informacji
· Strony internetowe i bibliografia w języku polskim
Rozdział 8. Ochrona i promocja dobra dzieci
Ustawa o dzieciach z 1989 roku
· Nakazy ochrony w sytuacji krytycznej
· Nakazy ochrony dziecka (paragraf 46)
· Opieka, nadzór i nakaz umożliwiający opiece społecznej przeprowadzenie dochodzenia
Ustawa o dzieciach z 2004 roku
· Lokalne rady ochrony dzieci
· Ustawodawstwo dodatkowe
Ważne porady dla położnych
· Rozpoznawanie sytuacji zagrażających dzieciom
Analiza sytuacji
· Dokumentacja
· Procedura skierowania dziecka wymagającego nadzoru
progresywnanie po dokonaniu skierowania
· Dziecko w potrzebie i obowiązek położnej
· Dziecko potrzebujące ochrony i obowiązek położnej
· Plan ochrony dziecka podczas porodu
· Poród w domu i nakazy ochrony w sytuacji kryzysowej
· Poród poza rejonem
Podsumowanie
CZĘŚĆ III. ZŁOŻONE potrzeby
Rozdział 9. Zdrowie psychiczne w okresie okołoporodowym
Historyczny punkt widzenia
„Psychoza połogowa"
Depresja poporodowa
· Wzorzec medyczny
· Kontekst socjologiczny
· Opieka położnicza w sytuacji kobiet z depresją
Psychoza poporodowa
Zespół stresu pourazowego
· Postrzeganie kontroli i czynników poznawczych
· Sprawozdanie
Tokofobia
Podsumowanie
Rozdział 10. Opieka nad ciężarną nosicielką HIV
Światowe trendy zakażenia HIV
· Częstotliwość zakażeń HIV wśród kobiet w szerokiej Brytanii
Patofizjologia zakażenia HIV
· Drogi transmisji HIV
· Przebieg zakażenia HIV
Wykrywanie zakażeń HIV
· Diagnostyka
· Przedstawienie diagnozy kobiecie
Monitorowanie choroby i jej leczenie
· uniemożliwianie transmisji wertykalnej zakażenia
· Karmienie noworodka
Ujawnienie choroby rodzinie i przyjaciołom
· Kwestie sporne
· Kontynuacja opieki
· Koordynowanie opieki
Planowanie porodu
Diagnostyka noworodka i opieka nad nim
Monitorowanie przypadków ciąż seropozytywnych, transmisji wirusa i wyników leczenia
Podsumowanie
Rozdział 11. Przemoc domowa; wsparcie kobiet i stawianie pytań
Dowody oparte na codziennym wywiadzie i badaniu
Spokojne zadawanie pytań
· Zachowanie poufności
Zagadnienia prawne
Schroniska
Mniejszości etniczne
Praca między ośrodkami
Podsumowanie

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, rak nerki. nowe spojrzenie. onkologia. w gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)
od 83 65

1 oferta

rak nerki. nowe spojrzenie. onkologia. w gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)

 • ISBN 9788301223830 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Paweł Wiechno 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 138 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Książki medyczne, niezbędnik stomatologiczny. zbiór zadań dla studentów stomatologii. część 2
od 105 92

1 oferta

niezbędnik stomatologiczny. zbiór zadań dla studentów stomatologii. część 2

 • ISBN 9788301226664 
 • Autor Simińska Aleksandra 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 295 
Porównaj
Książki medyczne, Bliźnięta... i więcej, czyli o wieloraczkach podczas ciąży i po porodzie (opr. miękka)
od 69

1 oferta

Bliźnięta... i więcej, czyli o wieloraczkach podczas ciąży i po porodzie (opr. miękka)

 • ISBN 9788320042399 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Grymowicz Monika, Kłosińska Inga, Kuran Joanna 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Książki medyczne, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa w praktyce lekarza poz. nowe spojrzenie (opr. miękka)
od 83 65

1 oferta

choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa w praktyce lekarza poz. nowe spojrzenie (opr. miękka)

 • ISBN 9788301223823 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kamil Koszela 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 104 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Książki medyczne, Normy żywienia człowieka-podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych (opr. miękka)
od 132 22

1 oferta

Normy żywienia człowieka-podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych (opr. miękka)

 • ISBN 9788320034219 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Barbara Bułhak-Jachymczyk, Elżbieta Chabros, 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 464 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
Książki medyczne, neuromodulacja krzyżowa i urodynamika. sacral neuromodulation and urodynamics (opr. miękka)
139

0 ofert

neuromodulacja krzyżowa i urodynamika. sacral neuromodulation and urodynamics (opr. miękka)

 • ISBN 9788301223380 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.