Menu
Zamknij

Pediatria Pytania i odpowiedzi (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Książka stanowi przydatne kompendium wiedzy pediatrycznej w postaci pytań i odpowiedzi. Powinna też ułatwić szybkie rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości diagnostycznych w codziennej praktyce lekarskiej. Wyczerpująco omówiono zagadnienia z poszczególnych dziedzin medycyny. W każdym rozdziale dużo miejsca poświęcono metodom obrazowania - szczególnie wartościowym w diagnostyce klinicznej, przydatnym nie tylko lekarzom klinicystom, ale także radiologom.
Książka adresowana do studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji, przygotowujących się do egzaminów z pediatrii i chorób zakaźnych

Spis treści:
1. Alergologia, immunologia i reumatologia
Fagocytoza
Odpowiedź humoralna - limfocyty B
odporność komórkowa - limfocyty T
Układ dopełniacza
2. Anomalie chromosomowe
Trisomie
· Zespół Downa
· Zespół Edwardsa
· Zespół Klinefeltera
· Zespół łamliwego chromosomu X
· Zespół Pataua
· Zespół Turnera
3. Anomalie naczyniowe
Malformacja żyły Galena
Malformacje naczyniowe
Nowotwory wywodzące się z naczyń krwionośnych
Zespoły i stany chorobowe związane z malformacjami naczyniowymi i naczyniakami
Zwężenia tętnic
4. Dziecko maltretowane
5. Dziedziczenie
Dziedziczenie autosomalne dominujące
Dziedziczenie autosomalne recesywne
Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X - dane ogólne
Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X dominujące
Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X recesywne
6. Głowa i szyja
Atrezja nozdrzy tylnych
Bakteryjne zapalenie tchawicy
Brodawczakowatość krtani nawracająca
Ciało obce w drogach oddechowych
Guzy głowy i szyi
Guzy w obrębie dróg oddechowych
Krup zakaźny
Makroglosja - język olbrzymi
Migdałki
Naczyniak limfatyczny - lymphangioma
Naczyniak podgłośniowy
Naczyniakowłókniak młodzieńczy
Pierścień naczyniowy
Polip choanalny
Polipy nosa
Porażenie fałdów głosowych
Przestrzeń pozagardłowa - pogrubienie tkanki miękkiej
Ropień pozagardłowy
Rozszczep czaszki
Rozszczep krtani, tchawicy i przełyku
Stridor
Struniak
Torbiel kieszonki krtaniowej - laryngocele
Torbiel przewodu tarczowo-językowego
Torbiel śluzowa
Wiotkość krtani - laryngomalacja
Wiotkość tchawicy - tracheomalacja
Wodniak torbielowaty
Wrodzony obrzęk naczynioruchowy
Zapalenie nagłośni
Zatoki
Zespół CHARGE
Zespół Hurler
Zespół nabłoniaków znamionowych - zespół Gorlina
Zespół Pierre’a Robina
Zespół Rileya-Daya - rodzinna dysautonomia
Ziarniniak Wegenera
Zwężenie głośniowe
Zwężenie nadgłośniowe
Zwężenie podgłośniowe
Zwężenie tchawicy
Żuchwa
7. Neonatologia
Aspiracja smółki
Atrezja przełyku i przetoki tchawiczo-przełykowe
Cewniki, rurki intubacyjne
Choroba Wolmana
Chylothorax - chłonkotok opłucnowy
Cukrzyca u matki
Dysplazja oskrzelowo-płucna
Kardiomegalia w okresie noworodkowym
Kiła wrodzona
niedługie żebra
Krwotok do nadnerczy
Leukomalacja okołokomorowa
Macierz rozrodcza - krwawienia śródczaszkowe
niepokaźna okrężnica
Małowodzie
Martwicze zapalenie jelit
Niedokonany zwrot jelit
Niedrożność jelit
Niedrożność smółkowa
Niemowlę
Noworodek
Płyn owodniowy
Promieniowanie - dawka dla gonad
Przejściowe zaburzenia oddychania noworodków - ‘mokre płuca’
Przepuklina Morgagniego
Przesunięcie śródpiersia
Punkty kostnienia (ogniska kostnienia)
Smółka
Surfaktant
Wielowodzie
Więzadło obłe
Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc
Wrodzona przepuklina pępkowa
Wrodzona przepuklina przeponowa
Wrodzona rozedma płatowa płuc
Wytrzewienie
Zaburzenia oddychania u noworodka
Zapalenie otrzewnej smółkowe
Zapalenie płuc u noworodka - wrodzone zapalenie płuc
Zespół ADAM
Zespół Jeunego
Zespół korka smółkowego
Zespół niedużego lewego jelita grubego
Zespół Meckela-Grubera
Zespół pasm owodniowych
Zespół Potter
Zespół zaburzeń oddychania i zespół błon szklistych
Złamania w okresie noworodkowym
8. Oczodół
9. Onkologia i hematologia
Agammaglobulinemia Brutona
Alfa-fetoproteina
Aniridia - brak tęczówki
Ataksja-teleangiektazja - zespół Louis-Bar
Białaczka
Brodawczak splotu naczyniówkowego
Chłoniak
Chłoniak Burkitta niezróżnicowany
Chłoniak Hodgkina - ziarnica złośliwa
Chłoniak limfoblastyczny
Chłoniak nie-Burkitta niezróżnicowany
Chłoniak nieziarniczy
Czaszkogardlak
Dziedziczne choroby predysponujące do rozwoju nowotworów u dzieci
Glejak pnia mózgu
Glejak podwzgórza
Grasica
Guz Askina
Guz chromochłonny - pheochromocytoma
Guz Codmana - chrzęstniak zarodkowy niezłośliwy
Guz olbrzymiokomórkowy
Guz pęcherzyka żółtkowego
Guz Wilmsa
Guzy jajników
Guzy jąder
Guzy kości łagodne
Guzy kości złośliwe
Guzy nadnerczy
Guzy nerek
Guzy ośrodkowego układu nerwowego
Guzy pęcherza moczowego
Guzy płuc
Guzy serca
Guzy śródpiersia
Guzy w obrębie jamy brzusznej u noworodków i niemowląt
Guzy w obrębie szpiku kostnego
Guzy w okolicy szyszynki
Guzy wątroby
Guzy wątroby - przerzuty
Guzy zarodkowe
Gwiaździak - astrocytoma
Histiocytoza komórek Langerhansa
Kostniakomięsak - osteosarcoma
Krzywica związana z nowotworami
Mięsak Ewinga
Mięsak jasnokomórkowy nerki
Mięsak prążkowanokomórkowy - rhabdomyosarcoma
Naczyniak krwionośny (hemangioma) oczodołu
Naczyniak krwionośny podgłośniowy
Naczyniak krwionośny wątroby
Naczyniak krwionośny zarodkowy - hemangioblastoma
Naczyniak limfatyczny
Naczyniak z komórkami śródbłonka - hemangioendotelioma (w obrębie wątroby)
Naczyniakomięśniakotłuszczak - angiomyolipoma
Naczyniakowłókniak młodzieńczy nosogardła
Nefroblastomatoza
Nerczak mezoblastyczny
Nerczak torbielowaty wielokomorowy
Nerwiak niedojrzały - neuroblastoma
Nerwiak osłonkowy - schwannoma
Nerwiak węchowy zarodkowy
Niedobory wytrzymałości a rak
Niedokrwistość Fanconiego
Nowotwory o niewielkich kolistych komórkach występujące u dzieci
Nowotwory wtórne
Oczodół
Potworniak - teratoma
Potworniak jajnika
Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej
Przerost połowiczy - hemihipertrofia
Przerzuty
Przynasady kości długich
Rak wątrobowokomórkowy - hepatoma
Raki zarodkowe
Rakowiak
Rdzeniak - medulloblastoma
Rozrodczak -germinoma
Siatkówczak
Struniak
Stwardnienie guzowate
Śluzak serca
Torbiel naskórkowa
Wątrobiak zarodkowy - hepatoblastoma
Wodniak torbielowaty
Wrodzone nowotwory złośliwe
Wyściółczak
Zespół Beckwitha-Wiedemanna
Zespół CATCH
Zespół Denysa-Drasha
Zespół DiGeorge’a
Zespół Downa - trisomia chromosomu
Zespół międzymózgowia - zespół Russella
Zespół von Hippla-Lindaua
Zespół Wiskotta-Aldricha
10. Płytka sedacja
11. Radiologia interwencyjna
12. Stany nagłe
Głowa i szyja
· Bakteryjne zapalenie tchawicy
· Ciało obce w drogach oddechowych
· Krup zakaźny
· Ropień okołomigdałkowy
· Ropień pozagardłowy
· Zapalenie nagłośni
· Zapalenie tkanki łącznej oczodołu i przedprzegrodowe
· Zapalenie wyrostka sutkowatego...

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym (opr. miękka)
od 120 60

2 oferty

Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym (opr. miękka)

 • ISBN 9788320039573 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Lucyna Płaszewska-Żywko, Maria Kózka 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 400 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Książki medyczne, Leki w ratownictwie medycznym - Kleszczyński Jacek, Marcin Zawadzki (opr. miękka)
od 100 16

1 oferta

Leki w ratownictwie medycznym - Kleszczyński Jacek, Marcin Zawadzki (opr. miękka)

 • ISBN 9788320053388 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 462 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Książki medyczne, Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych NOWY 2018 (opr. miękka)
od 129 02

1 oferta

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych NOWY 2018 (opr. miękka)

 • ISBN 9788320053883 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Renata Kowalik, Małgorzata Najman 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 414 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki medyczne, rak nerki. nowe spojrzenie. onkologia. w gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)
od 77 97

1 oferta

rak nerki. nowe spojrzenie. onkologia. w gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)

 • ISBN 9788301223830 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Paweł Wiechno 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 138 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Książki medyczne, Pediatria Tom 1-2 Wydanie II zmienione i uaktualnione Komplet NOWY 2018 (opr. twarda)
od 277 53

1 oferta

Pediatria Tom 1-2 Wydanie II zmienione i uaktualnione Komplet NOWY 2018 (opr. twarda)

 • ISBN 9788320055832 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Wanda Kawalec 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 1400 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki medyczne, niezbędnik stomatologiczny. zbiór zadań dla studentów stomatologii. część 2
od 106 21

1 oferta

niezbędnik stomatologiczny. zbiór zadań dla studentów stomatologii. część 2

 • ISBN 9788301226664 
 • Autor Simińska Aleksandra 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 295 
Porównaj
Książki medyczne, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)
od 96 29

1 oferta

Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)

 • ISBN 9788320055863 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 150 
 • Rok wydania 2019 
Porównaj
Książki medyczne, Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (opr. miękka)
od 138 30

1 oferta

Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (opr. miękka)

 • ISBN 9788320039597 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Clive Handler, Gerry Coghlan, Henrietta Hughes 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 72 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Książki medyczne, Bliźnięta... i więcej, czyli o wieloraczkach podczas ciąży i po porodzie (opr. miękka)
od 59 40

1 oferta

Bliźnięta... i więcej, czyli o wieloraczkach podczas ciąży i po porodzie (opr. miękka)

 • ISBN 9788320042399 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Grymowicz Monika, Kłosińska Inga, Kuran Joanna 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.