Menu
Zamknij

modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Opieka pielęgniarska w pediatrii oznacza nie tylko sprawowanie opieki w ramach zleceń lekarskich i wykonywanie czynności pielęgniarskich,również podjęcie działań profilaktycznych oraz edukację zdrowotną rodziców i dziecka.

W książce omówiono modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w chorobach ostrych i zagrażających życiu na podstawie teorii pielęgnowania D. Orem, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy medycznej i pielęgniarskiej.

Podstawę do tworzenia modelu opieki stanowi opis przypadku w wybranych schorzeniach. Ułatwi to czytelnikowi wykorzystanie modelu w praktyce zawodowej. Publikacja stanowi kontynuację książki Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego.

Adresowana jest do studentów pielęgniarstwa, a także pracujących pielęgniarek. Spis treści: Część I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Godność dziecka a wybrane dylematy etyczno-moralne 2. Choroba i hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i rodziny 2.1.

Reakcje dziecka na chorobę i hospitalizację 2.1.1. Lęk 2.1.2. Ból 2.1.3. Ograniczenie aktywności 2.2. Zjawisko jatropatogenii 2.3. Komunikowanie się z dzieckiem i rodziną 2.3.1. Komunikacja werbalna 2.3.2.

Komunikacja niewerbalna 2.4. Problem krzywdzenia instytucjonalnego 2.5. Ochrona prawna dziecka i rodziny 2.5.1. Regulacje prawne dotyczące rodziny i dziecka 2.5.2. Prawa dziecka w szpitalu 3. Ból u dziecka 3.1.

Psychologiczne uwarunkowania bólu - emocjonalny rozmiar bólu 3.2. Ból a lęk 3.3. Działania pielęgniarki skierowane na przeciwdziałanie bólowi lub walkę z nim 4. Model Dorothei Orem w opiece nad dzieckiem w chorobach ostrych i zagrażających życiu Część II.

MODELE PIELĘGNOWANIA DZIECI W WYBRANYCH CHOROBACH OSTRYCH I ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU 5. Schorzenia układu krążenia 5.1. Zapalenie wsierdzia 5.1.1. Etiopatogeneza bakteryjnego zapalenia wsierdzia 5.1.2. Opis przypadku dziecka z zapaleniem wsierdzia 5.1.3.

Model opieki nad dzieckiem z zapaleniem wsierdzia 6. Choroby otolaryngologiczne 6.1. Ostre zapalenie ucha środkowego 6.1.1. Etiopatogeneza zapalenia ucha środkowego 6.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrym obustronnym zapaleniem ucha środkowego 6.1.3.

Model pielęgnowania dziecka z obustronnym ostrym bakteryjnym zapaleniem ucha środkowego 6.2. Ostre zapalenie jamy nosowej i zatok przynosowych 6.2.1. Etiopatogeneza ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych 6.2.2.

Opis przypadku dziecka z ostrym zapaleniem zatok przynosowych 6.2.3. Model opieki nad dzieckiem z ostrym zapaleniem zatok przynosowych 7. Ostre choroby układu oddechowego 7.1. Ostre podgłośniowe zapalenie krtani 7.1.1.

Etiopatogeneza ostrego podgłośniowego zapalenia krtani 7.1.2. Opis przypadku dziecka z podgłośniowym zapaleniem krtani 7.1.3. Model opieki nad dzieckiem z podgłośniowym z zapaleniem krtani 7.2. Ostre zapalenie oskrzelików 7.2.1.

Etiopatogeneza ostrego zapalenia oskrzelików 7.2.2. Opis przypadku dziecka z zapaleniem oskrzelików 7.2.3. Model opieki nad dzieckiem z zapaleniem oskrzelików 7.3. Zapalenie płuc i opłucnej 7.3.1. Etiopatogeneza zapalenia płuc i opłucnej 7.3.2.

Opis przypadku dziecka z lewostronnym płatowym zapaleniem płuc oraz wysiękowym zapaleniem opłucnej 7.3.3. Model opieki nad dzieckiem z zapaleniem płuc i opłucnej 8. Schorzenia układu moczowego 8.1. Pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek 8.1.1.

Etiopatogeneza pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek 8.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrym popaciorkowcowym kłębuszkowym zapaleniem nerek 8.1.3. Model opieki nad dzieckiem z ostrym popaciorkowcowym kłębuszkowym zapaleniem nerek 8.2.

Zakażenie układu moczowego 8.2.1. Etiopatogeneza zakażeń układu moczowego 8.2.2. Opis przypadku dziecka z zakażeniem układu moczowego 8.2.3. Model opieki nad dzieckiem z zakażeniem układu moczowego 9. Ostre schorzenia układu pokarmowego 9.1.

Ostre zapalenie trzustki 9.1.1. Etiopatogeneza ostrego zapalenia trzustki 9.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrym zapaleniem trzustki 9.1.3. Model opieki nad dzieckiem z ostrym zapaleniem trzustki 9.2. Ostra biegunka infekcyjna 9.2.1.

Etiopatogeneza ostrej biegunki infekcyjnej 9.2.2. Opis przypadku dziecka z ostrą biegunką infekcyjną 9.2.3. Model pielęgnowania dziecka z ostrym biegunką infekcyjną 9.3. Martwicze zapalenie jelit 9.3.1.

Etiopatogeneza nekrotycznego zapalenia jelit 9.3.2. Opis przypadku dziecka z martwiczym zapaleniem jelit 9.3.3. Model opieki nad dzieckiem z martwiczym zapaleniem jelit, leczonym zachowawczo 9.4. Ostre stany układu endokrynnego 9.5.

Kwasica ketonowa u dziecka z cukrzycą typu 9.5.1. Etiopatogeneza kwasicy ketonowej u dzieci z cukrzycą typu 1 9.5.2. Opis przypadku dziecka z kwasica ketonową w przebiegu cukrzycy rodzaju 1 9.5.3. Model opieki nad dzieckiem z kwasicą ketonową z powodu cukrzycy typu 1 10.

Ostre schorzenia układu nerwowego 10.1. Zespół Guillaina-Barrego 10.1.1. Etiopatogeneza zespołu Guillaina-Barrego 10.1.2. Opis przypadku dziecka z zespołem Guillaina-Barrego 10.1.3. Model opieki nad dzieckiem z zespołem Guillaina-Barrego 10.2.

Stan padaczkowy 10.2.1. Etiopatogeneza padaczki i stanu padaczkowego 10.2.2. Opis przypadku dziecka w napadzie padaczkowym 10.2.3. Model opieki nad dzieckiem w napadzie padaczkowym i stanie padaczkowym 11.

Schorzenia alergiczne 11.1. Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy 11.1.1. Etiopatogeneza ostrej pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego 11.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrą pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym 11.1.3.

Model pielęgnowania dziecka z ostrą pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym 11.2. Wstrząs anafilaktyczny 11.2.1. Etiopatogeneza anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego 11.2.2. Opis przypadku dziecka we wstrząsie anafilaktycznym 11.2.3.

Model opieki nad dzieckiem we wstrząsie anafilaktycznym 12. Schorzenia immunologiczne 12.1. Zespół Schonleina-Henocha 12.1.1. Etiopatogeneza zespołu Schonleina-Henocha 12.1.2. Opis przypadku dziecka z zespołem Schonleina-Henocha 12.1.3.

Model opieki nad dzieckiem z zespołem Schonleina-Henocha 13. Urazy u dzieci 13.1. Uraz termiczny 13.1.1. Etiopatogeneza zaburzeń w przebiegu urazu cieplnego 13.1.2. Opis przypadku dziecka z oparzeniem II stopnia 13.1.3.

Model opieki nad dzieckiem z urazem cieplnym II stopnia Część III. MODELE PIELĘGNOWANIA DZIECKA W WYBRANYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH 14. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 14.1. Etiopatogeneza zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 14.2.

Opis przypadku dziecka z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych 14.3. Model opieki nad dzieckiem z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych 15. Wirusowe zapalenie wątroby 15.1. Etiopatogeneza wirusowego zapalenia wątroby 15.2.

Opis przypadku dziecka z wirusowym zapaleniem wątroby 15.3. Model opieki nad dzieckiem z wirusowym zapaleniem wątroby Część IV. MODELE PIELĘGNOWANIA NOWORODKA MATKI UZALEŻNIONEJ 16. Noworodek matki uzależnionej od alkoholu i narkotyków 16.1.

Etiopatogeneza zaburzeń u noworodka matki uzależnionej 16.2. Opis przypadku noworodka matki uzależnionej 16.3. Model opieki nad noworodkiem matki uzależnionej Skorowidz

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, nowotwory złośliwe. jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? porady lekarzy i dietetyków (opr. miękka)
od 33

1 oferta

nowotwory złośliwe. jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? porady lekarzy i dietetyków (opr. miękka)

 • ISBN 9788320035742 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Mirosław Jarosz 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 72 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
Książki medyczne, anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. tom 1 i 2 (opr. twarda)
od 323 24

1 oferta

anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. tom 1 i 2 (opr. twarda)

 • ISBN 9788320031997 
 • Oprawa twarda 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 1506 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Książki medyczne, położna w systemie prawnym. prawo dla położnych (opr. miękka)
od 47 20

1 oferta

położna w systemie prawnym. prawo dla położnych (opr. miękka)

 • ISBN 9788320045109 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Emilia Rozwadowska 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 134 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Książki medyczne, Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii (opr. miękka)
od 121 76

1 oferta

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii (opr. miękka)

 • ISBN 9788320043884 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kwolek 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 314 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Książki medyczne, psychologia w położnictwie i ginekologii (opr. miękka)
od 119

1 oferta

psychologia w położnictwie i ginekologii (opr. miękka)

 • ISBN 9788320036480 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 312 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Książki medyczne, Zarządzanie w pielęgniarstwie (nr14) (opr. miękka)
od 149

1 oferta

Zarządzanie w pielęgniarstwie (nr14) (opr. miękka)

 • ISBN 9788320045949 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Anna Ksykiewicz-Dorota 
 • Wydawnictwo Wyd. Lek. PZWL 
 • Ilość stron 582 
 • Rok wydania 2005 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.