Menu
Zamknij

Kwalifikowana pierwsza pomoc (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Tytuł Kwalifikowana pierwsza pomoc Język polski Wydawnictwo PZWL ISBN 978-83-200-5029-5 Rok wydania 2016 Warszawa Wydanie 1 ilość stron 436 Format pdf Spis treści Przedmowy XIII Od Redaktorów Naukowych XIII Piotr Dzięgielewski XV Robert Gałązkowski XVII 1. Podstawy prawne kwalifikowanej pierwszej pomocy Marcin Mikos, Agnieszka Matonóg 1 Kwalifikowana pierwsza pomoc w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 5 Pierwsza pomoc w planach operacyjno-ratowniczych 8 Pierwsza pomoc w zabezpieczeniu lotnisk i ratownictwie lotniczym 10 Pierwsza pomoc a ratownictwo morskie 11 Pierwsza pomoc przy pracach podwodnych 13 Pierwsza pomoc u osób zatrzymanych 15 Kwalifikowana pierwsza pomoc a stosowanie środków przymusu poprzez służby mundurowe 17 Pierwsza pomoc a zabezpieczenie medyczne działań funkcjonariuszy służb mundurowych 17 Pierwsza pomoc w Straży Miejskiej 19 Pierwsza pomoc w Służbie Więziennej 19 Pierwsza pomoc przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka 19 Współpraca służb w stanie klęski żywiołowej a pierwsza pomoc 20 Pierwsza pomoc w Obronie Cywilnej 20 Zabezpieczenie imprez masowych 21 Pierwsza pomoc przy pracach kaskaderskich i widowiskach 21 Pierwsza pomoc przy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 21 Pierwsza pomoc a ochrona osób i mienia 22 Pierwsza pomoc w Siłach Zbrojnych 23 Podsumowanie 23 2. Organizacja ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy 27 2.1. Organizacja ratownictwa medycznego i kwalifi kowanej pierwszej pomocy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Małgorzata Maluty-Rospond 27 2.2. Organizacja ratownictwa medycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Sońta, Robert Szczechowicz, Wojciech Hytroś 38 3. Bezpieczeństwo oraz taktyka działań 63 3.1. Bezpieczeństwo w trakcie udzielania kwalifi kowanej pierwszej pomocy Andrzej Kopta 63 3.2. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym – ocena zdarzenia i mechanizmu urazu Andrzej Kopta 67 Ocena mechanizmu zdarzenia/urazu 70 Podjęcie decyzji o ewakuacji/udzieleniu kwalifi kowanej pierwszej pomocy/wykonaniu dostępu dla ZRM 72 3.3. Współpraca z zespołami ratownictwa medycznego i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym Marcin Podgórski, Przemysław Barczentewicz 73 Współpraca z lotniczym zespołem ratownictwa medycznego 75 3.4. Wypadki mnogie i masowe, akty terroru, segregacja rannych Karol Łyziński 90 Zdarzenia mnogie, masowe i katastrofy – definicje 91 Etapy działań ratowniczych 92 Segregacja medyczna 96 Inne systemy segregacji 102 Problemy związane z segregacją 104 Specyfika zdarzeń masowych w sytuacji zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym 105 Akty terroru 108 4. Innowacyjnanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 113 4.1. Ocena poszkodowanego, badanie wstępne i zaopatrywanie poszkodowanego Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski 113 Ocena stanu poszkodowanego 113 Ocena neurologiczna i ocena poszkodowanego pod kątem istniejących obrażeń i dolegliwości (D, E) 124 Zaopatrywanie poszkodowanego – procedury ergonomiczne 127 4.2. Innowacyjnanie w urazach – zaopatrywanie poszkodowanego z obrażeniami ciała Andrzej Kopta 151 Uraz, mechanizm urazu, obrażenia ciała 152 Ocena poszkodowanego pod kątem istniejących obrażeń 158 Badanie urazowe – klatka piersiowa, brzuch 168 Badanie urazowe – miednica, kończyny 178 Badanie urazowe – plecy 182 Amputacja 185 Rany, krwawienia i ich zaopatrywanie 186 Krwawienia/krwotoki 186 Ciała obce 191 Zmiażdżenie 193 4.3. Wstrząs – rozpoznanie i progresywnanie Jakub Mierzejewski 200 Objawy wstrząsu 202 Wstrząs neurogenny 204 nowoczesnanie we wstrząsie 205 4.4. Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie bezprzyrządowe i przyrządowe (osoba dorosła, dziecko, niemowlę, kobieta ciężarna, sytuacje szczególne) Gabriela Kołodziej, Jakub Mierzejewski 207 Definicje 207 Wczesne rozpoznanie zatrzymania krążenia 208 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 210 Zatrzymanie krążenia u dzieci 222 wykorzystanie AED u dzieci 227 Kobieta ciężarna 227 Wtórne zatrzymanie krążenia 228 Zatrzymanie krążenia spowodowane tonięciem 228 Zatrzymanie krążenia spowodowane porażeniem prądem 229 Zatrzymanie krążenia spowodowane urazem 230 Zatrzymanie krążenia spowodowane powieszeniem lub zatruciem gazami 231 4.5. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej 233 Anafilaksja 234 Ból w klatce piersiowej 237 Drgawki 239 Hipoglikemia 240 Udar mózgu 244 Zadławienie 246 5. Kwalifikowana pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych 251 5.1. Hipotermia, odmrożenia i podstawy ratownictwa w górach Sylweriusz Kosiński 251 Rozpoznanie 252 postępowanie na miejscu zdarzenia 254 Odmrożenia 255 Ratownictwo w górach 258 5.2. Podtopienie, utonięcie i ratownictwo na wodzie Tomasz Ilczak, Adam Ubych 264 System ratownictwa wodnego w Polsce 266 komponenty ratownictwa wodnego 267 Akcja ratunkowa 267 5.3. Oparzenia, a także zatrucia Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki 290 nowoczesnanie 293 6. Dziecko i kobieta w ciąży w kwalifikowanej pierwszej pomocy 301 6.1. Innowacyjnanie z dzieckiem w stanie zagrożenia życia Magdalena Żurowska-Wolak, Katarzyna Barczentewicz, Jakub Grochowski 301 Zasady ogólnego innowacyjnania z poszkodowanym bądź chorym dzieckiem 302 Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy 309 Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa 310 Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej 310 Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha 311 Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy 311 Obrażenia i podejrzenie obrażeń narządu ruchu 311 Rany i krwawienia 312 Stany zagrożenia życia w sytuacjach nieurazowych 312 Podsumowanie 313 6.2. Kobieta w ciąży i nagły poród Anna Michalik, Gabriela Kołodziej, Karol Łyziński 315 Odrębności anatomiczne i fi zjologiczne pań ciężarnych 315 Poród fizjologiczny 318 Stany zagrożenia życia u pań w ciąży 322 Stany zagrożenia życia związane z ciążą 324 7. Podstawy ratownictwa taktycznego i taktyczno-ratunkowego innowacyjnania z poszkodowanym 327 7.1. Podstawy ratownictwa taktycznego Tomasz Sanak, Marek Dąbrowski, Robert Brzozowski, Przemysław Guła 327 Care Under Fire (CUF) – opieka pod ostrzałem 332 Tactical Field Care (TFC) – polowa opieka nad poszkodowanym 332 Tactical Evacuation Care (TEC) – opieka w czasie ewakuacji 334 Dokumentacja 334 indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza/funkcjonariusza 335 7.2. Działania ratownicze w warunkach Policji Marek Dąbrowski, Michał Kurdziel 344 Rola Policji w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne 345 części działań ratowniczych w aspekcie działań policyjnych 350 Procedury innowacyjnania w sytuacji wykorzystania/użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej przez policjantów 353 Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w warunkach środowiska taktycznego 356 Podsumowanie 359 8. Pozostałe wybrane zagadnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy 363 8.1. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych w zdarzeniach pojedynczych, mnogich, masowych i w katastrofach Ewelina Żak 363 8.2. Techniki przemieszczania i ewakuacji poszkodowanego Mariusz Chomoncik 372 Ewakuacja 372 8.3. Zestawy ratownictwa medycznego, dezynfekcja sprzętu oraz progresywnanie z odpadami medycznymi Andrzej Kopta, Marek Dąbrowski 375 Wybrany sprzęt wchodzący w skład standardowej torby PSP-R1 377 Zalecany sprzęt nieuwzględniony w pakiecie PSP-R1 384 Dezynfekcja sprzętu i postępowanie z odpadami medycznymi 389 8.4. Techniki ewakuacji bezprzyrządowej Jakub Mierzejewski, Andrzej Kopta 391 Chwyt Rauteka 391 Chwyt strażacki 396 Chwyt kończynowy 397 Chwyt „na stołeczku" 397 9. Organizacja kwalifikowanej pierwszej pomocy w zabezpieczeniu imprez masowych Maja Studzińska, Jerzy Owsiak 401 Skorowidz 413

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, Trening mięśni i ramion Atlas ćwiczeń. (opr. twarda)
od 127 71

2 oferty

Trening mięśni i ramion Atlas ćwiczeń. (opr. twarda)

 • ISBN 9788320045147 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Frederic Delavier, Michael Gundill 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 176 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Książki medyczne, seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina (opr. miękka)
od 109

1 oferta

seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina (opr. miękka)

 • ISBN 9788320044911 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Remigiusz Kijak 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 210 
 • Rok wydania 2021 
Porównaj
Książki medyczne, Medycyna sportów walki. Fizjologia wysiłku, diagnostyka, traumatologia i żywienie
131 99

0 ofert

Medycyna sportów walki. Fizjologia wysiłku, diagnostyka, traumatologia i żywienie

 • ISBN 9788301233914 
 • Autor Krenc Zbigniew 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 460 
Porównaj
Książki medyczne, Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej (opr. miękka)
od 262 12

1 oferta

Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej (opr. miękka)

 • ISBN 9788320030914 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Freyberger 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 526 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
Książki medyczne, nowoczesne leczenie zwyrodnienia stawów. mini-interwencje zabiegowe (opr. miękka)
od 81 11

1 oferta

nowoczesne leczenie zwyrodnienia stawów. mini-interwencje zabiegowe (opr. miękka)

 • ISBN 9788320062908 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Mirosław Jabłoński, Tomasz Blicharski 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 102 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Książki medyczne, schizofrenia. diagnoza i terapia. w gabinecie lekarza specjalisty. psychiatria
81 99

0 ofert

schizofrenia. diagnoza i terapia. w gabinecie lekarza specjalisty. psychiatria

 • ISBN 9788301230494 
 • Autor Jarema Marek 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 123 
Porównaj
Książki medyczne, Instrumentarium i techniki zabiegów w chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej
114 08

0 ofert

Instrumentarium i techniki zabiegów w chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej

 • ISBN 9788301233273 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 325 
Porównaj
Książki medyczne, lekarz dentysta w systemie prawnym. prawo dla lekarzy dentystów (opr. miękka)
od 89

1 oferta

lekarz dentysta w systemie prawnym. prawo dla lekarzy dentystów (opr. miękka)

 • ISBN 9788320048070 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Emilia Sarnacka 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 212 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Książki medyczne, ból w chorobach reumatycznych. w gabinecie lekarza specjalisty. choroby reumatyczne
84 49

0 ofert

ból w chorobach reumatycznych. w gabinecie lekarza specjalisty. choroby reumatyczne

 • ISBN 9788301228378 
 • Autor Olesińska Marzena,Maślińska Maria 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 154 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.