Menu
Zamknij

Kręgarstwo Dla Każdego (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Kolejna książka Mirosława Winczewskiego i to dobra książka! Tym razem zupełnie inna a jakże wszystkim bliska tematyka - zdrowy kręgosłup. Autor wykonał wyśmienitą pracę - napisał poradnik medyczny dla każdego.

nad wyraz dostępny język, mnstwo zdjęć i rysunkw, porad o zdrowiu i wskazwek do samodzielnego używania. Wspaniała lektura zarwno dla osb zajmujących się masażem zawodowo, stosujących shiatsu, akupresurę, pracujących z energiami, czy tylko przeciętnych zajmujących się swoim zdrowiem dla samych siebie.Gdyby porwnać tę książkę z akademickim podręcznikiem medycznym mogłaby okazać się rwnie dobra (czytaj fachowa i pomocna), natomiast porwnując ją do poradnikw nie-mistrzowskich mogłaby okazać się wyjątkowo przydatną i niezbędną.

Każdy z tych powodw wyraźnie stanowi - tę książkę trzeba mieć po prostu w swej domowej biblioteczce!Spis treści:Przedmowa 131. Oglny pogląd na kręgarstwo 172. Podstawowe wiadomości anatomiczne, patologiczne, czynnościowe i fizjologiczne kręgosłupa 19Kręgosłup 19Kręgi i krążki międzykręgowe 21Budowa i działanie mięśni kręgosłupa 26Wpływ dzieciństwa na rozwj kręgosłupa 28Kształtowanie się krzywizn kręgosłupa 28Plecy krągłe 31Plecy wklęsłe 32Wskazania profilaktyczne 33Boczne skrzywienia kręgosłupa u dzieci i ludzi starszych 34Skoliozy 35Bl broniczny 37Bl ostry a bl chroniczny 38Warunki powstawania blw kręgosłupa 40Ble kręgosłupa w następstwie wad postawy 41Kręcz szyi 41Ble szyjne chroniczne 41Neuralgia szyjno-ramieniowa 42Zespł objawowy Barr-Liou 42Parestezje 42Ble kręgosłupa w następstwie skoliozy 43Ble kręgosłupa w następstwie innych wad postawy 45Postrzał i rwa kulszowa 46Choroba Scheuermanna 46Ble kręgosłupa związane z wadami wrodzonymi i rozwojowymi 47Tylny rozszczep kręgosłupa 47Wady rozwojowe wyrostkw stawowych 47Wady rozwojowe wyrostkw poprzecznych i kolczystych 48Wrodzone skrzywienie kręgosłupa 48Ble w stanach zapalnych kręgosłupa 49Gruźlica kręgosłupa 49Zesztywniające zapalenie staww kręgowych 49Ble kręgosłupa w chorobach narządw wewnętrznych 50Osteoporoza i osteomalacja 51Zapobieganie wypadnięciu jądra miażdżystego 51Kręgozmyk 54Urazy kręgosłupa 55Zespł pourazowy czaszkowo-szyjny 57Neuralgia Arnolda 57Niestabilność kręgosłupa 573.

Kręgarstwo klasyczne 61Historia i uzasadnienie kręgarstwa 63Przyczyny zwichu kręgw 64Nerwy międzykręgowe 65Rodzaje zwichw 74Zwichy głwne 74Inne warianty zwichw 75Sprawdzanie zwichw 78Tabela unerwienia poszczeglnych narządw ciała 80Liczenie żeber 81Styki i ciski nadgarstkowe 83Przygotowanie do nastawiania zwichw 85Wskazane ćwiczenia 87Nastawianie kręgw 88Zapisywanie zwichu i miejsca styku 88Zwichy kości krzyżowej 92Ćwiczenia 94Grupa kręgw piersiowych od 2.

kręgu piersiowego do 3. Kręgu lędźwiowego 94Nastawianie grupy lędźwiowej od 4. Do 5. Kręgu lędźwiowego 98Nastawianie zwichw tylnych grupy szyjnej od 1. Kręgu szyjnego do 1. Kręgu piersiowego 99Nastawianie zwichw tylnych grupy szyjnej od 2.

do 5. Kręgu szyjnego 102Nastawianie zwichw dolnych atlasu 105Nastawianie zwichw kości krzyżowej 110Nastawianie zwichw kości biodrowej 111Nastawianie wyrostkw poprzecznych kręgw piersiowych 1124. Kręgarstwo radiestezyjne 119Oczyszczanie swojej aury 120Autosugestia 121Przyrządy radiestezyjne 122Wahadła 122Antena radiestezyjna 127Prawo sympatii i antypatii 127Nastawienie (konwencja) mentalne 129Diagnoza z kręgw 129Teleradiestezja w kręgarstwie 130Teleradiestezyjne wyszukiwanie dolegliwości 131Bezpośrednie wyszukiwanie dolegliwości 132Uwagi końcowe 1345.

Chiropraktyka - Leczenie manualne 137Wprowadzenie 138Kręgosłup jako jedność czynnościowa 140Badanie i rozpoznanie zaburzeń czynności ruchowych kręgosłupa 141Badanie kręgosłupa 144Badanie miednicy i kończyn dolnych 145Badanie lędźwiowego odcinka kręgosłupa 148Badanie piersiowego odcinka kręgosłupa i klatki piersiowej 150Badanie szyjnego odcinka kręgosłupa 152Badanie staww kończyn 158Bark 159Staw łokciowy 160Stawy nadgarstkowe 160Stawy palcowe 161Staw biodrowy 161Staw kolanowy 162Stawy stępu 163Pozostałe połączenia stawowe stopy 163Staw skroniowo-żuchwowy 164Badanie więzadeł (ble więzadłowe) 164Badanie zaburzeń rwnowagi 165Wskazania do leczenia manualnego 167Przeciwwskazania 167Manipulacja 168Taktyka leczenia manipulacyjnego 169Chwyty kontaktowe 170Masaże 171Metody wykorzystywane głwnie na skrę 171Akupunktura 172Diatermia i ultradźwięki 172Wnioski końcowe 173Leczenie manualne 173Pozycja chorego i jego ułożenie 174Pozycja leczącego 174Kierunki ruchw manualnych 175Stabilizacja 175Sposoby dalszego leczenia 175Leczenie manualne kości guzicznej 176Leczenie manualne stawu krzyżowo-biodrowego 177Leczenie manualne stawu biodrowego 179Leczenie manualne odcinka lędźwiowego kręgosłupa 180Leczenie manualne piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa 187Leczenie manualne piersiowego odcinka kręgosłupa 188Mobilizacja żeber 193Leczenie manualne szyjnego odcinka kręgosłupa 194Leczenie manualne staww kończyn 196Staw kolanowy 196Stawy podudzia 200Staw stępu i staw skokowy 201Stawy palcw stp 203Stawy obręczy barkowej 205Staw ramienny 208Staw łokciowy 209Staw przedramienia 212Stawy ręki 213Staw skroniowo-żuchwowy 2226.

Digitopunktura, akupresura, shiatsu 225Wykonywanie zabiegu punktowego 226Shiatsu 228Prawidłowe wykorzystanie rąk 229Sztywny kark 229Stłuczenia i zwichnięcia 230Przesunięcia tarczy międzykręgowej (dysku) 230Krzywa szyja 231Uraz kręgw szyjnych tzw uderzenie biczem 231Skurcz palcw przy pisaniu 232Uwagi końcowe 2327.

Terapia i profilaktyka 233Relaksacja przy uporczywych blach krzyża 234Relaksacja pomagająca w odzyskiwaniu kontroli nad ruchami 236Ćwiczenia regulujące rwnowagę napięcia mięśniowego kręgosłupa 237Ćwiczenia mięśni odcinka szyjnego kręgosłupa 237Ćwiczenia mięśni odcinka piersiowego kręgosłupa 238Ćwiczenia mięśni odcinka lędźwiowego kręgosłupa 239Ćwiczenia przeciwblowe 242Ćwiczenia przy osteoporozie 2438.

Uwagi końcowe 2479. Bibliografia 25110. Słowniczek terminw 253Fragment:Ble kręgosłupa związane z wadamiwrodzonymi i rozwojowymiWspomnę tylko o z reguły spotykanych wadach wrodzonych, ktre są przyczyną blw względnie zmian zwyrodnieniowych.

Może to mieć rwnież związek ze zniekształceniami kończyn dolnych. Do tych zniekształceń należą:- tylny rozszczep kręgosłupa (niezespojone łuki kręgowe);- wady rozwojowe wyrostkw stawowych, poprzecznych i kolczystych;- wrodzone skrzywienie kręgosłupa.Tylny rozszczep kręgosłupaTo zaburzenie rozwojowe spotyka się w rżnym nasileniu.

Występuje w głównej mierze w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Typowo są to szczeliny w wyrostkach kolczystych lub łukach kręgowych; im obszerniejsza szczelina tym pokaźniejsza wada. Znikome szczeliny, jak i rozszczep kręgosłupa mogą nie powodować żadnych objaww chorobowych i blw.

Wykrywane są w głównej mierze przypadkowo w czasie badania radiologicznego. Mogą im towarzyszyć zmiany i zniekształcenia kończyn dolnych, a zwłaszcza stp. Niekiedy znikome, uchwytne tylko dla lekarza czy kręgarza, ale występują też rozległe zniekształcenia, niedowłady, a choćby porażenia wymagające stałej opieki lekarskiej.

Przyczyną ich są zaburzenia rozwojowe rdzenia w odcinkach unerwienia odpowiadających za te okolice. Mogą także występować braki w unerwieniu odpowiedzialnych mięśni, skry, pęcherza i odbytnicy. Uniemożliwianie występowaniu wymienionych wad nie jest możliwe, ponieważ po raz pierwszy dowiadujemy się przede wszystkim o ich istnieniu dopiero po pojawieniu się blw czy przy okazji robienia fotografii radiologicznych.Wady rozwojowe wyrostkw stawowychWprawdzie wady te nie powodują bezpośrednio blw, ale zmieniają w sposb znaczący zakres i kierunek ruchw pomiędzy kręgami, co może być bezpośrednią przyczyną przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych w stawach międzykręgowych i zużycia krążkw międzykręgowych i dopiero wtedy może pojawić się obszerniejsza wrażliwość na urazy i zbytnie przeciążanie i bl.

Podobne nieprawidłowe sytuacje budowy i czynności staww międzykręgowych mogą występować na pograniczu odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz szyjnego i piersiowego, a więc na pograniczu odcinkw o odmiennej budowie.

zapobieganie obecności ww. Wad nie jest możliwe, ponieważ po raz pierwszy dowiadujemy się o ich istnieniu dopiero po pojawieniu się blw. Możemy natomiast zapobiegać pogłębianiu się już wykonanych zmian oraz zaostrzeniu blw.

potrzebna też jest okresowa kontrola lekarska, w tym rwnież ortopedyczna.Wady rozwojowe wyrostkw poprzecznych i kolczystychNadmiernie przerośnięty wyrostek poprzeczny czwartego lub piątego kręgu lędźwiowego powoduje ble, gdy dotyka miednicy.

W miejscu zetknięcia może wytworzyć się dodatkowy staw, ktry ekspresowo ulega zmianom zniekształcającym i zwyrodnieniowym, a te z kolei są na ogół przyczyną miejscowych blw. Takie same nieprawidłowe stawy mogą się rwnież wytworzyć pomiędzy przerośniętymi wyrostkami kolczastymi.

Do tego stanu może doprowadzić zwiększenie lordozy lędźwiowej na skutek oddalenia od siebie trzonw, a zetknięcia wyrostkw kolczystych. Niezwykle niejednokrotnie spotyka się tę wadę u osb otyłych, z obszernym brzuchem.

Jeżeli chodzi o leczenie, to przede wszystkim zalecane są ćwiczenia mięśni odciążających bolesny odcinek kręgosłupa, leki przeciwblowe czy fizykoterapia, w sytuacji szerokiej otyłości - dieta odchudzająca.Wrodzone skrzywienia kręgosłupaWśrd licznych wad rozwojowych na uwagę zasługują zaburzenia rozwojowe trzonw kręgowych lub całych kręgw i dopełniające żebra szyjne, ktre mogą być przyczyną zniekształceń i blw.

Wrodzone braki trzonw kręgowych albo części trzonw (częściowe lub całkowite) występują równocześnie z innymi wadami sąsiednich kręgw, takimi jak kręgi dopełniające, zrost kręgw ze sobą itp. Jeżeli braki i ubytki trzonw są niesymetryczne, to może rozwinąć się skrzywienie kręgosłupa do tyłu (kifoskolioza wrodzona) z garbem kręgowym i żebrowym w okolicy zniekształconego kręgu (rys.

17). U pokaźniejszej liczby chorych skrzywienie takie rozwija się powoli i może nie dochodzić do zaburzenia rwnowagi i do asymetrii napięcia mięśni tułowia. Chorzy muszą być jednak leczeni, gdyż dochodzi do rżnego rodzaju powikłań, w tym do porażenia kończyn dolnych włącznie.

Zaburzenia rozwojowe kręgosłupa w grnym odcinku piersiowym i szyjnym mogą towarzyszyć innym zniekształceniom w obrębie klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata, kurza), w obrębie obręczy barkowej (wysokie ustawienie łopatki) i szyi (wrodzona krtka szyja, kręcz szyi pochodzenia kostnego).

Zniekształcenia te są nad wyraz wyraźne i dlatego rodzice z własnej inicjatywy zgłaszają się najczęściej z dziećmi do lekarza.Ble w stanach zapalnych kręgosłupaBle kręgosłupa częściej są wywoływane poprzez stany zwyrodnieniowe niżeli zapalne.

Spośrd głównie występujących stanw zapalnych kręgosłupa wymienia się gruźlicę i zesztywniające zapalenie staww kręgosłupa, a także zapalenie kręgw i krążkw międzykręgowych po zakażeniu drobnoustrojami ropotwrczymi, tzw.

zapalenia nieswoiste.Gruźlica kręgosłupa rozwija się w wyniku umiejscowienia prątkw gruźlicy w naczyniach żylnych kręgw, zwykle w ich członach. Prątki dostają się tam z prądem krwi z ogniska gruźliczego w płucach lub węzłw absorpcyjnych.

Zachorowanie na gruźlicę kręgosłupa jest więc spowodowane procesem gruźliczym toczącym się w organizmie, a także wydostaniem się prątkw z ogniska zapalnego do krwi. Gruźlica umiejscawia się typowo w dolnych kręgach piersiowych i w grnych lędźwiowych, spotyka się ją rwnież w trzonach innych kręgw, a także łukach i wyrostkach.

Oprcz oglnych objaww gruźlicy, takich jak: stany podgorączkowe, osłabienie, szybkie męczenie się, anemia i poty, występują objawy miejscowe pod postacią blw, zwiększonego napięcia mięśni w okolicy ogniska, odruchowego usztywnienia kręgosłupa.

Ble mają charakter ciągły, tępy, przeważnie nasilają się w nocy i mogą budzić ze snu. Znany jest „nocny krzyk” dzieci chorych na gruźlicę kręgosłupa. Dzieje się tak dlatego, że we śnie zwalnia się napięcie mięśni, ktre chroni chory kręgosłup.

Następuje wtedy przesunięcie się kręgw w okolicy ogniska gruźliczego. Jeżeli w porę zapoczątkuje się leczenie, cykl chorobowy można zatrzymać i w ciągu kilku miesięcy zlokalizować zmiany. Jakiekolwiek lekceważenie zaleceń i opinii lekarskich w przypadkach gruźlicy kręgosłupa pociąga za sobą poważne i nieodwracalne uszkodzenia.Zesztywniające zapalenie staww kręgowych jest przewlekłą, zapalną chorobą staww kręgosłupa i tkanek okołokręgowych.

Należy ono do chorb gośćcowych o nieznanej i niejasnej jak dotąd przyczynie. Ponieważ przyczyna nie jest znana, walka z chorobą jest rwnież nieprzystępna. Atakuje ona głwnie młodych panów. Kobiety chorują nie tylko rzadziej, ale i łagodniej.

Im wcześniej pojawią się pierwsze objawy, tym przebieg choroby jest bardziej złośliwy.Pierwszymi objawami są: pobolewanie staww krzyżowo-biodrowych, ble kręgosłupa, ble opasujące klatkę piersiową, ostry bl przy ruchach, chudnięcie i stany podgorączkowe.

Objawy te są w początkowym okresie podobne do objaww gruźlicy kręgosłupa. Bl nie ogranicza się tylko do jednego odcinka. W pźniejszej fazie zesztywnienia następuje zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej.

Postępująca choroba obejmuje cały kręgosłup i w efekcie doprowadza do całkowitego jego zesztywnienia. Gdy nie są wzmacniane mięśnie grzbietu i jeśli chory nie jest leczony, dochodzi do zesztywnienia kręgosłupa w zgięciu, ktre utrudnia poruszanie się, a zwłaszcza patrzenie do przodu.

W skrajnych przypadkach postawa przypomina przysłowiową kosę. Proces chorobowy, w zależności od innowacyjnia choroby, może objąćszerokie stawy (biodrowy, krzyżowy) i wywoływać ich zesztywnienie.w sytuacji ujawnienia tego schorzenia należy oprcz leczenia farmakologicznego i reumatologicznego jak najszybciej wprowadzić fizykoterapię, by zapobiec narastaniu sztywności staww, a także zwalczać przykurcze stawowych.

Fizykoterapia pozwoli także na wzmocnienie siły mięśni. Przy dobre progresywnaniu, nawet jeśli narasta sztywność staww, to przestaje być utrudnione realizowanie zwykłych codziennych trudności.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, ALCHEMIA ZIÓŁ I PRZYPRAW UZDRAWIAJ TYM CO MASZ W KUCHNI - ROSALEE LA FORET (opr. twarda)
od 60 70

1 oferta

ALCHEMIA ZIÓŁ I PRZYPRAW UZDRAWIAJ TYM CO MASZ W KUCHNI - ROSALEE LA FORET (opr. twarda)

 • ISBN 9788365846181 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Rosalee La Foret 
 • Wydawnictwo Vital 
 • Ilość stron 439 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Książki medyczne, Związek ducha i materii Nowe dowody na istnienie rzeczywistości równoległych (opr. broszurowa)
od 33 89

1 oferta

Związek ducha i materii Nowe dowody na istnienie rzeczywistości równoległych (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788373777521 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Danuta Adamska-Rutkowska 
 • Wydawnictwo Studio Astropsychologii 
 • Ilość stron 360 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Książki medyczne, Sekrety szeptuch. Ludowe sposoby uzdrawiania (wyd. 2020) - Tschenze Vadim - książka (opr. broszurowa)
od 35 72

2 oferty

Sekrety szeptuch. Ludowe sposoby uzdrawiania (wyd. 2020) - Tschenze Vadim - książka (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381713870 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Vadim Tschenze 
 • Wydawnictwo Studio Astropsychologii 
 • Ilość stron 388 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Książki medyczne, chemia połączeń pięć sekretów zdrowego bogatego i spełnionego życia (opr. miękka)
od 29 30

1 oferta

chemia połączeń pięć sekretów zdrowego bogatego i spełnionego życia (opr. miękka)

 • ISBN 9788373778603 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Patrick Holford 
 • Wydawnictwo Studio Astropsychologii 
 • Ilość stron 364 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Książki medyczne, uzdrawianie komórkowe. odkryj prawdziwą naturę choroby i odzyskaj zdrowie (opr. miękka)
od 18 71

1 oferta

uzdrawianie komórkowe. odkryj prawdziwą naturę choroby i odzyskaj zdrowie (opr. miękka)

 • ISBN 9788373777484 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Wren Barbara 
 • Wydawnictwo Studio Astropsychologii 
 • Ilość stron 235 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.