Menu
Zamknij

Fizjoterapia kliniczna (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Tytuł Fizjoterapia kliniczna Język polski Wydawnictwo PZWL ISBN 978-83-200-4007-4 Rok wydania 2010 Warszawa Wydanie 1 liczba stron 614 Format pdf Spis treści I. PODSTAWY FIZJOTERAPII 1 FIZYKOTERAPIA - Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska 2 1. Elektroterapia 3 1.1. Wpływ prądu elektrycznego na tkanki 3 1.1.1. Reakcja mięśni i nerwów na prąd elektryczny 6 1.1.2. Wpływ elektroterapii na odczuwanie bólu 7 1.1.3. Wpływ prądu elektrycznego na naczynia 8 1.2. Ogólne zasady elektroterapii 9 1.3. Elektroterapia prądem stałym 17 1.3.1. Galwanizacja 19 1.3.2. Jonoforeza 21 1.3.3. Kąpiele elektryczno-wodne 24 1.4. Elektroterapia prądami nieznacznej częstotliwości 27 1.4.1. Dobra i patologiczna reakcja mięśni na impulsy elektryczne 30 1.4.2. Elektrodiagnostyka 32 1.4.3. Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa 39 1.4.4. Prądy diadynamiczne 54 1.4.5. Prądy Traberta (Ultra Reiz) 59 1.4.6. Metoda TENS 62 1.4.7. Prądy wysokonapięciowe (HV) 64 1.4.8. Mikroamperowa stymulacja (MES) 65 1.5. Elektroterapia prądami przeciętnej częstotliwości 67 1.5.1. Modulowane prądy przeciętnej częstotliwości 68 1.5.2. Terapia energotonowa (HiToP) 73 1.5.3. Terapia wysokotonowa (TWT) 75 1.6. Prąd szerokiej częstotliwości 76 1.7. Przeciwwskazania do użytkowania elektroterapii 76 1.8. Aparaty wielofunkcyjne 77 2. Pole elektromagnetyczne 79 2.1. Zmienne pole elektromagnetyczne dużej częstotliwości 79 2.1.1. Diatermia krótkofalowa 82 2.1.2. Diatermia mikrofalowa 91 2.1.3. Przeciwwskazania do wykorzystywania diatermii 93 2.2. Zmienne pole magnetyczne minimalnej częstotliwości 93 2.2.1. Magnetoterapia 96 2.2.2. Magnetostymulacja 98 2.2.3. Magnetoledoterapia 99 3. Fototerapia 101 3.1. Biofizyczne procesy zachodzące w tkance pod wpływem światła 103 3.2. Promieniowanie podczerwone 105 3.3. Promieniowanie widzialne 107 3.4. Terapia światłem podczerwonym i widzialnym 108 3.5. Promieniowanie nadfioletowe 112 3.5.1. Biologiczne działanie promieniowania nadfioletowego 114 3.5.2. Terapia promieniowaniem nadfioletowym 119 3.5.3. Wyszczególnionia i przeciwwskazania do naświetlań 121 3.6. Promieniowanie słoneczne 123 3.7. Laseroterapia 127 3.7.1. Biofizyczne oddziaływanie promienia laserowego 132 3.7.2. Biostymulacja laserowa (LLLT) 134 3.7.3. Biostymulacja cieplna (HILT) 140 4. Ultradźwięki 143 4.1. Biologiczne oddziaływanie ultradźwięków na tkankę 146 4.1.1. Efekt miejscowy działania ultradźwięków 147 4.1.2. Efekt ogólny działania ultradźwięków 148 4.2. Metodyka zabiegów ultradźwiękowych 149 4.2.1. Substancje sprzęgające 149 4.2.2. Sposoby prowadzenia głowicy 151 4.2.3. Wybór parametrów zabiegowych 151 4.2.4. Zasady realizowania zabiegów ultradźwiękowych 154 4.2.5. Wyznaczonia i przeciwwskazania do zabiegów ultradźwiękowych 155 4.3. Wprowadzanie substancji aktywnych biologicznie przy pomocy fali ultradźwiękowej (ultrafonoforeza) 156 4.3.1. Leki wykorzystywane w zabiegach ultrafonoforezy 159 4.3.2. Wyznaczonia i przeciwwskazania do zabiegów ultrafonoforezy 159 4.4. Terapie łączone, kojarzące ultradźwięki z innymi zabiegami 159 5. Terapia falami uderzeniowymi 161 6. Inhalacje 163 6.1. Aparatura inhalacyjna 164 6.2. Przykładowe leki stosowane w postaci inhalacji układu oddechowego 165 7. Termoterapia 167 7.1. Podstawy biofizyczne termoterapii 167 7.1.1. Człowiek w środowisku cieplnym 168 7.1.2. Termoregulacja w organizmie człowieka 168 7.2. Termoterapia ciepłem 170 7.2.1. Sauna fińska 170 7.2.2. Sauny parowe 172 7.2.3. Zabiegi parafinowe 173 7.2.4. Przeciwwskazania do stosowania zabiegów ciepłem 174 7.3. Termoterapia zimnem (krioterapia) 175 7.3.1. Wpływ zimna na organizm człowieka 175 7.3.2. Miejscowa terapia zimnem 176 7.3.3. Fizjoterapia zimnem całego ciała (kriokomora) 179 8. Hydroterapia 181 8.1. Wpływ zabiegów wodoleczniczych na organizm człowieka 181 8.2. Metody realizowania zabiegów hydroterapeutycznych 184 8.2.1. Kąpiele 185 8.2.2. Półkąpiele 187 8.2.3. Natryski 188 8.2.4. Polewania 190 8.2.5. Zmywania i nacierania 191 8.2.6. Zawijania 191 8.2.7. Okłady 191 8.2.8. Płukania 192 9. Lecznictwo uzdrowiskowe 193 9.1. Wody lecznicze 204 9.1.1. Kąpiele w wodach leczniczych 207 9.1.2. Kuracje pitne wodami zdrojowymi (krenoterapia) 210 9.1.3. Aerozoloterapia wodami zdrojowymi 211 9.2. Subterranoterapia 213 9.3. Peloidoterapia 214 9.3.1. Borowiny 214 9.3.2. Tworzywa o charakterze osadów mineralnych 216 9.4. Klimatoterapia 217 9.5. Inne formy terapii używane w uzdrowisku 220 9.6. Wyznaczonia i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 221 PODSTAWY KINEZYTERAPII - Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska 223 10. Zadania kinezyterapii 224 11. Przygotowanie do zabiegów kinezyterapeutycznych 225 11.1. Badanie zakresu ruchów w stawach 225 11.2. Badanie rozmiarów kończyn 225 11.3. Badanie siły mięśni 226 12. Pomieszczenia przeznaczone do ćwiczeń kinezyterapeutycznych 227 12.1. Sprzęt kinezyterapeutyczny 227 13. Formy kinezyterapii 228 13.1. Typy ćwiczeń 228 13.1.1. Ćwiczenia bierne 228 13.1.2. Ćwiczenia czynne 228 13.1.3. Ćwiczenia w wodzie 229 13.1.4. Ćwiczenia specjalne 230 13.2. Metody leczniczego usprawniania 230 MASAŻ - Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski 231 14. Mechanizmy działania masażu 233 15. Pozycje ułożeniowe do masażu 235 16. Techniki masażu 241 17. Zasady masażu 252 18. Metodyka masażu w wybranych stanach chorobowych 255 18.1. Zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa 255 18.2. Zaparcia 256 18.3. Zaburzenia funkcji nerwów obwodowych 257 18.4. Przywracanie ruchomości w klatce piersiowej i poprawa dystrybucji krwi w drzewie oskrzelowym 258 18.5. Bóle kręgosłupa w okresie ciąży 259 18.6. Zespół bolesnego barku 260 18.7. Zaburzenia napięcia spoczynkowego mięśni w przypadku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego 261 18.8. Wysiłkowe nietrzymanie moczu 262 18.9. Reumatoidalne zapalenie stawów 263 18.10. Łagodny przerost gruczołu krokowego 265 18.11. Bolesne miesiączki 266 II. FIZJOTERAPIA KLINICZNA v 267 1. Fizjoterapia w chorobach naczyń obwodowych - Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski 269 1.1. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych 269 1.2. Żylaki i owrzodzenia żylakowe 270 1.3. Klasyfikacje chorób naczyń obwodowych 271 1.3.1. Klasyfikacja zaburzeń krążenia obwodowego naczyń tętniczych kończyn dolnych wg Fontaina 271 1.3.2. Klasyfikacja kliniczna choroby żylakowej kończyn dolnych 271 1.4. Wyróznionia i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 271 1.5. Cele fizjoterapeutyczne 272 1.6. Programy fizjoterapeutyczne 273 1.6.1. Miażdżycowe stwardnienie naczyń kończyn dolnych 273 1.6.2. Żylaki podudzi, przewlekła niewydolność żylna, owrzodzenia 275 1.6.3. Obrzęki limfatyczne (bez owrzodzeń) - słoniowacizna 276 2. Fizjoterapia w rehabilitacji kardiologicznej - Piotr Dylewicz, Izabela Przywarska 278 2.1. Zasady kwalifikowania do ćwiczeń fizycznych w rehabilitacji kardiologicznej. Ocena ryzyka realizowania ćwiczeń 279 2.1.1. Inne czynniki rozszerzające ryzyko związane z realizowaniem ćwiczeń fizycznych 282 2.2. Rola badania wysiłkowego w rehabilitacji kardiologicznej 283 2.2.1. Przeciwwskazania do wykonania badania wysiłkowego 283 2.2.2. Stany, w których indywidualnie rozważamy celowość i potrzebę wykonania próby wysiłkowej 284 2.2.3. Wyznaczonia do przerwania próby wysiłkowej 285 2.2.4. Protokóły badań wysiłkowych 285 2.2.5. Informacje składające się na wynik próby wysiłkowej 286 2.2.6. Sześciominutowy test marszowy 287 2.2.7. Badanie spiroergometryczne 287 2.3. Zasady programowania ćwiczeń fizycznych w rehabilitacji kardiologicznej 287 2.3.1. Warianty ćwiczeń 288 2.3.2. Intensywność 289 2.3.3. Czas trwania i częstotliwość treningu 290 2.3.4. Komponenty sesji treningowej 291 2.3.5. Zasady nadzoru nad pacjentem w trakcie treningu 291 2.3.6. Przeciwwskazania do ćwiczeń, wyodrębnionia do przerwania albo zmniejszenia intensywności programu treningowego 291 2.4. Unikalne problemy rehabilitacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca 292 2.4.1. Rehabilitacja po ostrym zespole wieńcowym 292 2.4.2. Odrębności ćwiczeń fizycznych u pacjentów ze zrównoważoną dławicą piersiową 295 2.4.3. Rehabilitacja po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego 295 2.5. Nadciśnienie tętnicze 296 2.6. Odrębności leczenia usprawniającego pacjentów z wadami serca 297 2.7. Ćwiczenia u chorych z niewydolnością serca 298 2.8. Ćwiczenia u pacjentów po transplantacji serca 299 2.9. Ćwiczenia u pacjentów z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) 299 3. Fizjoterapia w cukrzycy i otyłości - Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski 301 3.1. Fizjoterapia w diabetologii - Irena Ponikowska 301 3.1.1. Klasyfikacja cukrzycy 302 3.1.2. Cele fizjoterapeutyczne leczenia chorych na cukrzycę 303 3.1.3. Rola wysiłku fizycznego w leczeniu cukrzycy 303 3.1.4. Wyszczególnionia do leczenia uzdrowiskowego 305 3.1.5. Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego cukrzycy 306 3.1.6. Programy fizjoterapeutyczne w przewlekłych powikłaniach cukrzycowych 307 3.1.7. Prewencja pierwotna cukrzycy 320 3.2. Fizjoterapia w otyłości - Jacek Chojnowski 321 3.2.1. Klasyfikacja otyłości 323 3.2.2. Wyróznionia i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego... 324 3.2.3. Cele fizjoterapeutyczne leczenia otyłości 325 3.2.4. Fizjoterapeutyczne leczenie otyłości 325 3.2.5. Fizjoterapia w prewencji otyłości 332 4. Fizjoterapia w endokrynologii - Krzysztof Marczewski, Marek Maciejewski 333 4.1. Wybrane choroby przysadki mózgowej 334 4.1.1. Prolaktinoma 334 4.1.2. Akromegalia 335 4.2. Choroby tarczycy 336 4.2.1. Nadczynność tarczycy 336 4.2.2. Niedoczynność tarczycy 337 4.2.3. Postacie subkliniczne chorób tarczycy 338 4.2.4. Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu chorób tarczycy 339 4.3. Choroby nadnerczy 342 4.3.1. Niedoczynność kory nadnerczy 342 4.3.2. Nadczynność kory nadnerczy 343 4.4. Problemy wspólne dla wielu gruczołów endokrynnych 344 4.4.1. Hirsutyzm 344 4.4.2. Przypadkowiaki 344 5. Fizjoterapia w ginekologii i w problemach rozrodu - Stanisław Różewicki 350 5.1. Znany i domniemany mechanizm oddziaływania zabiegów fizjoterapeutycznych i balneologicznych na czynność układu rozrodczego kobiety 351 5.1.1. Leczenie zaburzeń cyklu miesiączkowego 352 5.1.2. Przekwitanie 353 5.2. Miejscowe działanie zabiegów oziębiających i nagrzewających 354 5.3. Pooperacyjna rehabilitacja uzdrowiskowa 355 5.4. Leczenie stanów zapalnych narządów płciowych kobiety 356 5.5. Zapalenie przydatków macicy 357 5.6. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej macicy 358 5.7. Zapalenie szyjki macicy i pochwy 358 5.8. Niepłodność 359 5.9. Metody fizjoterapeutyczne użytkowane w chorobach narządów rozrodczych kobiety 361 6. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii - Wojciech Hagner, Krystyna Nowacka 366 6.1. Ogólne zasady upraszczania w neurologii 366 6.2. Rehabilitacja w chorobach naczyniowych mózgu - udar mózgu 369 6.2.1. Udary niedokrwienne mózgu 370 6.2.2. Krwotok mózgowy 372 6.2.3. Krwotok podpajęczynówkowy 372 6.2.4. Standardy nowoczesnania rehabilitacyjnego w stanach poudarowych mózgu 374 6.3. Oddział udarowy 377 6.3.1. Skale diagnostyczne 378 6.3.2. Badania diagnostyczne 383 6.4. Neurorehabilitacja osób po urazach czaszkowo-mózgowych 386 6.4.1. Cele neurorehabilitacji po urazach czaszkowo-mózgowych 387 6.4.2. Etapy neurorehabilitacji po urazach czaszkowo-mózgowych 388 6.4.3. Rehabilitacja przyłóżkowa pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym 389 6.4.4. Wczesna rehabilitacja pozałóżkowa pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych 392 6.5. Neurorehabilitacja po urazach rdzenia kręgowego 393 6.5.1. Fazy rehabilitacji 394 6.5.2. Systemy aktywnej rehabilitacji 398 6.5.3. Powikłania po urazach rdzenia kręgowego 399 7. Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii - Zdzisława Wrzosek, Grzegorz niezbędny 402 7.1. Fizjoterapia w przeważnie spotykanych schorzeniach narządu ruchu 404 7.1.1. Dysplazja rozwojowa i zwichnięcie stawu biodrowego 405 7.1.2. Wrodzona stopa końsko-szpotawa 407 7.1.3. Kręcz szyi 408 7.1.4. Nierówna długość kończyn 410 7.1.5. Choroba zwyrodnieniowo-zniekształcająca stawów 414 7.2. Fizjoterapia w traumatologii narządu ruchu 421 7.2.1. Uwarunkowania niezależne od leczącego 422 7.2.2. Uwarunkowania zależne od leczącego 425 8. Fizjoterapia w otorynolaryngologii - Stanisław Betlejewski 428 8.1. Górne drogi oddechowe 428 8.1.1. Aerozoloterapia górnych dróg oddechowych 429 8.1.2. Wskazania do aerozoloterapii w chorobach górnych dróg oddechowych 434 8.1.3. Termoterapia 439 8.1.4. Hydroterapia 439 8.1.5. Światłolecznictwo 440 8.1.6. Elektroterapia 440 8.2. Narząd słuchu i równowagi 442 8.2.1. Szumy uszne 442 8.2.2. Niedosłuch i głuchota 442 8.2.3. Zaburzenia równowagi 443 9. Fizjoterapia w reumatologii - Stefan Mackiewicz, Wojciech Kasprzak 444 9.1. Formy fizjoterapii użytkowanej w reumatologii i drogi ich działania 445 9.1.1. Fizykoterapia 445 9.1.2. Kinezyterapia 449 9.1.3. Medycyna uzdrowiskowa 451 9.2. Fizjoterapia wybranych chorób reumatycznych 453 9.2.1. Reumatoidalne zapalenie stawów 453 9.2.2. Zapalenie wielomięśniowe (polymyositis - PM) 456 9.2.3. Polimialgia reumatyczna 456 9.2.4. Twardzina uogólniona (systemic sclerosis) 456 9.2.5. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 457 9.2.6. Łuszczycowe zapalenie stawów 458 9.2.7. Choroba zwyrodnieniowa stawów 458 9.2.8. Dna moczanowa 459 9.2.9. Chondrokalcynoza (pseudodna) 459 9.2.10. Osteoporoza 459 9.2.11. Zmiany reumatyczne pozastawowe 460 9.2.12. Entezopatie i zapalenia okołostawowe 460 9.2.13. Fibromialgia 460 10. Fizjoterapia w gastroenterologii - Krzysztof Linke, Wojciech Kasprzak 462 10.1. Choroby gastroenterologiczne, w których stosuje się fizjoterapię 462 10.2. Formy fizjoterapii użytkowane w leczeniu chorób przewodu pokarmowego 463 10.2.1. Fizykoterapia 463 10.2.2. Wody lecznicze 466 10.2.3. Peloidy 466 10.2.4. Klimatoterapia 467 10.3. Fizjoterapia wybranych schorzeń gastroenterologicznych 467 10.3.1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy 467 10.3.2. Przewlekłe zapalenia błony śluzowej żołądka 469 10.3.3. Dyspepsja 470 10.3.4. Nieswoiste zapalenia jelit 470 10.3.5. Schorzenia okołoodbytnicze 471 10.3.6. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego - zespół jelita drażliwego 472 10.3.7. Choroby dróg żółciowych 474 10.3.8. Przewlekłe zapalenie trzustki 475 11. Rehabilitacja w chorobach płuc i torakochirurgii - Roman Kurzbauer 477 11.1. Anatomia topograficzna 477 11.2. Choroby ściany klatki piersiowej i narządów wymagające leczenia chirurgicznego 480 11.2.1. Złośliwy nowotwór przełyku 480 11.2.2. Guzy śródpiersia 480 11.2.3. Zniekształcenia klatki piersiowej 481 11.2.4. Następstwa urazów klatki piersiowej 481 11.2.5. Odma opłucnowa 482 11.2.6. Płyn w jamie opłucnej 482 11.2.7. Ropniak opłucnej 483 11.2.8. Przepuklina płucna 483 11.2.9. Choroby opłucnej 483 11.2.10. Choroby płuc 483 11.2.11. Choroby śródpiersia 485 11.3. Metody leczenia 485 11.3.1. Operacyjne otwarcie klatki piersiowej - torakotomia 485 11.3.2. Przecięcie mostka - sternotomia 485 11.3.3. Wziernikowanie śródpiersia - mediastinoskopia 486 11.3.4. Wziernikowanie jamy opłucnej - torakoskopia 486 11.3.5. Dostęp piersiowo-brzuszny - torakolaparotomia 487 11.4. Rehabilitacja 487 11.4.1. Psychoterapia 487 11.4.2. Rehabilitacja przedoperacyjna 488 11.4.3. Rehabilitacja pooperacyjna 494 12. Fizjoterapia w chorobach nerek i dróg moczowych - Krzysztof Marczewski, Dorota Boniek-Poprawa 507 12.1. Wprowadzenie do nefrologii dla fizjoterapeutów 508 12.2. Przewlekła choroba nerek 509 12.3. Choroby kłębuszków nerkowych 512 12.4. Choroby śródmiąższu nerek 513 12.5. Zakażenia układu moczowego 514 12.6. Wybrane nefropatie wtórne 515 12.6.1. Nefropatia cukrzycowa 515 12.6.2. Nefropatia nadciśnieniowa 515 12.7. Kamica nerkowa 516 12.8. Leczenie nerkozastępcze 516 12.9. Powikłania fizjoterapii wśród chorych na nerki 519 12.10. Medycyna fizykalna w urologii onkologicznej 520 12.11. Wellness, fitness a choroby nerek 520 13. Fizjoterapia w dermatologii - Zygmunt Adamski, Małgorzata Mazur 521 13.1. Zabiegi fizykoterapeutyczne użytkowane w dermatologii 522 13.1.1. Termoterapia 522 13.1.2. Światłolecznictwo 522 13.1.3. Elektroterapia 523 13.1.4. Ultrasonoterapia 524 13.1.5. Pole elektromagnetyczne 524 13.1.6. Hydroterapia 524 13.1.7. Balneoterapia 525 13.2. Fizjoterapia wybranych schorzeń dermatologicznych 526 13.2.1. Łuszczyca pospolita (psoriasis vulgaris) 526 13.2.2. Łuszczyca stawowa (psoriasis arthropathica) 530 13.2.3. Atopowe zapalenie skóry (dermatitis atopica) 532 13.2.4. Twardzina (sclerodermia; morphea) 534 13.2.5. Owrzodzenie podudzi (ulcus cruris) 536 13.2.6. Trądzik pospolity (acne vulgaris) 538 13.2.7. Trądzik różowaty (rosacea) 541 13.2.8. Zaburzenia barwnikowe skóry 543 13.2.9. Bielactwo (vitiligo) 544 13.3. Wykorzystanie fizykoterapii w kosmetyce i dermatologii estetycznej 546 14. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej - Agata Mańkowska 548 14.1. Reakcja skóry na bodźce fizyczne 549 14.2. Fizjoterapia w problemach estetycznych 550 14.2.1. Proces starzenia się skóry 550 14.2.2. Cellulit 552 14.2.3. Nadwaga i otyłość 553 14.3. Elektroterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej 555 14.3.1. Prąd stały 555 14.3.2. Prądy impulsowe 557 14.3.3. Epilacja elektryczna 558 14.4. Ultradźwięki w kosmetologii i medycynie estetycznej 559 14.5. Fototerapia w kosmetologii i medycynie estetycznej 561 14.6. Lasery i inne wysokoenergetyczne źródła światła 563 14.7. Masaż z wykorzystaniem przyrządów używany w kosmetologii i medycynie estetycznej 567 14.8. Metody fizykalne upraszczające transport substancji czynnych do skóry 568 Piśmiennictwo 570 Skorowidz 594

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej NOWOŚĆ (opr. miękka)
od 93 99

1 oferta

Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej NOWOŚĆ (opr. miękka)

 • ISBN 9788320050868 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Maria Rabiej, Ewa Dmoch-Gajzlerska 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 252 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Książki medyczne, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)
od 104 49

1 oferta

Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)

 • ISBN 9788320055863 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 150 
 • Rok wydania 2019 
Porównaj
Książki medyczne, Bliźnięta... i więcej, czyli o wieloraczkach podczas ciąży i po porodzie (opr. miękka)
od 69

1 oferta

Bliźnięta... i więcej, czyli o wieloraczkach podczas ciąży i po porodzie (opr. miękka)

 • ISBN 9788320042399 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Grymowicz Monika, Kłosińska Inga, Kuran Joanna 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Książki medyczne, Normy żywienia człowieka-podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych (opr. miękka)
od 132 22

1 oferta

Normy żywienia człowieka-podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych (opr. miękka)

 • ISBN 9788320034219 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Barbara Bułhak-Jachymczyk, Elżbieta Chabros, 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 464 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
Książki medyczne, Farmacja stosowana - podręcznik dla studentów farmacji (opr. miękka)
od 212 80

1 oferta

Farmacja stosowana - podręcznik dla studentów farmacji (opr. miękka)

 • ISBN 9788320045468 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Stanisław Janicki, Fiebiga Adol 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 720 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
Książki medyczne, dieta w chorobach autoimmunologicznych. przepisy (opr. broszurowa)
od 64 99

1 oferta

dieta w chorobach autoimmunologicznych. przepisy (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788320055719 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Joanna Dronka-Skrzypczak 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 244 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki medyczne, Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym (opr. miękka)
od 127 30

1 oferta

Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym (opr. miękka)

 • ISBN 9788320039573 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Lucyna Płaszewska-Żywko, Maria Kózka 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 400 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Książki medyczne, Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii (opr. miękka)
od 89

1 oferta

Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii (opr. miękka)

 • ISBN 9788320050844 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Anna Obuchowicz 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Książki medyczne, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego 2019 (opr. miękka)
130 10

0 ofert

Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego 2019 (opr. miękka)

 • ISBN 9788320056761 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Jan Górski 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 340 
 • Rok wydania 2019 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.