Menu
Zamknij

Estetyczna rehabilitacja uzupełnieniami stałymi Leczenie protetyczne T.2 (opr. twarda)

Książki medyczne

Opis

SPIS TREŚCI

O Autorach 7
Przedmowa 8
Wstęp 9
Podziękowania 10
Wprowadzenie 26

Rozdział 1
Komunikacja z laboratorium - diagnostyczny wax-up
Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 29
Wywiad medyczny 30
Wywiad stomatologiczny 32
Badanie radiologiczne 32
Badanie kliniczne 34
Badanie zewnątrzustne 34
Badanie wewnątrzustne 36
Diagnoza 38
Plan leczenia - prognoza 40
Zęby albo implanty jako filary protetyczne 42
Rekonstrukcja pojedynczego zęba 42
Rekonstrukcja dwóch lub pokaźniejszej liczby zębów 42
Komunikacja z pacjentem 44
Przebieg leczenia 44
Rehabilitacja w odcinku przednim wstępna wizualizacja estetyczna 48
Diagnostyczne środki pomocnicze 48
Bezpośredni mock-up 48
Pośredni mock-up 52

Rozdział 2
Rozległa rehabilitacja
Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 56
Plan leczenia - diagnostyczny wax-up 56
Karta laboratoryjna 58
Karta laboratoryjna. Analiza estetyczna 60
fotografie 60
Twarz 60
Uśmiech 60
Zęby 60
Płaszczyzna okluzyjna 62
odcień 62
kształt i pozycja zębów 64
Nadzgryz poziomy i pionowy 64
Karta laboratoryjna. Analiza czynnościowa 66
Modele sytuacyjne 66
Rejestracja zwarcia 66
Pozycja maksymalnego zaguzkowania 66
Relacja centralna 66
rozmiar pionowy okluzji 70
Rejestracja położenia żuchwy w pozycji protruzyjnej70
Łuk twarzowy 72
Ustawienie modeli 72
Tylne punkty referencyjne 72
Przedni punkt referencyjny 72
Łuk twarzowy. Płaszczyzny referencyjne - perspektywa boczna 74
Płaszczyzna frankfurcka 74
Płaszczyzna oczodołowa 74
Płaszczyzna pośrednia 74
Płaszczyzna Campera 74
Implikacje estetyczno-czynnościowe 76
Łuk twarzowy. Płaszczyzny referencyjne - perspektywa przednia 80
Implikacje estetyczno-czynnościowe 80
Rejestracja łukiem twarzowym - pozioma płaszczyzna referencyjna
Pozioma linia brzegów siecznych 82
dobra rejestracja 82
Rejestracja łukiem twarzowym - pozioma płaszczyzna referencyjna
Pozioma linia brzegów siecznych 84
Nieprawidłowa rejestracja 84
Rejestracja łukiem twarzowym - pozioma płaszczyzna referencyjna
Skośna linia brzegów siecznych 88
poprawna rejestracja 88
Rejestracja łukiem twarzowym - pozioma płaszczyzna referencyjna
Skośna linia brzegów siecznych 90
Nieprawidłowa rejestracja 90
Rejestracja łukiem twarzowym - skośna płaszczyzna referencyjna
Skośna twarz 94
dobra rejestracja 94
Wskazówki kliniczno-ergonomiczne 96
Montaż modeli w artykulatorze 98
Artykulatory w całości nastawialne 98
Artykulatory częściowo nastawialne 98
Ustawienia 100
Diagnostyczny wax-up 104
Doszlifowanie kontaktów zwarciowych na modelach 106
Diagnostyczny wax-up metodą dodowania materiału 112

Rozdział 3
Wykonanie i wprowadzenie uzupełnienia tymczasowego
Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 123
Cele 124
Warunki 126
Uzupełnienia tymczasowe
Materiały 128
Akrylany - metakrylan metylu 128
Akrylany - metakrylan etylu 128
Kompozyty 128
Uzupełnienia tymczasowe - Rehabilitacja protetyczna
Preparacja zębów 130
Planowanie kształtu filarów protetycznych 130
Wstępna preparacja 130
Wykonanie uzupełnienia tymczasowego
Metoda bezpośrednia 134
Wykonanie w gabinecie stomatologicznym 134
Szyna formowana wgłębnie 134
Wykonanie uzupełnienia tymczasowego
Metoda pośrednia 138
Wykonanie w laboratorium protetycznym138
Uzupełnienie tymczasowe na nieoszlifowanych zębach 138
Uzupełnienie tymczasowe na oszlifowanych zębach 138
Metoda pośrednia
Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego - nieoszlifowane zęby - przyczyny 140
Metoda pośrednia
Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego - nieoszlifowane zęby - rozwiązania 144
Metoda pośrednia
Problemy w trakcie wprowadzania uzupełnienia tymczasowego - zęby oszlifowane i nieoszlifowane - przyczyny 148
Niewystarczające dopasowanie w okolicy przyszyjkowej 150
Metoda pośrednia
Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego - przed i po preparacji - rozwiązania
zmodyfikowana metoda pośrednia 154
Uzupełnienie tymczasowe z ułatwionym wprowadzaniem 154
Wprowadzenie 154
Precyzja 156
zmodyfikowana metoda pośrednia - Laboratorium
Rekonstrukcje w odcinku przednim
Metoda wlewowa przy użyciu indeksu silikonowego 160
Metoda 160
Wskazówki techniczne 162
zmodyfikowana metoda pośrednia - Gabinet
Rekonstrukcje w odcinku przednim
Wprowadzanie uzupełnienia tymczasowego w jamie ustnej 166
zmieniona metoda pośrednia - Laboratorium
Rekonstrukcja jednego albo obu łuków zębowych
Metoda nakładania materiału na model gipsowy170
Metoda 170
Aspekty technologiczno-kliniczne 174
zmieniona metoda pośrednia - nakładanie materiału na model gipsowy - Gabinet
Rekonstrukcja jednego łuku zębowego
Wprowadzenie w jamie ustnej 178
zmodyfikowana metoda pośrednia - nakładanie materiału na model gipsowy - Gabinet
Rekonstrukcja obu łuków zębowych
Wprowadzenie w jamie ustnej 182
zmieniona metoda pośrednia - nakładanie materiału na model gipsowy - Gabinet
Pomocniczy komponent centrujący i pozycjonujący
Ułatwienie dostosowania uzupełnienia tymczasowego 188
Podścielenie 192
Końcowe opracowanie 196
Optymalizacja krawędzi 200
technologia "sól i pieprz" 200
Płynne kompozyty 200
Barwienie i glazurowanie 202
Cementowanie 206
Częściowe rekonstrukcje adhezyjne
Krótkoczasowe uzupełnienia tymczasowe 210
Zęby boczne 210
Uzupełnienia tymczasowe typu inlay 210
Uzupełnienia tymczasowe rodzaju onlay i overlay212
Zęby przednie 214
Licówki tymczasowe 214
Długoczasowe uzupełnienia tymczasowe 220
Pierwsze uzupełnienie tymczasowe 220
Drugie uzupełnienie tymczasowe 220
Drugie usztywnione uzupełnienie tymczasowe222
Wzmocnienie lane 224
technologia wykonania 224
Długoczasowe uzupełnienia tymczasowe
Uzupełnienie tymczasowe w leczeniu implantoprotetycznym 226
Uzupełnienia nie oparte na implantach 226
Protezy ruchome 226
Protezy stałe 226
Uzupełnienia na zębach naturalnych 226
Protezy stałe mocowane adhezyjnie 228
Tymczasowe uzupełnienia ortodontyczne230
Długoczasowe uzupełnienia tymczasowe - Protezy stałe
Uzupełnienie tymczasowe oparte na implantach232
Uzupełnienia tymczasowe oparte na implantach
Obciążenie późne - uzupełnienie tymczasowe236
Uzupełnienia na łącznikach ostatecznych236
Uzupełnienia tymczasowe oparte na implantach
Obciążenie późne - pierwsze i drugie
Uzupełnienie tymczasowe 240
Kompleksowe rekonstrukcje i uzupełnienia
Częściowe w odcinku przednim 240
Pierwsze uzupełnienie tymczasowe na łącznikach tymczasowych 240
Drugie uzupełnienie tymczasowe na łącznikach ostatecznych240
Uzupełnienia tymczasowe oparte na implantach
Obciążenie natychmiastowe 248
Pojedynczy implant z natychmiastową funkcją248
Rekonstrukcja jednego lub obu łuków - obciążenie natychmiastowe 254
Uzupełnienia tymczasowe - podsumowanie266
Integracja estetyczna 266
Integracja czynnościowa 268

Rozdział 4
Biologiczna integracja uzupełnienia tymczasowego i ostateczna preparacja
Mauro Fradeani 277
Tkanki miękkie 278
Biotyp przyzębia 278
Struktury anatomiczne 278
Szczelina dziąsłowa 278
Procedury protetyczne i ryzyko biologiczne278
Integracja biologiczna. Uzupełnienie tymczasowe 280
Czynniki ryzyka 280
Integracja biologiczna - uzupełnienie tymczasowe
Stabilność brzegu dziąsłowego 284
Krawędzie brzeżne rekonstrukcji 284
Kontur rekonstrukcji 286
Kontur w obszarze stycznym 286
Kontur przedsionkowy 288
właściwości powierzchni materiałów protetycznych290
Nadmiary cementu 290
Integracja biologiczna - zdrowe przyzębie
Chirurgia przedprotetyczna 294
wyodrębnionia kliniczne 294
Odsłonięcie zdrowych tkanek zęba 294
Chirurgiczne wydłużenie korony 294
Leczenie chirurgiczne 296
Kontrola po zabiegach chirurgicznych 296
średni czas gojenia tkanek 298
Wartości zmienne w regeneracji tkanek300
Symptomy dojrzałości tkanek 302
Podścielenie i ostateczne opracowanie 302
Integracja biologiczna - nieprawidłowy stan przyzębia
Leczenie protetyczno-periodontologiczne 312
Odcinek boczny 312
Podścielenie i ostateczne opracowanie 312
Odcinek przedni 316
Podścielenie i ostateczne opracowanie 316
Ostateczna preparacja zębów 324
Preparacja zębów
Głębokość preparacji 326
Odcinek przedni 326
Odcinek przedni szczęki 328
Preparacja zębów
Kształtowanie krawędzi 330
Preparacja zębów
Ochrona niepodzielności biologicznej 332
Preparacje częściowe 332
Preparacje pełne 332
Preparacja zębów - zachowanie nienaruszalności biologicznej
niepodzielność miazgi 336
Preparacja zębów - zachowanie niepodzielności biologicznej
nierozdzielność dziąsła 338
Naddziąsłowa krawędź rekonstrukcji 338
Dodziąsłowa krawędź rekonstrukcji 338
Poddziąsłowa krawędź rekonstrukcji protetycznej342
Zaburzenie nierozdzielności biologicznej 342
Krawędź poddziąsłowa
Preparacja poddziąsłowa 344
Ochrona nienaruszalności biologicznej 344
Etapy kliniczne 344
Pomiar głębokości szczeliny dziąsłowej344
Preparacja dodziąsłowa 346
Nić retrakcyjna 346
Preparacja na nowym poziomie dziąsła346
Ostateczne wykończenie 348
Wyjęcie nici i podścielenie uzupełnienia tymczasowego348
Integracja biologiczna
Leczenie implantologiczno-protetyczne 352
Okołowszczepowe tkanki miękkie 352
Skutki biologiczne 354
innowacyjnanie kliniczne 354


Rozdział 5
Od uzupełnienia tymczasowego do ostatecznej rekonstrukcji: wycisk i transfer danych
Mauro Fradeani 373
Uzupełnienie tymczasowe:
Prototyp ostatecznej rekonstrukcji 374
Zintegrowane uzupełnienie tymczasowe374
Cel 374
Uzupełnienie tymczasowe
Kontrola integracji 376
Uzupełnienie tymczasowe in situ 376
właściwości estetyczne 376
atrybuty fonetyczne 378
atrybuty czynnościowe 378
cechy biologiczne 380
Transfer danych
Transfer informacji 382
Wycisk uzupełnienia tymczasowego i zębów przeciwstawnych382
Rejestrat protruzyjny 382
Łuk twarzowy 382
Uzupełnienie tymczasowe in situ
Ostateczny wycisk 384
Usunięcie uzupełnienia tymczasowego 384
Ostateczny wycisk 384
Poliwinylosiloksany i polietery 388
Transfer informacji - ostateczny wycisk
technika pobierania wycisku 390
One step - double mix 390
Zalecenia 390
Transfer danych - ostateczny wycisk
Odsłanianie granicy preparacji 392
Zgłębnikowanie szczeliny dziąsłowej 392
Nici 392
Siła używana podczas zakładania nici392
Działanie mechaniczne 394
Działanie chemiczno-mechaniczne 394
Ostateczny wycisk
Preparacja dodziąsłowa - technika jednej nici396
Wycisk z założoną nicią retrakcyjną 396
Ostateczny wycisk
Preparacja poddziąsłowa
technologia dwóch nici 398
Zakładanie pierwszej nici 398
Zakładanie drugiej impregnowanej nici400
Usunięcie drugiej nici i pobranie wycisku400
Materiały i techniki wyciskowe
Licówki, wkłady i nakłady koronowe 408
Problemy 408
Licówki 408
Wkłady i nakłady koronowe 408
Materiały i techniki wyciskowe
Implanty 410
Wycisk z poziomu platformy implantu 410
Wycisk z poziomu łączników 410
Transfer danych
Rejestracja okluzji
Rehabilitacja w odcinku przednim 412
Rejestracja okluzji w rekonstrukcjach
Częściowych braków zębowych 412
Rekonstrukcje w odcinku przednim 412
Rejestracja okluzji między filarami a zębami przeciwstawnymi412
Transfer informacji
Rejestracja okluzji
Rehabilitacja jednego łuku zębowego 414
Rejestracja okluzji między filarami a zębami przeciwstawnymi414
Transfer informacji
Rejestracja okluzji
Rehabilitacja obu łuków zębowych 416
Naprzemienny montaż modeli szczęki i żuchwy 416
Rejestracja okluzji między filarami szczęki i żuchwy 416
Transfer informacji
wybór koloru i transfer danych
Do labaratorium protetycznego 418
wybór koloru 418
przekazanie informacji na temat koloru 420
Transfer informacji
Ostateczna rekonstrukcja - karta laboratoryjna 424


Rozdział 6
Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej
Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 435
Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji 436
Gabinet stomatologiczny 436
Laboratorium protetyczne 436
Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Laboratorium
Model główny 438
Model dzielony 438
Lakier dystansowy (spacer)438
Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Laboratorium
Model wtórny 442
Odtworzenie dziąsła 442
Optymalizacja konturu rekonstrukcji 442
Projektowanie łączników 442
Laboratorium
Naprzemienny montaż modeli
Rehabilitacja w odcinku przednim 446
Montaż modeli uzupełnienia tymczasowego i modelu zębów przeciwstawnych 446
Montaż modelu głównego z modelem zębów przeciwstawnych 446
Laboratorium
Naprzemienny montaż modeli
Rehabilitacja jednego łuku zębowego 448
Montaż modelu uzupełnienia tymczasowego z modelem zębów przeciwstawnych 448
Montaż modelu głównego z modelem zębów przeciwstawnych 448
Laboratorium
Naprzemienny montaż modeli
Rehabilitacja obu łuków zębowych 450
Montaż modeli górnego i dolnego uzupełnienia tymczasowego 450
Naprzemienny montaż modeli głównych z modelami uzupełnień tymczasowych 450
Kontrola montażu naprzemiennego z górnym i dolnym modelem głównym 450
Ustawienia artykulatora - Laboratorium
indywidualne prowadzenie sieczne 454
Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji - Laboratorium
Indeks silikonowy 458
Indeks okluzyjno-podniebienny 458
Indeks przedsionkowy 462
Podbudowa 466
zarys 466
Materiał podbudowy 466
Rekonstrukcje metalowo-ceramiczne 466
Podbudowa 468
Rekonstrukcje ceramiczne 468
Ceramiki krzemianowe 468
Ceramiki na bazie szpatu polnego 468
Ceramiki szklane 468
Ceramiki wysokowytrzymałe 470
Tlenek glinu (Alumina) 470
Cyrkon 472
Podbudowy mostów 474
Rekonstrukcje metalowo-ceramiczne 474
Rekonstrukcje ceramiczne 474
Podbudowa - rekonstrukcje metalowo-ceramiczne i ceramiczne 478
Aspekty kliniczne 478
Wykonanie podbudowy. Przypadek 1, Przypadek 2, Przypadek 3 480
Przypadek 1 480
Przypadek 2 480
Przypadek 3 480
Gabinet. Przymiarka podbudowy 482
Szczelność brzeżna: mosty 482
Szczelność brzeżna: rekonstrukcje pojedyncze482
Kontrola montażu modeli. Podbudowa
Wstępna wizualizacja 484
Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Laboratorium
Przygotowanie podbudowy 488
Rekonstrukcje metalowo-ceramiczne 488
Rekonstrukcje ceramiczne 488
Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Laboratorium
Licowanie ceramiką 490
Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Gabinet
Przymiarka rekonstrukcji bez glazury 494
parametry estetyczne 494
cechy czynnościowe 496
parametry biologiczne 498
Glazura 500
Lutowanie 500
Wprowadzenie ostatecznej rekonstrukcji 502
Cementowanie 504
Cementowanie tymczasowe 504
Cementowanie ostateczne 504
Faza podtrzymująca 518

Galeria przypadków klinicznych 524

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, Wypełniacze - Ilustrowany Przewodnik Kliniczny (opr. twarda)
od 219

1 oferta

Wypełniacze - Ilustrowany Przewodnik Kliniczny (opr. twarda)

 • ISBN 9788385700999 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Gerhard Sattler, Uliana Gout 
 • Wydawnictwo Kwintesencja 
 • Ilość stron 280 
Porównaj
Książki medyczne, Osocze bogatopłytkowe PRP Atlas zabiegów rewitalizacji skóry (opr. twarda)
od 205

1 oferta

Osocze bogatopłytkowe PRP Atlas zabiegów rewitalizacji skóry (opr. twarda)

 • ISBN 9788385700050 
 • Oprawa twarda 
 • Wydawnictwo Kwintesencja 
 • Ilość stron 208 
Porównaj
Książki medyczne, Funkcja i Estetyka Rehabilitacja protetyczna według oryginalnej metody Gerbera (opr. twarda)
od 152 90

1 oferta

Funkcja i Estetyka Rehabilitacja protetyczna według oryginalnej metody Gerbera (opr. twarda)

 • ISBN 9788385700067 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Max Bosshart 
 • Wydawnictwo Kwintesencja 
 • Ilość stron 228 
Porównaj
Książki medyczne, Toksyna Botulinowa w Medycynie Estetycznej (opr. twarda)
od 245

1 oferta

Toksyna Botulinowa w Medycynie Estetycznej (opr. twarda)

 • ISBN 9788385700043 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Gerhard Sattler, Bernard C. Kolster 
 • Wydawnictwo Kwintesencja 
 • Ilość stron 188 
Porównaj
Książki medyczne, Pionowa i pozioma augmentacja wyrostka zębodołowego (opr. twarda)
od 326

1 oferta

Pionowa i pozioma augmentacja wyrostka zębodołowego (opr. twarda)

 • ISBN 9788385700098 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Istvan Urban 
 • Wydawnictwo Kwintesencja 
 • Ilość stron 394 
Porównaj
Książki medyczne, Estetyczna Chirurgia Śluzówkowo-Dziąsłowa (opr. twarda)
od 437

1 oferta

Estetyczna Chirurgia Śluzówkowo-Dziąsłowa (opr. twarda)

 • ISBN 9788385700005 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Giovanni ZUCCHELLI 
 • Wydawnictwo Kwintesencja 
Porównaj
Książki medyczne, Kompozyty flow w praktyce (opr. twarda)
od 164

1 oferta

Kompozyty flow w praktyce (opr. twarda)

 • ISBN 9788385700074 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Douglas A. Terry 
 • Wydawnictwo Kwintesencja 
 • Ilość stron 292 
Porównaj
Książki medyczne, Mosty Adhezyjne (opr. twarda)
od 103 99

1 oferta

Mosty Adhezyjne (opr. twarda)

 • ISBN 9788385700029 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Matthias KERN 
 • Wydawnictwo Kwintesencja 
Porównaj
Książki medyczne, Kliniczna i radiologiczna anatomia dla implantologów (opr. twarda)
od 183 99

1 oferta

Kliniczna i radiologiczna anatomia dla implantologów (opr. twarda)

 • ISBN 9788385700951 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Louie Al-Faraje 
 • Wydawnictwo Kwintesencja 
 • Ilość stron 264 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.