Menu
Zamknij

Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

W książce omówiono zagadnienia dotyczące etiologii, patogenezy, objawów i leczenia przede wszystkim występujących chorób zakaźnych i pasożytniczych u dzieci. Na uwagę zasługuje przezroczysty i zwięzły sposób przedstawienia poszczególnych jednostek chorobowych występujących jednocześnie w Polsce, jak i przenoszonych z terenów odległych wskutek migracji ludności.

Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych Spis treści: Część pierwsza. Choroby bakteryjne I. Zakażenia ziarniakami Gram-dodatnimi 1. Zakażenia paciorkowcowe 2. Zakażenia wywołane przez pneumokoki (S.

pneumoniae) 3. Zakażenia gronkowcowe II. Zakażenia wywołane ziarniakami Gram-ujemnymi 1. Zakażenia wywołane dwoinką zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis) 2. Zakażenia wywołane przez Moraxella (Branhamella) III.

Zakażenia wywołane przez pałeczki jelitowe (Enterobacteriaceae) 1. Salmonelloza 2. Czerwonka bakteryjna (dysenteria) 3. Zakażenia Escherichia coli 4. Zakażenia bakteriami Citrobacter 5. Jersinioza 6. Zakażenia innymi pałeczkami Enterobacteriaceae IV.

Zakażenia wywołane poprzez pałeczki Gram-ujemne nie należące do Enterobacteriaceae 1.Cholera 2. Zakażenia Pseudomonas V. Zakażenia wywołane poprzez bakterie Gram-ujemne Coccobacillus 1. Zakażenia wywołane przez Haemophilus influenzae 2.

Krztusiec (koklusz) 3. Zakażenia wywołane poprzez Legionella 4. Zakażenia wywołane przez Campylobacter 5. Zakażenia wywołane poprzez Helicobacter pylori 6. Zakażenia wywołane poprzez Kingella kingae 7. Bruceloza 8.

Bartonelozy. Choroba kociego pazura (lymphoreticulosis benigna) 9. Zakażenia wywołane przez Chlamydia (chlamydioza) VI. Choroby wywołane przez Mycoplasma i Ureaplasma 1. Mikoplazmoza 2. Ureaplasma VII.

Choroby wywołane przez bakterie wydzielające egzotoksyny 1. Błonica (diphtheria) 2. Tężec (tetanus) 3. Zatrucie jadem kiełbasianym (botulismus) 4. Zgorzel gazowa VIII. Choroby wywołane przez krętki 1. Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa) 2.

Leptospiroza IX. Choroby wywołane poprzez bakterie Gram-dodatnie Bacillus 1. Nokardioza 2. Listerioza 3. Błonica (diphtheria) X. Choroby wywołane poprzez riketsje 1. Riketsjozy 2. Ehrlichioza ludzka XI. Choroby wywołane przez bakterie beztlenowe 1.

Promienica (aktinomikoza) 2. Tężec 3. Botulizm 4. Zgorzel gazowa (p. Str3) Część druga. Choroby wirusowe DNA-wirusy I. Choroby wywołane poprzez herpeswirusy 1. Zakażenia wirusem opryszczki zwykłej (HSV1, HSV2) 2.

Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) 3. Cytomegalia 4. Wirus Epsteina-Barr. Mononukleoza zakaźna i inne postacie zakażenia EBV 5. Zakażenia ludzkim herpeswirusem HHV6. Rumień nagły 6. Zakażenia ludzkim herpeswirusem HHV7 7.

Zakażenia ludzkim herpeswirusem HHV8 II. Choroby wywołane poprzez adenowirusy III. Zakażenia wywołane przez parwowirus B-19. Rumień zakaźny IV. Choroby wywołane poprzez hepadnawirusy 1. Zapalenie wątroby typu B 2.

Zapalenie wątroby rodzaju D RNA-wirusy V. Choroby wywołane przez kaliciwirusy 1. Zapalenie wątroby typu E VI. Choroby wywołane poprzez togawirusy i flawiwirusy 1. Różyczka (rubeola) 2. Zapalenie wątroby typu C 3.

Zapalenie wątroby typu G 4. Gorączki krwotoczne i zakażenia hantawirusowe 5. Kleszczowe zapalenie opon i mózgu (CEE) VII. Choroby wywołane przez ortomyksowirusy 1. Grypa (influenza) VIII. Choroby wywołane poprzez paramyksowirusy 1.

Odra (morbilli) 2. Zakażenie RSV (respiratory syncytial virus) 3. Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (parotitis epidemica, mumps) 4. Zakażenie wywołane przez wirusy paragrypy IX. Choroby wywołane przez reowirusy 1.

Zakażenia rotawirusowe, a także wywoływane innymi wirusami biegunkowymi X. Choroby wywołane przez pikornawirusy 1. Nagminne porażenie dziecięce $2378 choroba Heinego i Medina (poliomyelitis) 2. Zakażenia nie-poliowirusowe: Coxsackie, ECHO 3.

Zapalenie wątroby rodzaju A XI. Choroby wywołane poprzez rabdowirusy 1. Wścieklizna (lyssa, rabies) XII. Choroby wywołane przez retrowirusy 1. Zakażenie HIV. AIDS XIII. Choroby wywołane przez wirusy hepatotropowe.

Wirusowe zapalenia wątroby 1. Wirusowe zapalenie wątroby rodzaju A 2. Wirusowe zapalenie wątroby rodzaju B 3. Wirusowe zapalenie wątroby typu C 4. Wirusowe zapalenie wątroby typu D 5. Wirusowe zapalenie wątroby rodzaju E 6.

Wirusowe zapalenie wątroby typu G 7. Zakażenie wirusem TTV (transfusion transmited virus) Część trzecia. Choroby prionowe 1. Choroba Creutzfelda-Jacoba. Gąbczaste podostre zapalenie mózgu (encephalopathia spongiformis subacuta) Część czwarta.

Choroby o prawdopodobnej etiologii zakaźnej 1. Choroba Kawasaki 2. Zespół Reye$2379a Część piąta. Choroby grzybicze 1. Kandydoza (candidiasis, moniliasis, soormycosis) 2. Grzybica kropidlakowa (aspergiloza) 3.

Kryptokokoza (cryptococcosis) 4. Mukormikoza (mucormycosis) 5. Hialohifomikozy 6. Grzybice powierzchowne skóry $2380 dermatofitozy (tinea) Część szósta. Choroby pasożytnicze I. Choroby wywołane poprzez pierwotniaki (Protozoa) powszechnie występujące 1.

Lamblioza (giardiaza) 2. Kryptosporydioza 3. Toksoplazmoza 4. Pneumocystodoza 5. Rzęsistkowica (trichomonadosis) 6. Malaria (zimnica) 7. Inne zarażenia pierwotniakowe (Balantidium coli, Blastocystis hominis, Endolimax nana, Entamoeba histolytica, Isospora belli, Cyclospora) 8.

Amebowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych II. Robaczyce przewodu pokarmowego 1. Glistnica (askarioza) 2. Glistnice odzwierzęce $2381 toksokaroza, zespół wędrującej larwy trzewnej 3. Owsica (oksyuriaza) 4.

Zarażenie włosogłówką ludzką (trichuroza) 5. Węgorczyca (strongyloidoza) III. Tasiemczyce 1. Tasiemczyce wywołane poprzez Taenia solium i Taenia saginatum 2. Wągrzyca $2382 cysticerkoza (cysticercosis T.

solium) 3. Bąblowica (echinokokoza) $2383 zarażenie bąblowcem 4. Hymenolepidoza (hymenolepidosis) 5. Tasiemczyca psia (taeniosis Dipylidum caninum) IV. Włośnica (trichinellosis) V. Zarażenia wywołane przez ektopasożyty 1.

Wszawica (pediculosis) 2. Wszawica łonowa 3. Wszawica odzieżowa 4. Świerzb (scabies) 5. Inwazje poprzez inne pasożyty zewnętrzne (obrzeżek gołębi, ptaszyniec, kleszcz pastwiskowy) Część siódma. Wybrane zagadnienia chorób zakaźnych u dzieci 1.

progresywnanie profilaktyczne w przypadkowym zakłuciu 2. Zespół wirusowej hemofagocytarnej limfohistiocytozy (VAHS) 3. Zakażenia w stanach niedoboru wytrzymałości u dzieci 4. Zakażenia matczyno-płodowe. Zespół TORCH 5.

Zapalenie węzłów absorpcyjnych u dzieci (lymphadenitis) 6. Biegunki zakaźne u dzieci (diarrhoea infantum) 7. Zakażenia układu oddechowego u dzieci 8. Ostre zakaźne zapalenie krtani (laryngitis acuta) 9. Zapalenie ucha środkowego na tle zakaźnym 10.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci 11. Gorączka o nieustalonym pochodzeniu (FUO) 12. Posocznica i wstrząs septyczny 13. Problemy pediatryczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową Część ósma.

Szczepienia I. Podstawowe zasady szczepienia dzieci II. Podstawowe dane dotyczące immunologii szczepienia III. Praktyczne rady dotyczące podawania szczepionek IV. Warianty szczepionek V. Szczepionki i szczepienia skojarzone VI.

Polski program szczepień ochronnych na 2000 r. VII. Szczepionki wykorzystywane w Polsce i ich użytkowanie 1. Szczepienie przeciw gruźlicy 2. Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby rodzaju B 3. Szczepienie DTPw, DT, Td, D 4.

Szczepienie przeciw krztuścowi 5. Szczepienie przeciw tężcowi 6. Szczepienie OPV 7. Szczepienie IPV 8. Szczepienie przeciw odrze 9. Szczepienie MMR 10. Szczepienie przeciw nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych 11.

Szczepienie przeciw różyczce 12. Szczepienie przeciw Heamophilus influenzae b (Hib) 13. Szczepienie przeciw grypie 14. Szczepienie przeciw Streptococcus pneumoniae (PNP) 15. Szczepienie przeciw Neisseria meningitidis 16.

Szczepienie przeciw ospie wietrznej (VZV) 17. Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 18. Szczepienie przeciw wirusowemu kleszczowemu zapaleniu mózgu (CEE, FSME, TBE) 19. Szczepienie przeciw wściekliźnie VIII.

niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) IX. Innowacyjnanie we wstrząsie anafilaktycznym X.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi (opr. miękka)
od 134 41

2 oferty

żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi (opr. miękka)

 • ISBN 9788320060379 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Anna Jeznach-Steinhagen 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 364 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Książki medyczne, Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne (opr. miękka)
od 135 74

1 oferta

Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne (opr. miękka)

 • ISBN 9788320053890 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Krystyna Klimaszewska 
 • Wydawnictwo Pzwl 
 • Ilość stron 580 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Książki medyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (opr. broszurowa)
od 142 86

2 oferty

pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788320061550 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Danuta Zarzycka|Andrzej Emeryk 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 900 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Książki medyczne, terapia zajęciowa (opr. broszurowa)
od 66 42

2 oferty

terapia zajęciowa (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788320051278 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Aneta Bac 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 172 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Książki medyczne, Trening mięśni i ramion Atlas ćwiczeń. (opr. twarda)
od 56 66

2 oferty

Trening mięśni i ramion Atlas ćwiczeń. (opr. twarda)

 • ISBN 9788320045147 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Frederic Delavier, Michael Gundill 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 176 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Książki medyczne, chirurgia. tom 2 (opr. miękka)
od 210 49

2 oferty

chirurgia. tom 2 (opr. miękka)

 • ISBN 9788320065077 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Grzegorz Wallner|Tomasz Banasiewicz 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 560 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.