Menu
Zamknij

angielski niezbędnik język. dla opiek. osób star. (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

ANGIELSKI niezbędnIK JĘZYKOWY dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych" autorstwa Grahama Crawforda, a także Ewy Marii Rostek to pozycja dla tych, którzy chcą pracować jako opiekun/ka w kraju angielskojęzycznym.

Książka asygnowana dla osób znających podstawy języka angielskiego (gramatyki i ortografii).

zebrane tu w rozmaitych grupach tematycznych gotowe zdania - w całości przetłumaczone na język polski - są bardzo znacznym ułatwieniem w czasie wykonywania obowiązków opiekuna/opiekunki.

na dodatek książka gromadzi zestawy potrzebnych słówek i zwrotów opracowanych tematycznie.

potrzebnIK powstał w konsultacji z opiekunami osób starszych (pracującymi za granicą) i uwzględnia ich uwagi, a także sugestie dotyczące doboru tematów i słownictwa.

Książka zawiera zdania dot. Robienia zakupów, przygotowania posiłków, pielęgnacji ciała, przeróżnych form spędzania czasu z podopiecznym, itp. Poza tym przekazano tu też zdania, które są konieczne, gdy trzeba zadzwonić po lekarza, czy zgłosić gospodarzowi domu niewielką awarię.

Są tu również zwroty i wyrażenia niezbędne do szeroko rozumianej komunikacji, by pracując jako opiekun/ka poprawnie czuć się w nowym otoczeniu. Dlatego wynajdziecie tu też materiał konieczny do rozmów o życiu i stanie emocjonalnym, równocześnie podopiecznego, jak i opiekuna. To szczególnie ważny aspekt pracy za granicą, pomijany w innych publikacjach tego typu, oferowanych na naszym rynku.

Spis treści

1. FORMY GRZECZNOŚCIOWE

2. PRZYJAZD
2.1. Rozmowa telefoniczna o...
2.2. Pierwsze spotkanie
2.3. Znajomość języków obcych
2.4. Trudności w porozumiewaniu się

3. PokazujeĆ SIĘ
3.1. Skąd pan/i pochodzi?
3.2. Zna pan/i Wielką Brytanię?
3.3. Mówić o rodzinie

4. PRACOWAĆ JAKO OPIEKUN/KA
4.1. Doświadczenie jako opiekun/ka seniorów
4.2. Wady tej pracy
4.3. O seniorach i ich problemach. (ogólnie)
4.4. Co należy do moich obowiązków? (ogólnie)
4.5. Pieniądze na jedzenie

5. PROBLEMY SENIORÓW
5.1. Problemy fizyczne
5.2. Problemy psychiczne
5.3. Starsi ludzie w łóżku....

6. PRZEBIEG DNIA

7. PIELĘGNACJA CIAŁA

8. JEDZENIE
8.1. Posiłki
8.2. Głód i pragnienie
8.3. Śniadanie
8.4. Kawa czy herbata?
8.5. Obiad
8.6. Czas na herbatę
8.7. Kolacja
8.8. Chwalić jedzenie
8.9. Skarżyć się na jedzenie

9. PRACA W KUCHNI
9.1. Wyposażenie kuchni
9.2. Przygotowywanie jedzenia

10. PRACE DOMOWE
10.1. Co mam robić?
10.2. Prace domowe
10.3. Utrzymuj porządek
10.4. Ochrona środowiska

11. MIESZKANIE
11.1. W mieszkaniu
11.2. W sypialni
11.3. Bezpieczeństwo w domu
11.4. Dom się pali
11.5. Nasz gospodarz domu
11.6. Naprawy

12. Ubranie & CO
12.1. Kobieca
12.2. Odzież męska
12.3. Buty
12.4. Pielęgnacja garderoby i obuwia

13. NA DWORZE
13.1. W ogrodzie i na balkonie
13.2. Pogoda
13.3. Pory roku
13.4. Poprzez cały rok - miesiące

14. ZWIERZĘTA DOMOWE

15. OBCHODZENIE ŚWIĄT
15.1. Boże Narodzenie w Niemczech
15.2. Choinka
15.3. Boże Narodzenie w Polsce
15.4. Wesołych Świąt!
15.5. Sporanoc
15.6. Urodziny
15.7. Życzenia i gratulacje
15.8. Śmierć & Pogrzeb

16. KOŚCIÓŁ & WIARA

17. ZAKUPY
17.1. Sklepy
17.2. W sklepie
17.3. Przy kasie
17.4. Oferta specjalna

18. ZDROWIE I CHOROBA
18.1. Jak się pan/i dzisiaj czuje?
18.2. Jak się czuje pan/i Smith?
18.3. Telefonować do lekarza
18.4. Nagły przypadek
18.5. Części ciała
18.6. Palenie

19. POMOC, NADZIEJA I ROZCZAROWANIE
19.1. Pomoc
19.2. Wyrażać nadzieję
19.3. Wyrażać rozczarowanie

20. WOLNY CZAS
20.1. Przyzwyczajenia
20.2. Oglądanie telewizji
20.3. Czytanie
20.4. Sport
20.5. Komputery i telefony
20.6. Inne czynności w czasie wolnym
20.7. Polecenia i prośby
20.8. Zakazy, nakazy, ostrzeżenia

21. CZAS MIJA...
21.1. Kiedy i jak często?
21.2. Która godzina?
21.3. Liczby
21.4. Liczby porządkowe

22. W MIEŚCIE
22.1. Pytać o drogę
22.2. Miejsce
22.3. Budynki użyteczności publicznej & Co
22.4. Szyldy, które możesz zobaczyć

23. ZWROTY DO KONWERSACJI
24. NASTROJE I EMOCJE

Table of Contents

1. FORMS OF POLITENESS

2. ARRIVAL
2.1. Phoning about your arriyal
2.2. First meeting
2.3. Knowledge offoreign languages
2.4. Communication problems

3. INTRODUCING YOURSELF
3.1. Where do you come from?
3.2. Do you know Great Britain?
3.3. Talking about the family

4. WORKING AS AN ENDERLY CAREGIVER
4.1. Experience as an elderly caregiver
4.2. Downsides of the job
4.3. About older people and their problems (in general)
4.4. What are my duties? (in general)
4.5. Money for the food

5. PROBLEMS OF SENIOR CITIZENS
5.1. Physical problems
5.2. Mental problems
5.3. Elderly people in bed....

6. THE DAILY ROUTINE

7. BODY CARE

8.FOOD
8.1. Meals
8.2. Hunger and thirst
8.3. Breakfast
8.4. Coffee or tea?
8.5. Lunch
8.6. Time for tea
8.7. Supper
8.8. Enjoying food
8.9. Complaining about a meal

9. WORKING IN THE KITCHEN
9.1. Kltchon oqulpment
9.2. Preparing food

10. HOUSEWORK
10.1. What shall I do?
10.2. Housework
10.3. Keep tidy
10.4. Environmental protection

11. ACCOMMODATION
11.1. Intheflat
11.2. In the bedroom
11.3. Home security
11.4. The house is on fire
11.5. Our caretaker
11.6. Repairs

12. DRESSING AND UNDRESSING
12.1. Womens clothing
12.2. Menswear
12.3. Shoes
12.4. Caring for clothing and shoes

13. OUTSIDE
13.1. In the garden and on the balcony
13.2. The weather
13.3. The seasons
13.4. Around the year - months

14. PETS

15. CELEBRATING
15.1. Christmas in the UK
15.2. Christmas tree
15.3. Christmas in Poland
15.4. Merry Christmas!
15.5. Easter
15.6. Birthday
15.7. Wishes and congratulations
15.8. Death & Burial

16. CHURCH & FAITH

17. SHOPPING
17.1. Shops
17.2. In the shop
17.3. At the till
17.4. Special offer

18. HEALTH & ILLNESS
18.1. How do you feel today?
18.2. How does Mr / Mrs Smith feel?
18.3. Phoning the doctor
18.4. Emergency
18.5. The parts of the body
18.6. Smoking

19. HELP, HOPE AND DISAPPOINTMENT
19.1. Help
19.2. Expressing hope
19.3. Expressing disappointment

20. FREETIME
20.1. Habits
20.2. Watching TV
20.3. Reading
20.4. Sport
20.5. Computers and phones
20.6. Other leisure activities
20.7. Instructions and requests
20.8. Prohibitions, orders, warnings

21. TIME PASSES...
21.1. Men and how often?
21.2. Mat time is it?
21.3. Numbers
21.4. Ordinals

22. IN THE CITY
22.1. Asking the way
22.2. Place
22.3. Public buildings
22.4. Signs you might see

23. IDIOMS FOR CONVERSATIONS
24. FEELINGS AND EMOTIONS

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.