Menu
Zamknij

Metafen 50tbl

Tabletki przeciwbólowe

Opis

Opis:
Metafen to lek o podwójnej sile działania, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

Działanie i wykorzystanie:
Metafen jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera dwie substancje czynne ibuprofen oraz paracetamol wykazujące działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Wskazania do wykorzystywania to b óle różnorodnego pochodzenia, w tym:
 • bóle głowy -migrena
 • bóle menstruacyjne
 • bóle zębów
 • bóle mięśni
 • bóle kości i stawów
 • bóle lędźwiowo-krzyżowe
 • bóle pourazowe
 • nerwobóle
i gorączka. Lek dedykowany jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są ibuprofen oraz paracetamol. Każda tabletka gromadzi:
 • 200 mg ibuprofenu
 • 325 mg paracetamolu
Pozostałe komponenty to: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

wykorzystywanie:
Lek asygnowany do używania doustnego. Zalecana dawka:
Dorośli:
 • jednorazowo 1 lub 2 tabletki
W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę.
Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
stosowanie u dzieci i młodzieży:
Dzieci w wieku powyżej 12 lat:
 • jednorazowo 1 tabletkę
W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej aniżeli 3 tabletki na dobę.
Metafen zaleca się przyjmować po posiłku. Jeśli dolegliwości utrzymują się po 3 dniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce wydajnej poprzez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów, ogranicza ryzyko działań niepożądanych.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Metafen
 • jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych komponentów tego leku
 • jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na leki z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych, charakteryzującej się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa albo pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ
 • w ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby
 • w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (albo) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie); perforacji lub krwawień, dodatkowo tych występujących po zastosowaniu leków z grupy NLPZ
 • w ciężkim nadciśnieniu tętniczym
 • w ciężkiej chorobie układu sercowo-naczyniowego, tachykardii (przyspieszonej akcji serca), dławicy piersiowej
 • w ciężkiej niewydolności serca
 • w okresie ciąży i karmienia piersią
 • w czasie jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych, a także w skazie krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie, np. Skóry
  i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego)
 • w przypadku zatrzymania moczu
 • w czasie jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ,
  w tym inhibitorów COX-2
 • u pacjentów, u których występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat
 • w sytuacji choroby alkoholowej
Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może wywoływać działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występujące niezbyt niejednokrotnie (u 1 do 10 osób na 1 000):
 • niestrawność, ból brzucha, nudności
 • bóle głowy
 • pokrzywka i świąd
 • wymioty, biegunka
Działania niechciane występujące rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000):
 • biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zawroty głowy, szumy uszne, bezsenność, pobudzenie, drażliwość
  i uczucie zmęczenia
 • pokrzywka, rumień, zapalenie skóry
Działania niechciane występujące bardzo rzadko (u mniej aniżeli 1 osoby na 10 000):
 • zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza)
 • powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, niezwykle w trakcie długofalowego wykorzystywania
 • rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (reakcje skórne objawiające się wysypką z zaczerwienieniem i pęcherzami, łuszczeniem się skóry; owrzodzenia
  w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach płciowych i spojówkach). Należy natychmiast zaprzestać używania leku i zgłosić się do lekarza po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji skórnych
 • wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, smołowate stolce, krwawe wymioty niezwykle u osób
  w wieku powyżej 65 lat
 • u osób nadwrażliwych mogą wystąpić ciężkie reakcje uczuleniowe, jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia (zaburzenia rytmu serca), hipotensja (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi), wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli
 • u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) w trakcie leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, jak: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja
W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano obecność obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Przyjmowanie leków, zawierających
w swym składzie ibuprofen, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) albo udaru. U niektórych osób w czasie stosowania leku Metafen mogą wystąpić inne działania niechciane.

Ostrzeżenia:
Metafen posiada paracetamol. Aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.
Jednoczesne, długookresowe stosowanie różnych leków o działaniu przeciwbólowym może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności. Należy zachować ostrożność w trakcie użytkowania leku
u osób, u których występują:
 • zaburzenie czynności wątroby i (albo) nerek oraz układu krążenia.
  U pacjentów, u których występują zaburzenia czynności nerek należy stosować dawki sprawne, realnie jak najmniejsze
 • toczeń rumieniowaty układowy, a także mieszana choroba tkanki łącznej - występuje zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych
 • choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna) - może dojść do nasilenia objawów
 • zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego albo niewydolność serca w wywiadzie - może doj ść do zatrzymania płynów w organizmie, z powodu pogorszenia czynności nerek
 • zaburzenia krzepnięcia krwi lub równocześnie zażywane są leki przeciwzakrzepowe - ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia
Lek należy stosować ostrożnie u osób z astmą oskrzelową, a także u osób,
u których występują lub w przeszłości występowały inne reakcje uczuleniowe, ze względu na ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli.
w sytuacji kłopotów z sercem, przebytego udaru albo podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. Podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, powiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.
U pacjentów w wieku powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, aniżeli u pacjentów młodszych. Przy długotrwałym stosowaniu leku, zwłaszcza u osób z chorobami przewodu pokarmowego
w wywiadzie, niezwykle u osób w wieku powyżej 65 lat, istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia albo perforacji. W przypadku wystąpienia wszelkich nietypowych objawów ze strony układu pokarmowego, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, przyjmowanie leku należy natychmiast przerwać i powiadomić lekarza.
Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego albo mogą zwiększać ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy albo leki przeciwzakrzepowe, jak warfaryna (acenokumarol), albo leki antyagregacyjne, jak kwas acetylosalicylowy. Należy natychmiast zaprzestać użytkowania leku po wystąpieniu, niezwykle na początku leczenia, pierwszych objawów reakcji skórnych, takich jak: wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów uczuleniowych.
w trakcie użytkowania paracetamolu nie należy pić alkoholu ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Używanie leku może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych, wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. Oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę albo ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Przyjmowanie leków, zawierających w swym składzie ibuprofen, może być związane z niewielkim powiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) albo udaru. Ryzyko to powiększa długofalowe przyjmowanie obszernych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niżeli 3 dni. Lek może maskować objawy istniejącego zakażenia. Przyjmowanie leku
w najmniejszej, efektywnej dawce poprzez najkrótszy okres, konieczny do łagodzenia objawów, zniża ryzyko działań niepożądanych. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia wyżej wymienionych objawów.
Metafen a inne leki:
Należy powiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszelkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Zwłaszcza należy poinformować
o przyjmowaniu:
 • kwasu acetylosalicylowego, jego pochodnych i innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i (lub) kortykosteroidów (np. Prednizonu) - leki te wywołują nasilenie działań niepożądanych
 • leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych - następuje osłabienie działania tych leków
 • metotreksatu (leku wykorzystywanego w chorobach nowotworowych), a także soli litu (leków stosowanych w psychiatrii) - może wystąpić nasilenie działań niepożądanych na skutek zwiększenia ich stężenia we krwi
 • digoksyny (leku wykorzystywanego w niewydolności mięśnia sercowego) - istnieje ryzyko powiększenia stężenia digoksyny we krwi
 • leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. Heparyny) - może wystąpić nasilenie działania przeciwzakrzepowego i powiększone ryzyko krwawień
 • ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych i barbituranów (leków wykorzystywanych przeciwdrgawkowo i uspakajająco) - istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby
 • inhibitorów MAO (leków wykorzystywanych w depresji, np. Fenelzyna) - może wystąpić stan pobudzenia i wysokiej gorączki
 • zydowudyny (leku przeciwwirusowego) - może wystąpić nasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny, a także wydłużenie czasu krwawienia
 • chloramfenikolu - następuje zwiększenie jego toksyczności
 • metoklopramidu i innych leków wzmagających perystaltykę (przemieszczanie się pokarmu i produktów trawienia w przewodzie pokarmowym) - następuje przyspieszenie wchłaniania paracetamolu
 • propanteliny i innych leków hamujących perystaltykę - następuje opóźnienie wchłaniania paracetamolu
Metafen z jedzeniem, piciem i alkoholem:
Picie alkoholu w trakcie wykorzystywania leku Metafen, może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Metafen zaleca się przyjmować po posiłku.
Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży albo karmi piersią, przypuszcza że może być
w ciąży lub gdy planuje posiadać dziecko, powinna poradzić się lekarza albo farmaceuty przed wykorzystaniem tego leku. Lek jest przeciwwskazany
w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Brak informacji dotyczących wpływu leku Metafen na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń.
Przyjęcie obszerniejszej niż zalecana dawki leku Metafen:
Metafen należy za każdym razem zażywać zgodnie z zaleceniami. W przypadku zażycia obszerniejszej aniżeli zalecana dawki leku mogą pojawić się objawy przedawkowania. Wczesne objawy przedawkowania są związane
z działaniem ibuprofenu, natomiast późniejsze zależne są od paracetamolu. Przedawkowanie ibuprofenu:
 • nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić szumy uszne, ból głowy i krwawienie z żołądka lub jelit. Ciężkie zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się sennością, a nad wyraz rzadko także pobudzeniem i dezorientacją albo śpiączką. Nad wyraz rzadko mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy może być zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek i (albo) uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.
Przedawkowanie paracetamolu:
 • przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie może spowodować
  w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak: nudności, wymioty, nadmierne pocenie, senność i ogólne osłabienie.
Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo,inicjuje się rozwijać zniszczenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem
w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.
W razie przyjęcia większej aniżeli zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Leczenie zatrucia powinno odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej opieki medycznej.
Pominięcie przyjęcia leku Metafen:
w sytuacji pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie użytkowania leku Metafen:
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze użytkowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 50 tabletek.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Tabletki przeciwbólowe, Polopiryna C x 18 tabletek musujących
od 30 52

1 oferta

Polopiryna C x 18 tabletek musujących

 • Producent Polpharma 
 • Postać tabletki 
 • Wielkość opakowania 18 tabl.
Porównaj
Tabletki przeciwbólowe, Metafen Dexketoprofen x 20 tabletek
od 18 81

1 oferta

Metafen Dexketoprofen x 20 tabletek

 • Producent Polpharma 
 • Postać tabletki 
 • Wielkość opakowania 20 tabl.
Porównaj
Tabletki przeciwbólowe, Pyralgina 0,5g x 20 tabletek
od 26 46

1 oferta

Pyralgina 0,5g x 20 tabletek

 • Producent Polpharma 
 • Postać tabletki 
 • Wielkość opakowania 20 tabl.
Porównaj
Tabletki przeciwbólowe, ETOPIRYNA x 30 tabletek
od 11 82

1 oferta

ETOPIRYNA x 30 tabletek

 • Producent Polpharma 
 • Postać tabletki 
 • Wielkość opakowania 30 tabl.
Porównaj
Tabletki przeciwbólowe, ETOPIRYNA x 10 tabletek
od 3 94

1 oferta

ETOPIRYNA x 10 tabletek

 • Producent Polpharma 
 • Postać tabletki 
 • Wielkość opakowania 10 tabl.
Porównaj
Tabletki przeciwbólowe, PYRALGINA x 12 tabletek
od 17 09

1 oferta

PYRALGINA x 12 tabletek

 • Producent Polpharma 
 • Postać tabletki 
 • Wielkość opakowania 12 tabl.
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.