Menu
Zamknij

Coffepirine Tabletki od bólu głowy tabl. 0,45g+0,05g 12 tabl.

Tabletki przeciwbólowe

Opis

1. Co to jest lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy i w jakim celu się go stosuje Lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy posiada dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, a także kofeinę, która działa na ośrodek naczynioruchowy w mózgu, powodując skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych, a tym samym obniżając przepływ krwi przez tkankę mózgową.

Działa pobudzająco na ośrodek oddechowy. Lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy stosuje się w leczeniu bólów rozmaitego pochodzenia o śladowym umiarkowanym nasileniu (np. Bóle głowy, reumatyczne, mięśni, nerwobóle, ból zęba).

2. Informacje ważne przed wykorzystaniem leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy Kiedy nie stosować leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy: - w okresie ciąży i karmienia piersią; - jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, kofeinę albo którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) albo na salicylany; - w sytuacji choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, skazy krwotocznej, dny moczanowej, ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby; - u dzieci w wieku poniżej 12 lat; - u pacjentów, u których w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, bardzo niesteroidowych leków przeciwzapalnych; - równocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub obszerniejszych i, podobnie jak i innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy w dniu, w którym pacjent otrzymuje dawkę metotreksatu; - w ciężkiej niewydolności serca; - w celu zwalczania bólu po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Należy ostrożnie stosować u: - pacjentów z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące oraz z chorobami alergicznymi (astma oskrzelowa, katar sienny, z polipami błony śluzowej nosa); - pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe; - pacjentów, u których w przeszłości występowała choroba wrzodowa albo krwawienia z przewodu pokarmowego; - pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; - pacjentów z nadczynnością tarczycy; - pacjentów z nadciśnieniem tętniczym; - pacjentów z padaczką; - pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi; - pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek; - pacjentek stosujących wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne albo w czasie znacznych krwawień miesiączkowych.

Lek może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet (patrz poniżej). Przyjmowanie takich leków, jak Coffepirine Tabletki od bólu głowy może być związane z niewielkim powiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Ryzyko to rozszerza długotrwałe przyjmowanie pokaźnych dawek leku. Nie należy stosować obszerniejszych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane. W sytuacji kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np.

podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat. W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale poważnej choroby powodującej zniszczenie wątroby i mózgu, lek może być stosowany w infekcjach wirusowych przebiegających z gorączką lub bez wyłącznie na zlecenie lekarza.

Lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a stanowczo jeśli pacjent przyjmuje: · metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub obszerniejszych - jednoczesne używanie leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy jest przeciwwskazane; · metotreksat w dawkach mniejszych niżeli 15 mg na tydzień - nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny; · tyklopidynę - równoczesne używanie zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia; Jeśli istnieje konieczność jednoczesnego podawania leków zawierających kwas acetylosalicylowy i tyklopidynę, należy poddawać się badaniom czasu krwawienia; · leki powiększające wydalanie kwasu moczowego - wydajność leków moczopędnych np.

spirono- lakton i furosemid, leków ograniczających ciśnienie krwi może być zmniejszona, gdy używane są jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym; · furosemid - kwas acetylosalicylowy nasila szkodliwe działanie tego leku na uszy; · glikokortysteroidy - podczas ogólnego stosowania tych leków zmniejsza się stężenie salicylanów we krwi.

Po odstawieniu steroidów istnieje ryzyko przedawkowania salicylanów. Dawkę salicylanów należy ustalić oddzielnie w okresie równoczesnego podawania z lekami steroidowymi i ponownie po ich odstawieniu; · antybiotyk z grupy fluorochinolonów - jednoczesne użytkowanie leku z pochodnymi fluorochinolonu (np.

cyprofloksacyna) może spowodować kumulację kofeiny w organizmie; · cymetydynę lub disulfiram - zwalniają metabolizm kofeiny; · doustne środki antykoncepcyjne - zwalniają metabolizm kofeiny; · barbiturany - przyspieszają metabolizm kofeiny; · izoprenalina - kofeina może nasilać jej działanie; · doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika - kwas acetylosalicylowy nasila ich działanie; · leki zniżające krzepliwość krwi, w tym pochodne kumaryny - kwas acetylosalicylowy nasila ich działanie; · niektóre antybiotyki - kwas acetylosalicylowy nasila ich działanie; · inne niesteroidowe leki przeciwzapalne - jednoczesne wykorzystywanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek; · leki uspokajające i nasenne - kofeina osłabia ich działanie; · leki powodujące przyspieszoną akcję serca np.

z grupy sympatykomimetyków, tyroksyna - kofeina nasila ich działanie. Jednoczesne wykorzystywanie Ibuprofenu może hamować działanie niskiej dawki kwasu acetylosalicylowego polegające na uniemożliwianiu tworzenia się skrzepu.

Lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy z jedzeniem i piciem lub alkoholem Patrz punkt 3 ulotki. Uwaga! Alkohol powiększa niebezpieczeństwo wystąpienia podrażnień błon śluzowych i krwawień z przewodu pokarmowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Jeśli pacjentka jest w ciąży albo karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje posiadać dziecko, powinna poradzić się lekarza albo farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

wykorzystywanie leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane. Lek ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie sprzętów Coffepirine Tabletki od bólu głowy nie ma wpływu albo wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 3. Jak stosować lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy Ten lek należy zawsze stosować skrupulatnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat głównie stosuje się 1 tabletkę (450 mg kwasu acetylosalicylowego i 50 mg kofeiny), w razie konieczności od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.

W ciągu doby nie wolno przyjąć więcej niż 6 tabletek (co odpowiada 2700 mg kwasu acetylosalicylowego i 300 mg kofeiny). Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej przez 3 dni u dorosłych i poprzez 1 dzień u młodzieży powyżej 12 lat.

U młodzieży w wieku powyżej 12 lat stosować ostrożnie ze względu na zawartość kofeiny. Sposób podawania Nie stosować na czczo. Tabletkę należy połknąć popijając dużą ilością płynu. Stosowanie u dzieci i młodzieży Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne albo za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Przyjęcie pokaźniejszej niż zalecana dawki leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy Objawy przedawkowania typowo występują po 2 godzinach.

Po przedawkowaniu mogą wystąpić drżenie dłoni, biegunka, senność, szumy uszne, bóle i zawroty głowy, dezorientacja, przyspieszony oddech, zaburzenia gospodarki kwasowo - zasadowej i kwasica metaboliczna, wymioty i bóle brzucha, podwyższenie temperatury ciała, zmniejszenie stężenia protrombiny, drgawki.

w przypadku ciężkiego przedawkowania może wystąpić hiperwentylacja (przyspieszenie i pogłębienie oddechu), zaburzenia oddychania, gorączka, kwasica metaboliczna, śpiączka. Objawami przedawkowania kofeiny są zaburzenia ze strony centralnego układu nerwowego tj.

niepokój, pobudzenie, gonitwa myśli, bezsenność, drgawki, kołatanie serca, ból brzucha, biegunka, nudności i wymioty. Postępowanie po przedawkowaniu Pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Nowoczesnanie zależy od wielkości przyjętej dawki, stadium i objawów klinicznych.

Należy wykorzystać środki posiadające na celu zmniejszenie wchłaniania substancji czynnej: płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego, a także kontrolować równowagę kwasowo-zasadową. Jeśli zachowana jest poprawna czynność nerek, można wykorzystać diurezę alkaliczną aż do uzyskania pH moczu w zakresie 7,5-8; w sytuacji ciężkiego zatrucia należy rozważyć użycie forsowanej diurezy alkalicznej, hemodializy lub dializy otrzewnowej.

Należy uzupełniać płyny oraz prowadzić ogólne postępowanie objawowe. Pominięcie przyjęcia leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niechciane Jak każdy lek, lek ten może wywoływać działania niechciane, ale nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań niepożądanych leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy zależy od dawki leku, stanu i wrażliwości pacjenta i leczenia towarzyszącego.

Częstość występowania działań niepożądanych jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Odstawić lek i natychmiast i zgłosić się do lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpi jeden z poniższych przypadków: · fusowate wymioty, czarne, smoliste stolce, · nagły silny ból brzucha, · pokrzywka, wysypka, zaburzenia pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk twarzy, powiek, krtani, duszność, · krwotok, · skąpomocz lub bezmocz i obrzęki.

W rzadkich przypadkach, po długookresowym używaniu znacznych dawek kwasu acetylosalicylowego zanotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek · zawał serca: ból w klatce piersiowej, duszność, nudności, zlewne poty, · udar; przyjmowanie niektórych NLPZ (bardzo długotrwale w wielkich dawkach) może być związane z niewielkim powiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np.

zawał serca albo udar), patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności w punkcie 2. Pozostałe działania niepożądane: Zaburzenia krwi i układu absorpcyjnego wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi).

Zaburzenia układu immunologicznego astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia układu nerwowego zawroty głowy, szumy uszne; kofeina zawarta w produkcie leczniczym może powodować bezsenność, niepokój ruchowy.

długotrwałe przyjmowanie leku zawierającego kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Zaburzenia serca Kofeina może wywoływać zaburzenia rytmu serca.

Nieznana częstość: występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Zaburzenia żołądka i jelit bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty; utajone krwawienie z przewodu pokarmowego, które może wywoływać niedokrwistość z niedoboru żelaza; choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko obserwowano zaburzenia czynności wątroby (rozszerzenie aktywności aminotransferaz). Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niechciane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie.

Działania niechciane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niechciane można zgłaszać w dodatku podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień przekazanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak wyeliminować leki, których się już nie używa.

Takie innowacyjnanie pomoże chronić środowisko. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy - Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy i kofeina.

- Substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana i talk.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.