Menu
Zamknij

NiQuitin plastry 21mg/24h x 7

Plastry nikotynowe

Opis

1. NAZWA artykułu LECZNICZEGO NiQuitin 21 mg/24 godz. (114 mg) system transdermalny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Nicotinum Jeden plaster o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA System transdermalny 4. DetalOWE informacje KLINICZNE 4.1 wyszczególnionia do stosowania NiQuitin jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to realne preparat NiQuitin należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Plastry należy stosować według poniższych wskazówek. Przed rozpoczęciem terapii należy zaprzestać palenia tytoniu. Podczas trwania terapii nie należy palić papierosów ani przyjmować nikotyny w innej formie. Palenie nawet nieznacznej ilości tytoniu w trakcie próby zerwania z nałogiem może doprowadzić do nawrotu nałogu. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania. Dorośli (także osoby w podeszłym wieku) NiQuitin należy stosować jeden raz na dobę, zawsze o tej samej porze i osiągalnie ekspresowo po przebudzeniu się. Plaster należy nakleić na nieowłosioną, czystą i suchą skórę na górnej części tułowia lub górnej zewnętrznej części ramienia. Plastra nie należy zdejmować przed upływem 24 godzin. NiQuitin należy wykorzystać natychmiast po wyjęciu z ochronnego opakowania. Plastra nie należy stosować na skórę, która jest uszkodzona, zaczerwieniona czy podrażniona. Po upływie 24 godzin, zużyty plaster należy zdjąć i przykleić nowy na inne miejsce na skórze. Jednego plastra nie należy stosować dłużej niż 24 godziny z powodu zmniejszonej przystępności nikotyny po upływie tego czasu. Na miejsca po zużytym plastrze nie należy naklejać nowego plastra przed upływem co najmniej tygodnia. Nie należy stosować dwóch plastrów równocześnie. Plaster NiQuitin należy wykorzystać bezpośrednio po wyjęciu go z saszetki. Po zastosowaniu należy unikać dotykania okolic oczu i nosa oraz umyć ręce wodą bez użycia mydła. Plaster można wyeliminować przed snem. Jednak używanie plastra przez 24 godziny hamuje poranną potrzebę palenia tytoniu. Kurację lekiem NiQuitin początkuje się przeważnie od dawki 21 mg/24 godz. I ogranicza dawki według następującego schematu: Dawka Czas trwania Stopień 1 NiQuitin 21 mg/24 godz. Pierwsze 6 tygodni Stopień 2 NiQuitin 14 mg/24 godz. Następne 2 tygodnie Stopień 3 NiQuitin 7 mg/24 godz. Ostatnie 2 tygodnie Osobom palącym niewiele papierosów (nie więcej niżeli 10 papierosów dziennie) zaleca się rozpoczęcie terapii od 2 stopnia (14 mg/24 godz.) poprzez okres 6 tygodni, a następnie zmniejszenie dawki do 7 mg/24 godz. Przez ostatnie dwa tygodnie. Jeżeli u pacjentów inicjujących leczenie od preparatu NiQuitin w dawce 21 mg/24 godz. Wystąpiły nasilone objawy niechciane, które nie ustąpiły po kilku dniach, zaleca się zmniejszenie dawki do 14 mg/24 godz.. W takim przypadku preparat NiQuitin 14 mg należy stosować poprzez 6 tygodni a następnie należy zmniejszyć dawkę do 7 mg/24 godz. I kontynuować leczenie przez okres 2 tygodni. Żeby osiągnąć słuszne działanie, należy wykorzystać pełne, dziesięciotygodniowe lub ośmiotygodniowe leczenie. Terapii nie należy przedłużać poza okres 10 tygodni. Jeżeli kuracja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu (np. Pacjent nie przestał palić albo zaczął ponownie), należy rozważyć możliwość użycia dalszego leczenia. Dzieci Bezpieczeństwa i skuteczności leczenia nie ustalono u palących dzieci i młodzieży. Nie zaleca się używania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 4.3 Przeciwwskazania Plastry NiQuitin są przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na nikotynę albo którykolwiek ze składników plastra i u dzieci. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące wykorzystywania Dawka nikotyny obecna w zużytych i nowych plastrach może być zgubna dla dzieci. Dlatego też, preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i uważnie pozbywać się zużytych plastrów. NiQuitin może spowodować kontaktowe podrażnienie. Preparat należy stosować ostrożnie, a nad wyraz unikać kontaktu plastra z oczami i nosem. Po użyciu plastra, należy precyzyjnie umyć ręce wyłącznie wodą, bez mydła, gdyż może ono spowodować powiększenie wchłaniania nikotyny. Środki ostrożności Z chwilą rozpoczęcia terapii pacjent powinien zaprzestać palenia i użytkowania innych preparatów zawierających nikotynę. Palenie tytoniu lub używanie jakiegokolwiek innego źródła nikotyny w trakcie terapii plastrami NiQuitin stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożąinformacji ze względu na sumowanie się nikotyny zawartej w tytoniu lub środkach nikotynozastępczych z nikotyną uwalnianą z plastra. W przypadku wystąpienia klinicznie znaczących zaburzeń krążenia lub innych objawów niepożąinformacji związanych z przyjmowaniem nikotyny należy zniżyć dawkę preparatu albo przerwać terapię. W sytuacji jednoczesnego wykorzystywania wraz z preparatem NiQuitin innych leków może wystąpić konieczność modyfikacji ich dawkowania (patrz pkt. 4.5). Preparatu NiQuitin nie należy stosować dłużej aniżeli 10 tygodni. Pacjenci nie powinni być dłużej leczeni preparatem, ponieważ nikotyna przyjmowana długotrwale może być toksyczna i powodować uzależnienie. Sporadycznie, w trakcie wykorzystywania plastrów z nikotyną, obserwowano tachykardię. Cukrzyca: stężenie glukozy we krwi może ulegać zmianom podczas rzucania palenia, równocześnie w czasie stosowania nikotynowej terapii zastępczej, jak i bez takiej kuracji. Osoby chore na cukrzycę powinny badać stężenie cukru we krwi podczas używania plastrów NiQuitin. Pacjentom hospitalizowaym ze względu na przebyty zawał mięśnia sercowego, ciężkie zaburzenia rytmu albo incydenty naczyniowo-mózgowe, którzy są w opinii lekarza niestabilni hemodynamicznie, zaleca się zaprzestanie palenia bez użycia środków farmakologicznych. Jeżeli jednak pacjent nie rzuci w ten sposób palenia, można rozważyć użycie plastrów zawierających nikotynę. Jednak ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania plastrów w tej grupie pacjentów, rozpoczęcie leczenia może nastąpić wyłącznie pod kontrolą lekarską. Po opuszczeniu szpitala pacjenci mogą normalnie stosować nikotynową terapię zastępczą. W razie pojawienia się klinicznie znaczącego nasilenia objawów sercowo-naczyniowych lub innych działań mających związek z podawaniem nikotyny, należy zastosować plaster zawierający mniejszą dawkę leku albo przerwać jego wykorzystywanie. Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z: chorobami sercowo- naczyniowymi (np. Niestabilną dławicą piersiową, dławicą Prinzmetala, niewydolnością serca, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, ciężką arytmią), po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub udarze niedokrwiennym mózgu, chorobami przebiegającymi ze skurczem naczyń, ciężką chorobą naczyń obwodowych, z zaburzeniami krążenia mózgowego, atopowym zapaleniem skóry albo egzemą (z powodu miejscowej nadwrażliwości na plaster), umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością wątroby lub nerek, czynnym wrzodem żołądka lub dwunastnicy, z nadczynnością tarczycy, guzem chromochłonnym nadnerczy lub cukrzycą. W przypadku ciężkich, utrzymujących się powyżej 4 dni miejscowych reakcji w miejscu aplikacji (np. Ciężkiego rumienia, świądu, opuchlizny) lub uogólnionych reakcji skórnych (np. Pokrzywka, ogólna wysypka skórna), należy przerwać użytkowanie plastra NiQuitin. Wystąpienie takich objawów może być bardziej prawdopodobne u osób, u których w przeszłości wystąpiło zapalenie skóry. Pacjenci z alergią kontaktową na plaster NiQuitin powinni zostać ostrzeżeni, że w wyniku narażenia na inne produkty zawierające nikotynę albo po zapaleniu papierosa może u nich wystąpić ciężka reakcja. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne typy interakcji Nie stwierdzono klinicznie potwierdzonych interakcji między nikotynową terapią zastępczą i innymi stosowanymi równocześnie lekami. Specjaliści opieki medycznej powinni jednak pamiętać, że samo rzucenie palenia może wymagać zmienionia niektórych terapii. 4.6 Ciąża i laktacja Palenie tytoniu związane m.in. Z podażą nikotyny ma pokaźnie szkodliwy wpływ na zdrowie kobiety ciężarnej i płodu (niewiele znacząca masa urodzeniowa, rozszerzone ryzyko poronienia, rozszerzona śmiertelność okołoporodowa). Pacjentkom ciężarnym należy doradzić, aby spróbowały rzucić palenie bez używania nikotynowej terapii zastępczej. Jeżeli rzucenie palenia w ten sposób się nie powiedzie, rozpoczęcie leczenia przy pomocy plastrów z nikotyną może nastąpić wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Kobiety karmiące piersią mogą stosować plastry z nikotyną, ponieważ ilość nikotyny przenikająca do mleka jest mała i stanowi mniejsze zagrożenie niż palenie papierosów. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania sprzętów mechanicznych w ruchu Nie jest znany wpływ plastrów NiQuitin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. 5 4.8 Działania niechciane Do na ogół występujących działań niepożądanych po zastosowaniu plastrów NiQuitin należą reakcje skórne w miejscu aplikacji. Inne działania niepożądane mogą posiadać związek z farmakologicznym działaniem nikotyny albo zespołem odstawiennym wynikającym z zaprzestania palenia (patrz parametry farmakodynamiczne). Niektóre ze stwierdzonych objawów, np. Depresja, rozdrażnienie, nerwowość, niepokój, zmienność nastroju, lęk, senność, zaburzenia koncentracji, bezsenność i zaburzenia snu mogą być spowodowane zespołem odstawiennym związanym z zaprzestaniem palenia. U osób, które zaprzestały palenia w jakikolwiek sposób mogą wystąpić: osłabienie, bóle głowy, zawroty głowy, kaszel lub objawy grypopodobne. W badaniach klinicznych i danych zgromadzonych po wprowadzeniu preparatu do obrotu zanotowano następujące działania niepożądane. Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość* niezwykle rzadko: reakcje anafilaktyczne Zaburzenia psychiczne nad wyraz często: zaburzenia snu, w tym koszmary senne i bezsenność Często: nerwowość Zaburzenia układu nerwowego nad wyraz często: ból głowy, zawroty głowy Często: drżenie Zaburzenia serca niezwykle często: kołatanie serca Niezbyt często: tachykardia Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: duszność, zapalenie gardła, kaszel Zaburzenia żołądka i jelit szczególnie często: nudności, wymioty Często: niestrawność, ból w nadbrzuszu, biegunka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaparcia Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wzmożona potliwość bardzo rzadko: alergiczne zapalenie skóry*, kontaktowe zapalenie skóry*, nadwrażliwość na światło słoneczne Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: ból stawów, ból mięśni Dolegliwości ogólne i stany w miejscu podania nad wyraz często: reakcje w miejscu aplikacji plastra* Często: ból w klatce piersiowej, ból kończyn, ból, osłabienie, zmęczenie/ złe samopoczucie Niezbyt często: objawy grypopodobne * Większość reakcji skórnych ma łagodny przebieg i ustępuje momentalnie po usunięciu plastra. Mogą wystąpić ból lub uczucie ciężkości w kończynach albo innym miejscu gdzie zastosowano plaster (np. W klatce piersiowej). Częstości występowania są określone jako: niezwykle często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów), często (występujące u mniej niżeli 1 na 10, lecz u więcej niżeli u 1 na 100 pacjentów), niezbyt nieraz (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niżeli u 1 na 1 000 pacjentów), rzadko (występujące u mniej niżeli 1 na 1 000, ale u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów), niezwykle rzadko (występujące u mniej niżeli 1 na 10 000 pacjentów). Najczęstsze reakcje skórne w miejscu użycia plastra to: przemijająca wysypka, świąd, uczucie pieczenia i palenia, uczucie drętwienia, obrzęk, ból i pokrzywka. Zanotowano też reakcje nadwrażliwości, m.in. Alergiczne zapalenie skóry i kontaktowe zapalenie skóry. W przypadku nasilonych lub długotrwałych reakcji w miejscu aplikacji plastra (np. Silnego rumienia, swędzenia lub obrzęku) albo uogólnionych reakcji skórnych (np. Pokrzywka lub wysypka skórna) pacjentom należy zalecić zaprzestanie wykorzystywania plastrów i kontakt z lekarzem. 6 w przypadku klinicznie znaczącego nasilenia dolegliwości układu sercowo-naczyniowego lub innych działań niepożąinformacji związanych z nikotyną, należy zastosować plaster zawierający mniejszą dawkę leku albo przerwać jego stosowanie.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.