Menu
Zamknij

Metafen Forte żel 100 g

Żele i maści przeciwbólowe

Opis

METAFEN ŻEL FORTE 100 MG/G (10%) Ibuprofenum lysinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed wykorzystaniem leku, ponieważ gromadzi ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy za każdym razem stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie zapotrzebowania móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie realne objawy niechciane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie. Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa albo pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem SPIS TREŚCI ULOTKI: Co to jest Metafen żel Forte i w jakim celu się go stosuje dane ważne przed wykorzystaniem leku Metafen żel Forte Jak stosować Metafen żel Forte realne działania niechciane Jak przechowywać Metafen żel Forte Zawartość opakowania i inne dane 1. CO TO JEST METAFEN ŻEL FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Substancją czynną leku Metafen żel Forte jest ibuprofen. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn w zmodyfikowanej zapalnie tkance. Lek ma postać żelu, dedykowanego do wykorzystywania miejscowo na skórę. Wskazania do używania Dolegliwości wymagające miejscowego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego: bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-szkieletowego; bóle pleców; nerwobóle; bóle pourazowe; bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów. 2. Informacje WAŻNE PRZED zastosowanieM LEKU METAFEN ŻEL FORTE Kiedy nie stosować leku Metafen żel Forte jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych komponentów tego leku (wymienione w punkcie 6); jeśli pacjent ma choroby alergiczne skóry; jeśli pacjent ma choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi; jeśli pacjent ma oparzenia skóry; jeśli pacjent ma uszkodzenia skóry; jeśli w przeszłości występował u pacjenta skurcz oskrzeli, nieżyt nosa i pokrzywka w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego albo innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza. Ostrzeżenia i środki ostrożności Należy zachować szczególną ostrożność stosując Metafen żel Forte w następujących okolicznościach: jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; pacjenci chorzy na astmę, którzy wcześniej nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego albo innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, powinni poradzić się lekarza przed użyciem leku Metafen żel Forte; użytkowany miejscowo ibuprofen potencjalnie może powodować działania niechciane dotyczące przewodu pokarmowego. Mimo iż ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych jest wyraźnie mniejsze aniżeli po używaniu ibuprofenu doustnie, pacjenci z dolegliwościami przewodu pokarmowego powinni poradzić się lekarza przed wykorzystaniem leku Metafen żel Forte; należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem; W razie wystąpienia zmian skórnych w miejscu użytkowania, lek należy odstawić; podczas długookresowego wmasowywania w skórę zaleca się założenie rękawiczek ochronnych; leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niżeli 3 razy na dobę; po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba, że leczenie dotyczy właśnie dłoni; jeżeli po upływie 2 tygodni używania leku objawy nie ustąpią albo nasilą się, należy zasięgnąć porady lekarza; po miejscowym zastosowaniu żelu, do krwi przedostaje się mniej ibuprofenu aniżeli po przyjęciu doustnym. Ale, ponieważ ibuprofen wykorzystywany doustnie może pogorszyć istniejącą niewydolność nerek, pacjenci z chorobami nerek powinni zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Metafen żel Forte. Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Inne leki i Metafen żel Forte Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach użytkowanych obecnie albo ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie są znane interakcje ibuprofenu podanego miejscowo z innymi lekami. Nie można wykluczyć wystąpienia takich oddziaływań, z uwagi na występowanie interakcji po doustnym podaniu ibuprofenu. Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ibuprofen przekazany doustnie może oddziaływać z lekami obniżającymi ciśnienie krwi. Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania działań niepożąinformacji. Ibuprofen może nieodwracalnie znosić efekt hamowania agregacji płytek krwi pod wpływem przyjmowanego kwasu acetylosalicylowego, ograniczając ochronny wpływ tego leku na serce u pacjentów z ryzykiem zawału. Jednoczesne podawanie kortykosteroidów, a także niesteroidowych leków przeciwzapalnych może unosić ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej przewodu pokarmowego. Istnieje możliwość hamowania procesu agregacji płytek krwi przez ibuprofen u pacjentów stosujących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe (np. Warfaryna, acenokumarol) lub czynniki trombolityczne (np. Streptokinaza), co może prowadzić do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego oraz wydłużenia czasu krzepnięcia krwi. Ibuprofen powiększa stężenie podawanego litu w osoczu, nasila toksyczne działanie metotreksatu i osłabia działanie leków moczopędnych. Ciąża i karmienie piersią W okresie ciąży i karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży albo gdy planuje ciążę, przed użyciem tego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty. Kobiety w ciąży powinny zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Metafen żel Forte. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie sprzętów Nie są znane działania niepożądane posiadające wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń. Metafen żel Forte posiada parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. Lek może powodować reakcje alergiczne (osiągalne reakcje typu późnego) i szczególnie skurcz oskrzeli. 3. JAK STOSOWAĆ METAFEN ŻEL FORTE Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty. Lek stosować miejscowo na skórę. Używanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Należy wycisnąć około 3 cm żelu i subtelnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. W sytuacji wrażenia, że działanie leku Metafen żel Forte jest za potężne albo za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie obszerniejszej niż zalecana dawki leku Metafen żel Forte Przedawkowanie ibuprofenu wykorzystywanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku naniesienia na skórę zbyt obfitej ilości żelu nadmiar należy zmyć wodą. Jeśli ktoś, np. Dziecko, omyłkowo połknął lek, należy błyskawicznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Pominięcie użycia leku Metafen żel Forte w przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować leczenie, nanosząc i wmasowując w skórę dotychczasową liczba żelu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze wykorzystywaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty. 4. MożliwE DZIAŁANIA niechciane Jak każdy lek, Metafen żel Forte może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność. Zaburzenia żołądka i jelit ból brzucha, niestrawność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej wysypki różnego rodzaju, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, martwica naskórka i rumień wielopostaciowy (rzadziej). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania zaburzenia skóry (np. Zaczerwienienie) i mrowienie skóry występujące w miejscu podania leku, niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne. W przypadku długofalowego używania na dużych powierzchniach ciała mogą wystąpić dodatkowe działania niechciane: bóle i zawroty głowy, zmiany w obrazie krwi (granulocytopenia, agranulocytoza), hiperurykemia a ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, utrata łaknienia, nawrót choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. W trakcie leczenia ibuprofenem może wystąpić w dodatku zniszczenie nerek, istotnie u pacjentów ze schorzeniami nerek. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niechciane, w tym wszelkie realne objawy niechciane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ METAFEN ŻEL FORTE Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować leku Metafen żel Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie nowoczesnanie pomoże bronić środowisko. 6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE dane Co mieści lek Metafen żel Forte Substancją czynną leku jest ibuprofen. 1 g żelu posiada 100 mg (10%) soli lizynowej ibuprofenu. Pozostałe komponenty leku to: makrogol 200, trolamina, karbomer 980, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, olejek z pomarańczy gorzkiej, woda oczyszczona.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.