Menu
Zamknij

Sylimarol 35mg x 60draz. *C

Leki na wątrobę

Opis

1. NAZWA towaru LECZNICZEGO SYLIMAROL 35 mg tabletka drażowana 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 50 mg wyciągu (w postaci oczyszczonego wyciągu suchego) z łuski Silybum marianum (L.) Gaertn. (20-34:1), ekstrahent – metanol 90%, co odpowiada nie mniej niżeli 37,8 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzoesan sodu E211 Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka drażowana 4. SZCZEGÓŁOWE dane KLINICZNE Sylimarol 35 mg jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego użytkowania.

4.1. Wyodrębnionia do użytkowania Sylimarol 35 mg stosowany jest wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno- metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. Czynnikami toksycznymi (np. Alkohol, środki ochrony roślin) i w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężko strawnych pokarmów.

Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat 3 razy na dobę 2 tabletki po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Lek wymaga systematycznego wykorzystywania, poprzez okres 2 - 4 tygodni do kuracji 6-miesięcznej. Czas używania leku należy skonsultować z lekarzem. Po konsultacji z lekarzem i po poważniejszych zatruciach można rozszerzyć dawkę do 10 tabletek na dobę.

Dzienna dawka nieznaczna wynosi 200 mg, natomiast maksymalna 400 mg sylimaryny. Sposób podawania Podanie doustne 4.3. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną albo rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące użytkowania Dzieci w wieku poniżej 12 lat Nie przeprowadzono badań odnośnie używania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się używania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sylimarol 35 mg nie powinien być zalecany do leczenia ostrych zatruć. W trakcie terapii należy unikać środków destrukcyjnych dla wątroby. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego towaru leczniczego.

Lek Sylimarol 35 mg zawiera 0,1 mg benzoesanu sodu E211 w każdej tabletce, co odpowiada 0,32 mg/g. Benzoesan sodu E211 może rozszerzać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4.

tygodnia życia). Lek mieści mniej niżeli 1 mmol (23 mg) sodu w każdej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu". 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne warianty interakcji Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ze względu na brak informacji potwierdzających bezpieczeństwo używania, nie należy stosować preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią. 4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Sylimarol 35 mg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niechciane podczas użytkowania może wystąpić łagodne działanie przeczyszczające i inne przejściowe, łagodne zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Częstotliwość występowania tych objawów nie została określona.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu artykułu leczniczego do obrotu znaczne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Zezwala na to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania artykułu leczniczego.

Osoby należące do mistrzowskiego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niechciane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49 21 301, fax +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 4.9. Przedawkowanie Nieznane są objawy przedawkowania. 5. Właściwości FARMAKOLOGICZNE 5.1.

atrybuty farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna, kod ATC: A 05 BA 03 Nie badano. Uważa się, że flawonolignany zawarte w wyciągu wykazują działanie ochronne na komórki wątroby przez stabilizację i uszczelnienie błon komórkowych, co utrudnia przenikanie substancji toksycznych do wnętrza hepatocytów.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne Nie wyprodukowano badań farmakokinetycznych dla Sylimarol 35 mg. 5.3. Przedkliniczne informacje o bezpieczeństwie Brak informacji 6. Informacje FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych Benzoesan sodu (E211) (substancja pomocnicza dodana do wyciągu) Glukoza Skrobia ziemniaczana Sacharoza Talk Magnezu stearynian Guma arabska Mieszanina wosku pszczelego białego i wosku Carnauba (Capol 1295) Indygotyna (E132) Żółcień chinolinowa (E104) 6.2.

Niezgodności farmaceutyczne Nie stwierdzono 6.3. Okres ważności 3 lata 6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 0 C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5. Typ i zawartość opakowania 30 albo 60 sztuk tabletek w blistrze z folii Al/PVC w tekturowym pudełku. 6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania artykułu leczniczego do użytkowania Brak szczegółowych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY posiadająCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol" S.A. Ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 85 36 058 8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3788 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIE NA DOPUSZCZENI DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04 listopad 1977 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20 grudzień 2013

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.