Menu
Zamknij

Essentiale forte x 50 kaps. *C

Leki na wątrobę

Opis

Essentiale Forte jest roślinnym lekiem stosowanym w chorobach wątroby. Lek bez recepty Essentiale Forte gromadzi potrzebne fosfolipidy (Phospholipidum essentiale), które są estrami glicerolowymi kwasu cholinofosforowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych: linolowego, linolenowego i oleinowego.

Fosfolipidy te ze względu na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w łańcuchach bocznych nie mogą być syntezowane w organizmie. Fosfolipidy zawarte w Essentiale Forte po dostaniu się do wątroby są wbudowywane w błony komórek wątrobowych.

powoduje to uzupełnienie istniejących ubytków powstałych wskutek cyklu chorobowego, a także szybszą regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych. Fosfolipidy są potrzebne w procesie różnicowania się i proliferacji komórek wątrobowych.

Hamują procesy włóknienia w wątrobie poprzez zmniejszenie produkcji kolagenu i rozszerzenie aktywności rozkładającego go enzymu - kolagenazy. Wbudowywane w błony komórek wątrobowych fosfolipidy powodują obniżenie wrażliwości tych komórek na mogące uszkadzać je czynniki układu odpornościowego.

Fosfolipidy są wydzielane do żółci, w której powodują obniżenie stosunku cholesterol/fosfolipidy i powiększenie rozpuszczalności w niej cholesterolu – dzięki emulgującym właściwościom potrzebnych fosfolipidów, ma to duże znaczenie w profilaktyce kamicy żółciowej.

Fosfolipidy obok kwasów żółciowych odgrywają ważną rolę w trawieniu tłuszczów i wchłanianiu się rozpuszczonych w nich witamin. Na dodatek wielonienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład fosfolipidów zniżają stężenie cholesterolu i normalizują poziom lipoprotein w bezkompromisowicy - wykazując prawidłowe działanie przeciwmiażdżycowe.

zwiększają także transport cholesterolu z tkanek pozawątrobowych do wątroby i aktywują enzymy lipolityczne. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe ulepszają przepływ krwi w naczyniach przez ograniczanie adhezji krwinek płytkowych i powiększenie elastyczności krwinek czerwonych.

Essentiale Forte - Trzy korzyści dla wątroby: Regeneracji komórek wątroby.(1) Wzmocnienie / stabilizacja błon komórkowych.(2) Ochrona przed działaniem toksyn / działanie wątroboochronne.(3) Kiedy korzystać z leku Essentiale Forte - wyznaczonia do stosowania: obniża subiektywne dolegliwości pacjenta takie jak: brak apetytu, wrażenie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa, pacjent czuje się gorzej, objawy uległy nasileniu albo wystąpiły inne niespecyficzne objawy, należy zwrócić się do lekarza. 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Essentiale Forte Kiedy nie stosować leku Essentiale Forte - jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych części tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem używania Essentiale Forte należy omówić to z lekarzem albo farmaceutą. Dzieci i młodzież Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dlatego także nie należy stosować leku Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Essentiale Forte a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszelkich lekach używanych przez pacjenta aktualnie albo ostatnio i o lekach które pacjent planuje stosować.

Przed jednoczesnym wykorzystaniem leku ze środkami przeciwzakrzepowymi należy poradzić się lekarza. Essentiale Forte z jedzeniem i piciem Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np.

szklanką wody). Ciąża i karmienie piersią - czy można lek przyjmować podczas ciąży? Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza iż może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza albo farmaceuty przed użyciem tego leku.

Nasiona sojowe są komponentyem pożywienia, jak dotąd nie zaobserwowano destrukcyjnego wpływu na przebieg ciąży w trakcie ich użytkowania. Nie przeprowadzono jednak wystarczających badań. W związku z powyższym, stosowanie leku Essentiale Forte w czasie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Essentiale Forte nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń. Lek Essentiale Forte zawiera olej sojowy Ze względu na zawartość oleju sojowego lek może powodować ciężkie reakcje alergiczne.

Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję. Lek zawiera nieznaczne ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na 1 kapsułkę. 3. Jak stosować lek Essentiale Forte Ten lek należy zawsze stosować precyzyjnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta albo według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 kapsułki 3 razy na dobę. Wykorzystywanie u dzieci i młodzieży Brak jest wystarczających danych dotyczących używania leku Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dlatego też nie należy stosować leku Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. Szklanką wody). Czas terapii nie jest ograniczony.

Przyjęcie większej aniżeli zalecana dawki leku Essentiale Forte Nie opisano dotychczas przypadków przedawkowania leku Essentiale Forte. W przypadku zażycia obszerniejszej dawki leku Essentiale Forte aniżeli zalecana, poniżej opisane działania niepożądane mogą ulec nasileniu.

4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, także lek Essentiale Forte może powodować działania niechciane, aczkolwiek nie u każdego one wystąpią. Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie przystępnych informacji): może wystąpić reakcja alergiczna, taka jak rumień, wysypka, pokrzywka, świąd, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np.

nudności, swobodne stolce, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niechciane, w tym wszelkie objawy niechciane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.

Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niechciane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Essentiale Forte Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, bronić od wilgoci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak pousuwać leki, których się już nie używa.

Takie progresywnanie pomoże bronić środowisko. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co mieści lek Essentiale Forte - Substancją czynną leku są: fosfolipidy z nasion soi zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 1 kapsułka posiada 300 mg.

- Substancje pomocnicze to: rafinowany olej sojowy, uwodorniony olej rycynowy, uwodornione glicerydy pochodzenia roślinnego (Witepsol W 35), trójglicerydy wyższych kwasów tłuszczowych (Witepsol S 55), etanol, etylowanilina, p-metoksyacetofenon, -tokoferol.

Otoczka: żelatyna, tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), tlenek żelaza czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona. Lek Essentiale Forte mieści fosfolipidy, które (4):? są budulcem błon komórek wątroby? biorą udział w przemianach cholesterolu? są ważne w profilaktyce powstawania kamieni żółciowych? odgrywają ważną rolę w trawieniu tłuszczów? przyspieszają likwidowanie tłuszczów z wątroby? zniżają odkładanie tłuszczów w wątrobie? działają przeciw-miażdżycowo? bronią komórki wątroby przed uszkodzeniami Jak wygląda lek Essentiale Forte i co posiada opakowanie Żółta do brązowej pasta konsystencji miodu w zielonej, nieprzezroczystej, podłużnej kapsułce.

Opakowanie mieści 50 lub 100 kapsułek. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis Sp. Z o.o. Ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.