Menu
Zamknij

Kreon 10.000j 150 mg x 50 kaps

Leki na trzustkę

Opis

Nazwa: Kreon Travix (Kreon 10 000)
Postać: kaps.dojel.
Dawka: 10 000 j. Ph.Eur.
Opakowanie: 50 kaps. (butelka)
Skład:

1 kapsułka produktu Kreon 10 000 gromadzi, jako substancję czynną 150 mg pankreatyny (Pancreatinum) o dynamiczności:

amylazy 8 000 j. Ph.Eur. (j. BP)

lipazy 10 000 j. Ph.Eur. (j. BP) proteazy 600 j. Ph.Eur.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


wyznaczonia:

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki. Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki związana jest z następującymi schorzeniami:

zwłóknieniem torbielowatym (mukowiscydozą) przewlekłym zapaleniem trzustki po usunięciu trzustki (pankreatektomia) po usunięciu żołądka (gastrektomia) rakiem trzustki

po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. Gastroenterostomia typu Billroth II) zwężeniem przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. Z powodu nowotworu)

zespołem Shwachmana-Diamonda ostrym zapaleniem trzustki.


:

Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Działania niechciane:

W badaniach klinicznych więcej aniżeli 600 pacjentów z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki spowodowaną mukowiscydozą przyjmowało Kreon.

przeważnie zgłaszanym działaniem niepożądanym były zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które były przede wszystkim łagodne i umiarkowane.

podczas badań klinicznych zgłaszano działania niepożądane z następującą częstością:

Zaburzenia żołądka i jelit

niejednokrotnie (≥1/100, < 1/10): nudności, wymioty, zaparcia i wzdęcia.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe są z zasady związane z chorobą podstawową. Działaniami o podobnej albo niższej częstości w porównaniu do placebo były biegunka (częste ≥1/100, < 1/10) i bóle brzucha (wyjątkowo częste ≥1/10).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (≥1/1000, ≤1/100): wysypka.

Częstość nieznana: świąd, pokrzywka.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: nadwrażliwość (reakcje anafilaktyczne).

Reakcje nadwrażliwości dotyczące z zasady skóry, lecz nieograniczone wyłącznie do niej, były obserwowane i zgłaszane, jako działania niepożądane po wprowadzeniu towaru do obrotu. Nie jest osiągalne określenie częstości występowania tych działań niepożądanych, ponieważ pochodzą one ze zgłoszeń spontanicznych z populacji o nieokreślonej wielkości.

Wieloośrodkowe badania kliniczne były przeprowadzane na innych populacjach pacjentów: z wirusem HIV, ostrym zapaleniem trzustki, cukrzycą. W tych trzech grupach pacjentów nie odnotowano żadnych dodatkowych działań niepożądanych.

Populacja pediatryczna

W populacji pediatrycznej nie odnotowano żadnych specyficznych działań niepożądanych. Częstość, typ i ciężkość działań niepożąinformacji u dzieci z mukowiscydozą były podobne jak u dorosłych.


Interakcje:

Brak doniesień dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi albo innych rodzajów interakcji.


Dawkowanie:

Sposób podawania

Dawkowanie powinno być dopasowane do potrzeb indywidualnych w zależności od nasilenia choroby i składu pożywienia.

Zalecane jest przyjmowanie enzymów w trakcie posiłku, lub zaraz po posiłku.

Kapsułki należy połykać w trakcie posiłków albo po każdym posiłku lub przekąsce w stanie nienaruszonym, bez rozgryzania i żucia, popijając trafnyą ilością płynu (np. Około 100 ml). Jeżeli połykanie kapsułek powoduje trudności (np. W sytuacji małych dzieci lub osób w podeszłym wieku), można je ostrożnie otworzyć i dodać minimikrosfery do miękkiego pokarmu (pH < 5,0) niewymagającego żucia albo przyjmować z płynem (pH < 5,0), np. Sokiem owocowym. Mieszaninę minimikrosfer z pokarmem lub płynem należy zużyć natychmiast; nie wolno jej przechowywać. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia przez cały okres leczenia, zwłaszcza w okresach nasilonej utraty płynów. Niewłaściwe nawodnienie może wzmagać zaparcia.

Dawkowanie w sytuacji dzieci i osób dorosłych ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki

Na podstawie wytycznych Konferencji ds. Zwłóknienia Torbielowatego (Cystic Fibrosis Consensus

Conference) i badań kliniczno-kontrolnych (badanie Amerykańskiej Fundacji Zwłóknienia Torbielowatego i badanie przeprowadzone w Zjednoczonym Królestwie), można zaproponować następujące zalecenia ogólne dotyczące dawkowania w leczeniu substytucyjnym za pomocą enzymów trzustkowych:

Dawkowanie enzymów w przeliczeniu na masę ciała należy rozpoczynać od 1000 j. Lipazy/kg mc./posiłek w sytuacji dzieci w wieku poniżej czterech lat i 500 j. Lipazy/kg mc./posiłek dla dzieci w wieku powyżej czterech lat.

Dawkowanie należy dostosować uwzględniając nasilenie choroby, kontrolę biegunek tłuszczowych i utrzymanie dobrego stanu odżywienia.

U większości pacjentów dawka powinna być mniejsza albo nie powinna przekraczać 10 000 j. Lipazy/kg masy ciała na dobę lub 4000 j. Lipazy/g spożytego tłuszczu.

Dawkowanie w sytuacji innych zaburzeń związanych z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki

Dawkowanie powinno być dostosowane do jednostkowych potrzeb każdego pacjenta w zależności od nasilenia zaburzeń trawienia i zawartości tłuszczu w pożywieniu. Dawka wymagana w przypadku głównego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) zawiera się w przedziale od około 25 000 do 80 000 j. Ph.Eur. Lipazy, a w przypadku przekąsek pomiędzy posiłkami połowę indywidualnie wyznaczonej dawki.


Środki ostrożności:

Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz okrężnicy wstępującej (kolonopatia włókniejąca) oraz zapalenie jelita grubego było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących obszerne dawki produktów zawierających pankreatynę. Badania kliniczno-kontrolne nie wykazały dowodów świadczących o związku przyczynowym między wykorzystywaniem towaru Kreon 10 000, a obecnośćm kolonopatii włókniejącej.

W ramach środków ostrożności jakiekolwiek nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej albo zmiany dotychczasowych objawów powinny być zbadane w celu wykluczenia ewentualnego uszkodzenia jelita grubego, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje ponad 10 000 j.Ph.Eur. Lipazy/kg masy ciała/dobę. Kreon 10 000, tak jak wszystkie aktualnie wprowadzone do obrotu produkty zawierające pankreatynę wieprzową, jest pozyskiwany z trzustek wieprzowych zwierząt dedykowanych do konsumpcji. Pomimo,poprzez badania i unieczynnienie pewnych wirusów w procesie produkcji zmniejszono ryzyko przeniesienia na ludzi czynników infekcji poprzez Kreon 10 000, istnieje teoretyczne ryzyko przeniesienia choroby wirusowej, włączając choroby wywołane poprzez świeże i niezidentyfikowane wirusy.

Nie można w całości wykluczyć występowaniu w wieprzowinie wirusów, które mogą zakazić ludzi. Jednakże pomimo długiego czasu wykorzystywania nie odnotowano żadnego przypadku przeniesienia choroby zakaźnej w wyniku przyjmowania ekstraktów pankreatyny pochodzenia wieprzowego.


Prowadzenie pojazdów:

artykuł Kreon 10 000 nie wywiera lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn mechanicznych w ruchu.


Przedawkowanie:

Według doniesień wyjątkowo spore dawki pankreatyny wiązały się z obecnośćm rozszerzonego stężenia kwasu moczowego w moczu i we krwi.


Ciąża:

Płodność i ciąża

Brak optymalnych danych dotyczących wykorzystywania enzymów trzustkowych u kobiet ciężarnych. W badaniach na zwierzętach nie udowodniono wchłaniania enzymów trzustkowych pochodzenia wieprzowego. Z tego powodu nie przewiduje się toksycznego wpływu na rozmnażanie i rozwój. Należy zachować ostrożność w sytuacji wykorzystywania towaru Kreon 10 000 u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie przewiduje się wpływu na dzieci karmione piersią, ponieważ badania na zwierzętach nie wykazały wpływu enzymów trzustkowych na organizm matki.

Enzymy trzustkowe mogą być użytkowane w czasie laktacji.

Jeśli konieczne jest użytkowanie produktu Kreon 10 000 w czasie ciąży lub karmienia piersią powinny być użytkowane wystarczające dawki, tak by zapewnić odpowiedni poziom odżywienia.


Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.