Menu
Zamknij

Polocard

Leki na serce

Opis

Polocard 75 to lek asygnowany do długofalowego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach. Elementyem aktywnym jest kwas acetylosalicylowy, który w śladowych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.
wyznaczoniem do użytkowania Polocard 75:

profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych:
 • zawał serca;
 • niestabilna i jednostajna choroba niedokrwienna serca;
profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

głównie stosuje się 1 tabletkę na dobę.
Opis

Polocard to lek rekomendowany do długotrwałego używania w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, a także innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. Polocard przystępny bez recepty pomaga uniemożliwiać zawałom serca i udarom niedokrwiennym mózgu. Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w niewielkich dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki czemu odgrywa widoczną rolę w uniemożliwianiu powstawania zakrzepów.Lek Polocard jest w formie prostych do połknięcia tabletek z różową powłoką, która ochrania żołądek. Wystarczy 1 tabletka dziennie*. Polocard jest wyznaczony do użytkowania u dorosłych pacjentów i młodzieży powyżej 16 lat.


*starczy jedna tabletka 150 mg albo 1-2 tabletki 75 mg.wyznaczonia do stosowania: • profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych:
  - zawał serca;
  - niestabilna i jednostajna choroba niedokrwienna serca;

 • profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.
Dawkowanie

Ten lek należy za każdym razem przyjmować starannie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta albo według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie albo po posiłku, z niewielką ilością wody. Należy stosować realnie najmniejsze skuteczne dawki,zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.


Zalecana dawka leku Polocard to:


1 - 2 tabletki 75 mg na dobę.


W świeżym zawale serca albo u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca, to:


od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (2 tabletki po 150 mg albo 4 tabletki po 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania prędkiego zahamowania agregacji płytek.


Tabletki należy rozgryźć, by uzyskać szybkie wchłanianie.


wykorzystywanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat:


Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Działanie

Lek Polocard a inne leki


Należy powiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszelkich lekach przyjmowanych poprzez pacjenta aktualnie lub ostatnio i o lekach, które pacjent planuje przyjmować.


wykorzystywanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane z następującymi lekami: • lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny);

 • metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). 1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.


Pozostałe komponenty to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.
Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polocard: • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy albo którykolwiek z pozostałych części tego leku; nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a choćby wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;

 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;

 • jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa; gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony (obrzęk naczynioruchowy) albo pokrzywką częściej niż inni pacjenci;

 • jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego albo uczynnienie choroby wrzodowej;

 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;

 • jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. Hemofilię, małopłytkowość), a także gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. Pochodnymi kumaryny, heparyną);

 • jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);

 • jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa;

 • jeśli pacjent jednocześnie uzyskuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo albo większych, ze względu na destrukcyjny wpływ na szpik kostny;

 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, lecz ciężkiej choroby wywołującej uszkodzenie wątroby i mózgu (z wyłączeniem nieszablonowych sytuacji, takich jak choroba Kawasaki);

 • w ostatnim trymestrze ciąży.Lek Polocard a inne leki


Należy powiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszelkich lekach przyjmowanych poprzez pacjenta aktualnie albo ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.


użytkowanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane z następującymi lekami: • lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny);

 • metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień albo większych.
Działania niechciane

Jak każdy lek, lek ten może wywoływać działania niechciane, chociaż nie u każdego wystąpią.


Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:


Zaburzenia krwi i układu absorpcyjnego


niejednokrotnie (≥1/100 do <1/10): zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia,


Rzadko (≥1/10 000 do <1000): wydłużenie czasu protrombinowego, trombocytopenia. Krwotok może prowadzić do ostrej albo przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (albo) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia, bladość, hipoperfuzja. Może wystąpić także niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Leukopenia, agranulocytoza lub eozynopenia.


Zaburzenia układu immunologicznego


Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe.


nad wyraz rzadko (<10 000): Ciężkie reakcje włączając wstrząs anafilaktyczny.


Zaburzenia układu nerwowego


Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (albo) w sytuacji równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu.


Częstość nieznana: Zawroty głowy, ból głowy po długotrwałym przyjmowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.


Zaburzenia ucha i błędnika


Częstość nieznana: Szumy uszne (przede wszystkim objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu.


Zaburzenia serca


Częstość nieznana: Niewydolność serca.


Zaburzenia naczyniowe


niejednokrotnie (≥1/100 do <1/10): Krwiaki.


Częstość nieznana: Nadciśnienie tętnicze.


Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia


nieraz (≥1/100 do <1/10): Krwawienie z nosa.Zaburzenia żołądka i jelit


nieraz (≥1/100 do <1/10): Objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, brak łaknienia, krwawienie dziąseł.


Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (albo) dwunastnicy.


wyjątkowo rzadko (<10 000): Krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja wrzodu żołądka, perforacja wrzodu dwunastnicy.


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych


Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Przemijające zaburzenia czynności wątroby ze powiększeniem aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny.


Częstość nieznana: Ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (wyjątkowo u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie).


Zaburzenia nerek i dróg moczowych


niejednokrotnie (≥1/100 do <1/10): Krwawienia z dróg moczowo-płciowych.


Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Po długotrwałym stosowaniu pokaźnych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.


Częstość nieznana: Białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, tworzenie kamieni moczanowych. Ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek po długookresowym przyjmowaniu leków przeciwbólowych, wyjątkowo zawierających kilka substancji czynnych.Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach


nieraz (≥1/100 do <1/10): Krwotok okołooperacyjnyOstrzeżenia i środki ostrożności


Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polocard należy omówić to z lekarzem.


stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek


U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (albo) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego niezbędne może być dopasowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (albo) nerek. Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (albo) nerek.


używanie u osób w podeszłym wieku


U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w pokaźniejszych odstępach czasowych, ze względu na powiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów. Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej podatne na toksyczne działanie salicylanów. Należy unikać długotrwałego wykorzystywania kwasu acetylosalicylowego u osób w podeszłym wieku ze względu na ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.


Polocard z jedzeniem, piciem i alkoholem


Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku. W trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:


Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, iż może być w ciąży albo gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza albo farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Ciąża


Kwas acetylosalicylowy może być użytkowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może wywoływać komplikacje w okresie okołoporodowym, jednocześnie u matki, jak i u noworodka.


Karmienie piersią


Kwas acetylosalicylowy przenika w znikomej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Reye'a. Przejmowanie przez matkę znacznych dawek kwasu acetylosalicylowego może wywoływać zaburzenia czynności płytek krwi u dziecka.


Wpływ na płodność


Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u pań. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia. Takie działanie wystąpić może po podaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce ≥ 500 mg/dobę.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeńLek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń.Przechowywanie:
 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na kartonie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny:Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H.


Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, AustriaWytwórca:Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.via Nettunense 90, 04011 Aprilia, Włochy
Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Leki na serce, Polocard 150 mg x 60 dojelitowych tabletek powlekanych
od 26 09

1 oferta

Polocard 150 mg x 60 dojelitowych tabletek powlekanych

 • Producent POLPHARMA 
 • EAN 5909990655007 
 • Postać tabletki 
Porównaj
Leki na serce, Polocard 75 mg x 30 dojelitowych tabletek powlekanych
od 9 64

1 oferta

Polocard 75 mg x 30 dojelitowych tabletek powlekanych

 • Producent POLPHARMA 
 • EAN 5909990654970 
 • Postać tabletki 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.