Menu
Zamknij

Aspirin C 400mg+240mg 10 tabl.

Leki na przeziębienie i grypę

Opis

ASPIRIN C, 400 mg + 240 mg, tabletki musujące (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum) 1. CO TO JEST LEK ASPIRIN C I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Aspirin C gromadzi kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, a także witaminę C, której dodatek jest prawidłowy w przebiegu chorób przeziębieniowych, w trakcie których występuje rozszerzone zapotrzebowanie na witaminę C. Wyróznionia do używania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. . 2. Informacje WAŻNE PRZED wykorzystanieM LEKU ASPIRIN C Kiedy nie stosować leku Aspirin C: - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, inne salicylany albo którykolwiek z pozostałych części leku Aspirin C, - jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna, - jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka albo dwunastnicy, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, - jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, stanowczo niesteroidowych leków przeciwzapalnych, - jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (wykorzystywany m.in. W chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub obszerniejszych, - jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży, - u dzieci do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin C - jeśli pacjentka jest w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, - jeśli pacjentka karmi piersią, - jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, - jeśli pacjent stosuje równocześnie leki przeciwzakrzepowe, np. Pochodne kumaryny, heparyny, - jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby lub nerek, - jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego, - jeśli u pacjenta występuje choroba genetyczna polegająca na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie wyjątkowo narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. Reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. Ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin C. Kwas acetylosalicylowy, nawet w niewielkich dawkach, ogranicza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, ale poważnej choroby - lek może być zastosowany w przebiegu chorób gorączkowych u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat jedynie na zlecenie lekarza. Preparat ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność pań. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Stosowanie leku Aspirin C z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich przyjmowanych ostatnio lekach, dodatkowo tych, które wydawane są bez recepty. Należy wykorzystać szczególną ostrożność stosując lek Aspirin C z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila: - działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego równocześnie z metotreksatem wykorzystywanym w dawkach 15 mg na tydzień lub obszerniejszych; jednoczesne używanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności; - działanie leków przeciwzakrzepowych (np. Pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzepy we wnętrzunaczyniowe, np. Streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. Tyklopidyna), co może wywoływać rozszerzone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków; - ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w pokaźnych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu używanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) rozszerza się ryzyko przedawkowania salicylanów; - działanie digoksyny (lek wykorzystywany w chorobach serca), gdyż powiększa jej stężenie w osoczu; - działanie leków przeciwcukrzycowych, np. Insuliny, pochodnych sulfonylomocznika; - działanie toksyczne kwasu walproinowego (lek użytkowany m.in. W padaczce), który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Należy wykorzystać szczególną ostrożność stosując lek Aspirin C z następującymi lekami gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie: - leków przeciwdnawych, użytkowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. Benzbromaron, probenecyd), co może wywoływać nasilenie objawów dny moczanowej; - leków moczopędnych; - niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. Inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. Kaptopryl, enalapryl). Aspirin C można stosować równocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu użytkowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) tylko po konsultacji z lekarzem. 3 stosowanie leku Aspirin C z jedzeniem i piciem: Lek należy przyjmować po posiłku z dużą ilością płynu. Ciąża i karmienie piersią Lek Aspirin C jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, równocześnie u matki jak i u noworodka. W pierwszym i drugim trymestrze przed wykorzystaniem leku należy poradzić się lekarza. Kobiety karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed wykorzystaniem leku. Prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń Lek nie ma wpływu. 3. JAK STOSOWAĆ LEK ASPIRIN C Lek Aspirin C należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W sytuacji wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem albo farmaceutą. Zwykle wykorzystywana dawka leku Aspirin C, to: - dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek musujących. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej aniżeli 8 tabletek na dobę. - dzieci w wieku powyżej 9 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niżeli 3 tabletki na dobę. Tabletki należy przyjmować doustnie, po posiłkach, z dużą ilością płynu. Leku nie należy stosować dłużej niżeli 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Uwaga: alkohol może rozszerzyć ryzyko wystąpienia działań niepożąinformacji ze strony przewodu pokarmowego, tj. Owrzodzenie błony śluzowej albo krwawienia. Zażycie pokaźniejszej aniżeli zalecana dawki leku Aspirin C Zatrucie lekiem Aspirin C może być spowodowane długofalowym przyjmowaniem leku (łagodne zatrucie) lub przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu, np. Po przypadkowym przyjęciu leku poprzez dzieci lub osoby w podeszłym wieku. Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomości z dezorientacją, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem, a także pobudzeniem psychoruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech, a także objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenie). W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić dodatkowo: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego (aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównego rytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (od odwodnienia, skąpomoczu [zmniejszenie ilości moczu dobowego poniżej 400-500 ml u dorosłych] aż do niewydolności nerek), wzrost lub obniżenie stężenia glukozy we krwi (nad wyraz u dzieci), ketoza, krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego. W przypadku przyjęcia obszerniejszej niżeli zalecana dawki leku należy błyskawicznie zwrócić się do lekarza albo farmaceuty, a w sytuacji ciężkiego zatrucia Upacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitalaU. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywowanego, zastosowaniu diurezy alkalicznej. W ciężkich zatruciach może być niezbędna forsowana diureza alkaliczna, dializa otrzewnowa albo hemodializa. 4 Pominięcie zażycia leku AspirinP PC: w sytuacji pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku Aspirin C. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. OsiągalnE DZIAŁANIA niepożądane Jak każdy lek, Aspirin C może wywoływać działania niechciane, ale nie u każdego one wystąpią. UZaburzenia żołądka i jelit Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) albo utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im obszerniejsza jest dawka); choroba wrzodowa żołądka albo dwunastnicy, perforacja. UZaburzenia wątroby i dróg żółciowych: W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (rozszerzenie aktywności aminotransferaz). UZaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy i szumy uszne, będące typowo objawami przedawkowania. UZaburzenia krwi i układu absorpcyjnego: zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Rezultatem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. UZaburzenia naczyniowe: Wylew krwi do mózgu (nad wyraz u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) równocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu. UZaburzenia nerek i dróg moczowych: W rzadkich przypadkach po długookresowym użytkowaniu wielkich dawek kwasu acetylosalicylowego zanotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. UZaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami trafnych badań laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny. UZaburzenia układu oddechowego:U Astma oskrzelowa długofalowe przyjmowanie preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się w trakcie przyjmowania kolejnych dawek. Długofalowe przyjmowanie preparatów przeciwbólowych, niezwykle zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. • Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza. • Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić mistrzowską opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożąinformacji lub wystąpią jakiekolwiek objawy niechciane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ASPIRIN C Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Aspirin C po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji albo domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 6. INNE informacje Co posiada lek Aspirin C Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i witamina C (Acidum ascorbicum). Inne elementy leku to: sodu cytrynian bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny. Jak wygląda lek Aspirin C i co posiada opakowanie Białe, krągłe tabletki pakowane w saszetki. Opakowanie posiada 10 lub 20 tabletek musujących.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Leki na przeziębienie i grypę, Aspirin C 20 tabletek musujacych
od 26 39

2 oferty

Aspirin C 20 tabletek musujacych

  • Producent bayer sp. z o.o. 
  • EAN 5909990192823 
  • Postać tabletki 
Porównaj
Leki na przeziębienie i grypę, Aspirin Effect granulat 0,5 g 10 sasz.
od 22 39

1 oferta

Aspirin Effect granulat 0,5 g 10 sasz.

  • Producent BAYER SP. Z O.O. 
  • EAN 5909990841394 
  • Postać granulat 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.