Menu
Zamknij

Flegamina x 40 tabl

Leki na kaszel

Opis

Lek ten jest dostępny bez recepty, żeby moSna było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. By jednak uzyskać prawidłowy wynik leczenia, naleSy stosować lek FLEGAMINA ostroSnie i zgodnie z informacją w ulotce. - NaleSy zachować tę ulotkę, aby moSna ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. - NaleSy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy konieczna jest rada albo dodatkowa informacja. - Jeśli objawy nasilą się albo nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem. FLEGAMINA Bromhexini hydrochloridum 8 mg, tabletki Skład Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 8 mg bromoheksyny chlorowodorku i substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian. Opakowanie 20, 40 lub 60 tabletek w opakowaniu. Podmiot odpowiedzialny PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna ul. Mogilska , 31-546 Kraków Spis treści ulotki 1. Co to jest lek FLEGAMINA i w jakim celu się go stosuje 2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA 3. Jak stosować lek FLEGAMINA 4. MoSliwe działania niepoSądane 5. Przechowywanie leku FLEGAMINA 6. Inne dane 1. Co to jest lek FLEGAMINA i w jakim celu się go stosuje Lek FLEGAMINA mieści jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek usprawnia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Wyszczególnioniem do stosowania leku FLEGAMINA są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. 2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA Nie naleSy stosować leku FLEGAMINA: · jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwraSliwość) na bromoheksynę albo którąkolwiek z substancji pomocniczych leku. · jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów. Zachować szczególną ostroSność stosując lek FLEGAMINA: NaleSy pić więcej płynów. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i usprawnia odkrztuszanie. 2 Lek naleSy stosować ostroSnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową Sołądka i dwunastnicy, gdyS moSe on nasilać jej objawy. NaleSy równieS zachować ostroSność w przypadku cięSkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Stosowanie leku FLEGAMINA tabletki z jedzeniem i piciem: Lek naleSy zaSywać po posiłku. CiąSa: Przed użyciem leku naleSy poradzić się lekarza. Nie naleSy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąSy. W pozostałym okresie ciąSy, lek moSna stosować jedynie w sytuacji, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewaSa nad potencjalnym zagroSeniem dla płodu. Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku naleSy poradzić się lekarza. Nie zaleca się wykorzystywania leku w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: NaleSy zachować ostroSność, gdyS mogą wystąpić bóle i zawroty głowy albo senności. WaSne dane o niektórych składnikach leku FLEGAMINA: Lek posiada laktozę. JeSeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (patrz punkt „Nie naleSy stosować leku FLEGAMINA”). Wykorzystywanie innych leków: Bromoheksynę naleSy ostroSnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyS wywołują one suchość błon śluzowych. Nie naleSy stosować leku równocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. Zawierającymi kodeinę albo jej pochodne), gdyS mogą one osłabić odruch kaszlu i wywoływać zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Lek moSe nasilać działanie draSniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, amoksycyliną, doksycyliną) rozszerza ich stęSenie w miąSszu płucnym. NaleSy poinformować lekarza o wszelkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. 3. Jak stosować lek FLEGAMINA Lek FLEGAMINA naleSy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami przekazanymi w ulotce. W sytuacji wątpliwości naleSy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą. Lek do używania doustnego. Najczęściej lek stosuje się następująco: Dorośli i dzieci w wieku powySej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletki 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 tabletki 2 razy na dobę Nie jest wyznaczone użytkowanie leku FLEGAMINA w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki; u tych pacjentów zaleca się stosowanie leku w postaci syropu FLEGAMINA o smaku truskawkowym. Lek naleSy zaSywać w równych odstępach czasu, po posiłku. Nie stosować bezpośrednio przed snem. Lek stosuje się przede wszystkim przez 7 do 10 dni. 3 Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem. W sytuacji wraSenia, Se działanie leku jest za konkretne lub za słabe, naleSy zwrócić się do lekarza. W sytuacji zaSycia większej dawki leku FLEGAMINA niS zalecana: Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania bromoheksyny. W przypadku przedawkowania naleSy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie potrzebne, lekarz zaleci wykonanie płukania Sołądka i zastosuje leczenie objawowe. W razie przyjęcie większej niS zalecana dawki leku, naleSy błyskawicznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki leku FLEGAMINA: Lek naleSy zaSyć najszybciej, jak to moSliwe. Gdy zbliSa się juS czas przyjęcia kolejnej dawki, naleSy zaSyć ją o wyszczególnionej porze. Nie naleSy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. MoSliwe działania niepoSąinformacje Jak kaSdy lek, lek FLEGAMINA moSe wywoływać działania niepoSąinformacje. Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy i przemijające rozszerzenie dynamiczności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w ascetycznicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, z reguły wysypki skórne, świąd, a także cięSkie reakcje alergiczne, jak reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (cięSka reakcja alergiczna wywołująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie). U niektórych osób w czasie wykorzystywania leku FLEGAMINA mogą wystąpić inne działania niepoSąinformacje. W sytuacji wystąpienia innych objawów niepoSądanych nie wymienionych w tej ulotce, naleSy poinformować o nich lekarza. 5. Przechowywanie leku FLEGAMINA Przechowywać w temperaturze poniSej 25oC, w suchym miejscu. Lek naleSy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie naleSy stosować leku FLEGAMINA po upływie terminu waSności zamieszczonego na opakowaniu. 6. Inne dane W celu uzyskania bardziej detalowych danych naleSy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków tel. Centrala: (012) 617 80 00; faks (12) 411 37 79. Data opracowania ulotki: 17.12.2008

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.