Menu
Zamknij

Flegamina o sm. miętowym bez cukru syrop 4 mg/5ml 200 ml (butelka)

Leki na kaszel

Opis

1. CO TO JEST LEK FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Syrop Flegamina o smaku miętowym bez cukru zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych.

Lek usprawnia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Lek nie gromadzi cukru. Flegamina o smaku miętowym bez cukru wyodrębniona jest w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. Informacje WAśNE PRZED użycieM LEKU FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRUKiedy nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru - jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraSliwość) na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych komponentów leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru (patrz punkt 6).- u dzieci w wieku poniSej 7 lat, poniewaS lek mieści alkohol.

Kiedy zachować szczególną ostroSność stosując lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru - jeśli u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakaSeniem bakteryjnym. Lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru naleSy zaSywać równocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe.

WaSne jest adekwatne nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka. Adekwatne nawodnienie organizmu rozszerza rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i usprawnia odkrztuszanie. - jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa Sołądka i dwunastnicy, gdyS lek moSe nasilać jej objawy.

- jeśli u pacjenta występują cięSkie zaburzenia czynności wątroby. - jeśli u pacjenta występuje cięSkie zaburzenie czynności nerek. 2 wykorzystywanie innych leków NaleSy powiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie albo ostatnio lekach, równieS tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru nie naleSy stosować z: - lekami przeciwkaszlowymi, np. Zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyS mogą one osłabiaćodruch kaszlu i wywoływać zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru, naleSy stosować ostroSnie w przypadku jednoczesnego wykorzystywania: - atropiny i innych leków cholinolitycznych, gdyS wywołują one suchość błon śluzowych. - salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyS lek moSe nasilać działanie draSniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego.

- antybiotyków, takich jak: erytromycyna, amoksycylina, doksycyklina, cefuroksym, gdySjednoczesne stosowanie leku z tymi antybiotykami zwiększa ich stęSenie w miąSszu płucnym. CiąSa i karmienie piersiąPrzed wykorzystaniem jakiegokolwiek leku naleSy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

CiąSa: Nie zaleca się wykorzystywania leku w pierwszym trymestrze ciąSy. W pozostałym okresie ciąSy lek moSe być użytkowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewaSa nad potencjalnym zagroSeniem dla płodu.

Karmienie piersią: Nie naleSy stosować leku w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń NaleSy zachować ostroSność, gdyS lek moSe wywoływać bóle i zawroty głowy albo senność.

Lek mieści etanol, dlatego moSe osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania sprzętów. WaSne dane o niektórych składnikach leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru Lek mieści etanol 96% (alkohol), tzn.

do 174 mg na dawkę (5 ml syropu = jedna łySka miarowa), co jest równowaSne ok. 4 ml piwa, ok. 1,67 ml wina na dawkę (5 ml syropu). Krzywdzące dla osób z chorobą alkoholową. NaleSy to równieS wziąć pod uwagę w trakcie używania u pań cięSarnych albo karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką, zniszczeniem mózgu i chorobami psychicznymi.

Lek mieści propylu parahydroksybenzoesan i moSe powodować reakcje alergiczne (moSliwe reakcje rodzaju późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli. Lek mieści sorbitol (5 ml syropu gromadzi 2,1 g sorbitolu). JeSeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek moSe mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. 3. JAK STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU Lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru naleSy za każdym razem stosować zgodnie z zaleceniami przekazanymi w ulotce.

W razie wątpliwości naleSy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek do stosowania doustnego. Zwykle stosowana dawka leku to: Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: 5 ml (1 łySka miarowa syropu) 3 razy na dobę.

Dorośli i dzieci w wieku powySej 12 lat: 10 ml (2 łySki miarowe syropu) 3 razy na dobę. Nie zaSywać leku bezpośrednio przed snem. 3 W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze używaniem leku naleSy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

zastosowanie pokaźniejszej niS zalecana dawki leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.W razie przedawkowania naleSy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania Sołądka i zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niS zalecana dawki leku, naleSy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Pominięcie wykorzystania leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru W razie pominięcia zastosowania dawki leku naleSy zaSyć ją najszybciej jak to moSliwe.

Gdy zbliSa się juS czas przyjęcia kolejnej dawki, naleSy zaSyć ją o wyróznionej porze. Nie naleSy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPOśĄDANE Jak kaSdy lek, lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru moSe powodować działania niepoSądane, chociaS nie u kaSdego one wystąpią.

w trakcie użytkowania leku, zwłaszcza długookresowego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w bezkompromisowicy krwi, wysypka skórna, świąd.

Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym cięSkie reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (cięSka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoSądanych albo wystąpią jakiekolwiek objawy niepoSądane niewymienione w ulotce, naleSy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres waSności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni. Nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru po upływie terminu waSności zamieszczonego na pudełku i butelce po określeniu „Termin waSności:".

Termin waSności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie naleSy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleSy zapytaćfarmaceutę co zrobić z lekami, które nie są juS niezbędne.

Takie progresywnanie pomoSe chronićśrodowisko. 6. INNE dane Co mieści lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru - Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. 5 ml syropu posiada 4 mg bromoheksyny chlorowodorku.

- dodatkowo lek mieści: sorbitol ciekły, niekrystalizujący 70%, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), lewomentol, aromat eukaliptusowo-miętowy, etanol 96%, kwas solny stęSony, błękit patentowy (E 131), kurkumę (E 100), wodę oczyszczoną.

4 Jak wygląda lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru i co gromadzi opakowanie Flegamina o smaku miętowym bez cukru jest jasnozielonym, przezroczystym syropem o zapachu i smaku miętowym, w butelce ze szkła brunatnego, zawierającej 120 ml albo 200 ml syropu, w tekturowym pudełku.

Do opakowania dołączona jest łySka miarowa.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Leki na kaszel, Flegamina o sm. malinowym syrop 4 mg/5ml 200 ml (butelka)
od 22 83

1 oferta

Flegamina o sm. malinowym syrop 4 mg/5ml 200 ml (butelka)

  • Producent PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A. 
  • EAN 5909990882069 
  • Postać syrop 
Porównaj
Leki na kaszel, Flegamina o sm. miętowym bez cukru syrop 4 mg/5ml 120 ml (butelka)
od 15 21

1 oferta

Flegamina o sm. miętowym bez cukru syrop 4 mg/5ml 120 ml (butelka)

  • Producent PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A. 
  • EAN 5909990881970 
  • Postać syrop 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.