Menu
Zamknij

Flegamina o sm. miętowym bez cukru syrop 4 mg/5ml 120 ml (butelka)

Leki na kaszel

Opis

Flegamina o smaku miętowym bez cukru, 4 mg/5 ml, syrop Bromhexini hydrochloridum NaleSy przeczytać uwaSnie całą ulotkę, poniewaS posiada ona informacje waSne dla pacjenta. Lek ten jest przystępny bez recepty. By jednak uzyskać najkorzystniejszy wynik leczenia, naleSy stosować lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru ostroSnie. - NaleSy zachować tę ulotkę, by w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - NaleSy zwrócić się do farmaceuty, jeśli niezbędna jest rada lub dodatkowa informacja. - Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem. - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoSądanych albo wystąpią jakiekolwiek objawy niepoSądane niewymienione w ulotce, naleSy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru i w jakim celu się go stosuje 2. Dane waSne przed wykorzystaniem leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru 3. Jak stosować lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru 4. MoSliwe działania niepoSądane 5. Jak przechowywać lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru 6. Inne dane 1. CO TO JEST LEK FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Syrop Flegamina o smaku miętowym bez cukru posiada bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Lek usprawnia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Lek nie gromadzi cukru. Flegamina o smaku miętowym bez cukru wyszczególniona jest w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. 2. Informacje WAśNE PRZED użycieM LEKU FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU Kiedy nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru - jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraSliwość) na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych części leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru (patrz punkt 6). - u dzieci w wieku poniSej 7 lat, poniewaS lek zawiera alkohol. Kiedy zachować szczególną ostroSność stosując lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru - jeśli u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakaSeniem bakteryjnym. Lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru naleSy zaSywać jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami powiększającymi drogi oddechowe. WaSne jest adekwatne nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie organizmu powiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i usprawnia odkrztuszanie. - jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa Sołądka i dwunastnicy, gdyS lek moSe nasilać jej objawy. - jeśli u pacjenta występują cięSkie zaburzenia czynności wątroby. - jeśli u pacjenta występuje cięSkie zaburzenie czynności nerek. 2 użytkowanie innych leków NaleSy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszelkich przyjmowanych aktualnie albo ostatnio lekach, równieS tych, które wydawane są bez recepty. Leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru nie naleSy stosować z: - lekami przeciwkaszlowymi, np. Zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyS mogą one osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru, naleSy stosować ostroSnie w przypadku jednoczesnego stosowania: - atropiny i innych leków cholinolitycznych, gdyS powodują one suchość błon śluzowych. - salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyS lek moSe nasilać działanie draSniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego. - antybiotyków, takich jak: erytromycyna, amoksycylina, doksycyklina, cefuroksym, gdyS jednoczesne wykorzystywanie leku z tymi antybiotykami zwiększa ich stęSenie w miąSszu płucnym. CiąSa i karmienie piersią Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku naleSy poradzić się lekarza lub farmaceuty. CiąSa: Nie zaleca się użytkowania leku w pierwszym trymestrze ciąSy. W pozostałym okresie ciąSy lek moSe być użytkowany wyłącznie w sytuacji, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewaSa nad potencjalnym zagroSeniem dla płodu. Karmienie piersią: Nie naleSy stosować leku w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn NaleSy zachować ostroSność, gdyS lek moSe powodować bóle i zawroty głowy lub senność. Lek mieści etanol, dlatego moSe osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. WaSne dane o niektórych składnikach leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru Lek mieści etanol 96% (alkohol), tzn. Do 174 mg na dawkę (5 ml syropu = jedna łySka miarowa), co jest równowaSne ok. 4 ml piwa, ok. 1,67 ml wina na dawkę (5 ml syropu). Krzywdzące dla osób z chorobą alkoholową. NaleSy to równieS wziąć pod uwagę podczas użytkowania u pań cięSarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką, zniszczeniem mózgu i chorobami psychicznymi. Lek gromadzi propylu parahydroksybenzoesan i moSe wywoływać reakcje alergiczne (moSliwe reakcje rodzaju późnego) i szczególnie skurcz oskrzeli. Lek posiada sorbitol (5 ml syropu posiada 2,1 g sorbitolu). JeSeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek moSe mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. 3. JAK STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU Lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru naleSy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. W razie wątpliwości naleSy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą. Lek do użytkowania doustnego. Przede wszystkim użytkowana dawka leku to: Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: 5 ml (1 łySka miarowa syropu) 3 razy na dobę. Dorośli i dzieci w wieku powySej 12 lat: 10 ml (2 łySki miarowe syropu) 3 razy na dobę. Nie zaSywać leku bezpośrednio przed snem. 3 W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze wykorzystywaniem leku naleSy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty. Zastosowanie pokaźniejszej niS zalecana dawki leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku. W razie przedawkowania naleSy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie niezbędne, lekarz zaleci wykonanie płukania Sołądka i zastosuje leczenie objawowe. W razie przyjęcia większej niS zalecana dawki leku, naleSy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Pominięcie zastosowania leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru W razie pominięcia zastosowania dawki leku naleSy zaSyć ją najszybciej jak to moSliwe. Gdy zbliSa się juS czas przyjęcia kolejnej dawki, naleSy zaSyć ją o wyodrębnionej porze. Nie naleSy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPOśĄdane Jak kaSdy lek, lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru moSe wywoływać działania niepoSądane, chociaS nie u kaSdego one wystąpią. Podczas użytkowania leku, zwłaszcza długofalowego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy, przemijające zwiększenie energiczności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w bezkompromisowicy krwi, wysypka skórna, świąd. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym cięSkie reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (cięSka reakcja alergiczna wywołująca obrzęk twarzy albo gardła mogący utrudniać oddychanie). Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoSądanych albo wystąpią jakiekolwiek objawy niepoSąinformacje niewymienione w ulotce, naleSy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM BEZ CUKRU Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres waSności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni. Nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym bez cukru po upływie terminu waSności zamieszczonego na pudełku i butelce po określeniu „Termin waSności:”. Termin waSności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie naleSy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleSy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są juS niezbędne. Takie nowoczesnanie pomoSe chronić środowisko. 6. INNE informacje Co zawiera lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru - Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku. - dodatkowo lek posiada: sorbitol ciekły, niekrystalizujący 70%, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), lewomentol, aromat eukaliptusowo-miętowy, etanol 96%, kwas solny stęSony, błękit patentowy (E 131), kurkumę (E 100), wodę oczyszczoną. 4 Jak wygląda lek Flegamina o smaku miętowym bez cukru i co mieści opakowanie Flegamina o smaku miętowym bez cukru jest jasnozielonym, przezroczystym syropem o zapachu i smaku miętowym, w butelce ze szkła brunatnego, zawierającej 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest łySka miarowa. Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z o. O. Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.